Direct naar content

Als u gaat scheiden, moet u in korte tijd veel beslissingen nemen. Daarbij is het belangrijk dat u weet welke gevolgen uw scheiding heeft voor uw inkomen. Heeft u of uw partner na de scheiding niet genoeg inkomen om van te leven? Dan is er voor de ander vaak een zorgplicht en moet er partneralimentatie worden betaald. Voor mensen met een hoger inkomen daalt de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u misschien partneralimentatie betalen. U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie blijvend is. Ook als u ongehuwd heeft samengewoond en uit elkaar gaat, kunt u partneralimentatie verschuldigd zijn. Het maakt niet uit of u de partneralimentatie via de rechter of rechtstreeks met uw ex-partner heeft geregeld. U moet dit wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen

Tarieven inkomstenbelasting

Als u in 2021 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, gelden de volgende tarieven voor u in box 1.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot  € 68.508 37,10%
2 vanaf  € 68.508 49,50%

Partneralimentatie fiscaal aftrekbaar

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner, is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. U mag deze uitgave in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen.

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. In tegenstelling tot partneralimentatie mag u de door u betaalde kinderalimentatie niet in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Ontvangt u kinderalimentatie voor uw kind? Dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Daling belastingaftrek partneralimentatie

Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Is de betaalde partneralimentatie in de hoogste belastingschijf aftrekbaar? Dan wordt het belastingtarief geleidelijk afgebouwd, waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt afgebouwd van een tarief van maximaal 46% in 2020 tot een basistarief van circa 37% in 2023. Hierdoor heeft u in de komende jaren steeds minder belastingvoordeel. De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Herziening partneralimentatie?

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Betaalt u partneralimentatie en bedraagt uw belastbaar inkomen in box 1 meer dan circa € 68.500? Dan kunnen uw netto alimentatielasten flink stijgen, omdat de belastingaftrek van partneralimentatie geleidelijk verder wordt beperkt. Misschien is deze ontwikkeling een aanleiding om de berekening van uw partneralimentatie aan te passen.
Maar als de partneralimentatie verandert, kan dit ook doorwerken in de hoogte van eventuele toeslagen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden vastgesteld op basis van uw (toetsings)inkomen en uw vermogen. Een wijziging van de partneralimentatie heeft vaak ook een aanpassing van het toeslagbedrag tot gevolg.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.