Direct naar content

De vastgoedmarkt trekt aan, de rente staat historisch laag en de aandelenmarkten zijn volatiel. Een investering in vastgoed kan een alternatief zijn als aanvulling op uw inkomen of om uw vermogen te laten groeien. Het hangt natuurlijk van uw wensen, doelen en vermogensstrategie af of vastgoed een geschikte investering is. En past het bij uw beleggingsstrategie en binnen uw op maat gestructureerde vermogen? Ook niet onbelangrijk: heeft u er affiniteit mee?

Wat vaststaat, is dat een investering in vastgoed concreet en tastbaar is. Je kunt het zien en iedereen heeft er wel een idee bij. Bovendien is het rendement begrijpelijk en voorspelbaar. Vastgoed levert een relatief zekere inkomstenstroom op. Bent u bijvoorbeeld met pensioen? Dan is het fijn om te weten dat er maandelijks een bedrag binnenkomt.

Rekenvoorbeeld investeren in vastgoed

Het rendement bij vastgoed komt voort uit de huuropbrengsten. Om u een idee te geven van kosten en baten hieronder een kort fictief voorbeeld. Stel dat u een pand op het oog heeft van 1 miljoen euro. U heeft 400.000 euro zelf beschikbaar en leent 600.000 euro bij de bank. Stel dat uw verwachte huuropbrengst 80.000 euro is en u 15% van dit bedrag kwijt bent aan onderhoudskosten, verzekeringen, etc. Voor het voorbeeld gaan we verder uit van 3% rente op uw lening bij de bank en 4% aflossing. De netto kasstroom voor belasting is dan 26.000 euro.

Huuropbrengsten per jaar: 80.000 euro

Eigenaarslasten (15%): 12.000 euro

Netto huur:  68.000 euro

Rentelasten (3%): 18.000 euro

Bruto rendement: 50.000 euro

Aflossingen (4%): 24.000 euro

Netto kasstroom voor belasting: 26.000 euro

 

Veel beleggers kiezen voor een belegging in box 3 waardoor een vrij gematigde belastingdruk ontstaat. Deze is afhankelijk van uw totale box 3 vermogen.

Financiering voor uw investering in vastgoed

Maar waarom zou u eigenlijk financiering zoeken voor een investering in vastgoed en zo’n investering gewoon niet volledig zelf financieren? Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Met een verantwoorde financiering kunt u bijvoorbeeld een grotere investering in vastgoed doen en zo het verwachte rendement op uw vermogen verhogen. Als u niet alles uit eigen middelen financiert, houdt u geld vrij om in andere projecten te investeren. Daarmee bereikt u een soort hefboomeffect.

De vuistregel is dat de bank 65% van de waarde van het object of project financiert. Bij woningen kan dat percentage stijgen tot 70%. Reguliere aflossingen horen daar vanzelfsprekend ook bij. Van een ondergrens aan financieringen is eigenlijk geen sprake, maar meestal start een krediet bij 500.000 euro. Het is ook mogelijk en gebruikelijk om verschillende objecten in dezelfde financiering onder te brengen.

Als u een financieringsaanvraag doet bij de bank dan doorloopt u verschillende stappen. Ten eerste wordt er een inventarisatie gedaan van de stukken die nodig zijn voor de aanvraag en of het product voor u geschikt zou zijn, nu en in de toekomst. Pas daarna vindt de aanvraag zelf plaats. Wordt deze goedgekeurd dan volgt een kredietofferte. Gaat u daarmee akkoord dan wordt het krediet in orde gemaakt en volgt daarna uitbetaling.

In onderstaande video vertelt vastgoedinvesteerder Sven Gout over zijn ervaring met het investeren in en financieren van vastgoed. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om het rendement van vandaag, maar ook om dat van morgen én overmorgen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.