Direct naar content
3 min. leestijd

Om de hypotheek af te lossen hebben veel Nederlanders een kapitaalverzekering afgesloten. Reden: maximaal profiteren van de hypotheekrente. Gedurende de hele looptijd was de rente fiscaal aftrekbaar over de gehele lening. Over de op te bouwen waarde in de kapitaalverzekering hoefde geen belasting te worden betaald. Om van dit laatste voordeel gebruik te maken, moet u wel voldoen aan regels van de Belastingdienst. Deze zijn sinds april 2017 versoepeld. Welk voordeel dit voor u kan opleveren leest u hieronder.

Wat is een kapitaalverzekering?

Kort gezegd is dit een spaarproduct waar u ieder jaar geld op stort. Aan het eind van de rit ontvangt u in één keer een bedrag. Spaart u bij een verzekeraar? Dan keert de verzekeraar vaak ook een vooraf afgesproken bedrag uit bij uw overlijden.

Als u zich aan de regels  heeft gehouden hoeft u in beginsel over de uitkering geen belasting te betalen. Ook hoeft u over het algemeen geen belasting in box 3 (vermogensrendementsheffing) over de waarde van de polis of geblokkeerde bankspaarrekening te betalen. Veel van deze spaarproducten zijn gesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Is dat het geval? Dan is het vaak zo dat de spaarrente even hoog is als de hypotheekrente die u moet betalen. Regelmatig is het zo dat u verplicht bent om met het bedrag dat tot uitkering komt uw hypotheek af te lossen.

Wat zijn de regels?

Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekeringen  (verschillende fiscale regimes). Ieder met hun eigen regeltjes. Bij de meest recente variant is het zo, dat:

  • u ten minste 15 jaar premie moet betalen;
  • de hoogte van de hoogst betaalde premie mag maximaal 10 keer die van de laagst betaalde premie zijn (1:10 bandbreedte);
  • u met de uitkering de hypotheek moet aflossen
  • u maximaal € 162.000  mag sparen. Is uw hypotheek lager dan dit bedrag? Dan is de vrijstelling maximaal de hoogte van uw hypotheek.

Het is nu niet meer mogelijk om een nieuwe kapitaalverzekering met belastingvoordeel af te sluiten. Om gebruik te kunnen blijven maken van de oude voordelen mag het verzekerd bedrag of de premie niet worden verhoogd (afhankelijk van het type product). Tenzij u vooraf met de verzekeraar of bank heeft afgesproken dat dit wel mag.

Wat is er gewijzigd?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Heeft u in het eerste jaar én de normale én de hoge premie betaald? Dan heeft u mogelijk de 1:10 bandbreedte-eis overschreden. De staatssecretaris heeft aangegeven dat dit mag.
  2. Als de rentevastperiode van uw hypotheek afloopt, dan is de kans heel groot dat u minder hypotheekrente moet betalen. Vaak is rente van het spaarproduct even hoog als de hypotheekrente. Gevolg is dat de spaarpremie zal stijgen. Als gevolg daarvan kunt u mogelijk buiten uw schuld om niet meer voldoen aan de 1:10 bandbreedte-is. Dat is nu geen probleem meer.
  3. U mag eerder dan 15 jaar het product afkopen. Over de uitkering hoeft u dan – als u aan de overige voorwaarden voldoet – geen belasting te betalen.
  4. Gedeeltelijk geld opnemen mag niet meer. Het is alles of niets opnemen. Er is één uitzondering: als met de bank/verzekeraar vóór 1 april 2017 is overeengekomen dat gedeeltelijke opname is toegestaan.

Wat is uw voordeel?

Er zijn een paar voordelen:

  1. De kans dat u niet aan de voorwaarden(per ongeluk/buiten uw schuld om) voldoet, is kleiner geworden. Dat betekent dat u in meer situaties kunt blijven profiteren van het belastingvoordeel.
  2. U kunt eerder afkopen als u dat zou willen. Immers u hoeft niet meer ten minste 15 jaar premie  te betalen om de vrijstelling te kunnen gebruiken. De vraag is echter of dit voor u voordelig is, hangt af van hoeveel netto rendement de polis of bankspaarrekening biedt. Ontvangt u bijvoorbeeld 5% vaste rente op de polis of spaarrekening dan is het vaak voordelig om de polis gewoon door te laten lopen.

Ten slotte

De regels rondom kapitaalverzekeringen zijn in mijn ogen (te) complex. Als u iets aan uw kapitaalverzekering wilt wijzigen, schakel dan een deskundige in. Een wellicht onschuldig kleine actie kan leiden tot verlies van belastingvoordeel!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.