Direct naar content
3 min. leestijd

Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Heeft u hoge uitgaven voor zorg- en verpleegkosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan is er een grote kans dat u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunt brengen.

Geen belastingaftrek bij vergoeding zorgkosten

Veel kosten van persoonlijke verpleging en verzorging worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten komen niet voor belastingaftrek in aanmerking. Ook zijn de premie voor uw ziektekostenverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekeringen), de kosten van een verplicht eigen risico en verplichte eigen bijdragen niet aftrekbaar.

Ondersteuning gemeente

Gemeenten bieden ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente geeft deze ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Misschien kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of hulpmiddelen.

Tot 2019 moest u hiervoor een eigen bijdrage betalen aan uw gemeente, welke afhankelijk was van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Dit is met ingang van 1 januari 2019 veranderd. Nu geldt voor iedereen hetzelfde abonnementstarief als u gebruik maakt van de Wmo-zorg van de gemeente. Dit tarief bedraagt € 17,50 per vier weken. Deze eigen bijdrage is niet aftrekbaar.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Veel zorgkosten zijn in 2019 overigens nog steeds aftrekbaar. Er moet wel een medische indicatie aanwezig zijn. En het moet gaan om zorgkosten die u zelf draagt en waarvoor u geen vergoeding krijgt. Met name bij langdurige intensieve zorg thuis kunnen zorg- en verpleegkosten erg hoog oplopen. Zeker als u zelf extra zorg moet inkopen. Deze zorg- en verpleegkosten kunt u vaak voor een groot deel als persoonsgebonden aftrekpost in uw belastingaangifte inkomstenbelasting meenemen.

Hoe verwerkt u deze aftrekpost in uw belastingaangifte?

Eerst brengt u de zorgkosten als aftrekpost in mindering op uw (werk)inkomen in box 1. Bij een hoger  inkomen in box 1, heeft u meer belastingaftrek. Uw belastingaftrek kan oplopen tot circa 52%. Als uw inkomen in box 1 te laag is, kunt u het restant in mindering brengen op uw inkomen  in box 3 (spaargeld en belegbaar vermogen).

Maar deze belastingaftrek zal vanaf 2020 afnemen. Vanaf 2020 vermindert de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten in box 1. Deze kosten zullen dan nog slechts aftrekbaar zijn tegen het dan geldende (maximum) aftrektarief van de hypotheekrente. In 2020 is dit 46%. Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk circa 37% in 2023.

Helaas zijn de  belastingregels voor de aftrek van zorgkosten erg gedetailleerd en ingewikkeld. Zorgkosten moeten boven een drempelbedrag uitkomen, voordat  belastingaftrek mogelijk is. Dit drempelbedrag is afhankelijk van uw inkomen in box 1, box 2 en box 3. En soms mogen zorgkosten bij de berekening van de aftrekpost nog worden verhoogd. Een uitgebreide toelichting op de aftrekbare zorgkosten vindt u op de site van de Belastingdienst.

Een doekje voor het bloeden?

Het is veel uitzoekwerk en de regels zijn helaas bijzonder ingewikkeld. Hierdoor moet u zich niet laten ontmoedigen. Als u een hoog (werk)inkomen heeft in box 1 en uw zorgkosten lopen hoog op, wordt uw uitzoekwerk beloond. De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten kan u dan toch nog een interessant financieel voordeel opleveren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.