Direct naar content

Als u met pensioen gaat, zal uw inkomen meestal uit een AOW- en pensioenuitkering bestaan. Vaak zijn er nog andere inkomensbronnen beschikbaar zoals vrijvallende lijfrenteverzekeringen of een eigen woning, waarbij de hypotheek voor een groot deel is afgelost. Ook kan er extra vermogen beschikbaar zijn om het pensioen mee aan te vullen.

Voordat uw pensioen ingaat, moet u bepalen hoe u uw pensioen wilt ontvangen. Welke keuzemogelijkheden heeft u met uw pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd? In dit blog leest u daar meer over.

Verschillende keuzemogelijkheden

U vindt op mijnpensioenoverzicht.nl informatie over uw AOW en het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd. Op basis hiervan kunt u erover nadenken, hoe uw pensioen eruit kan gaan zien. Vaak is er meer mogelijk dan u misschien denkt. Zo kunt u afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft:

  • uw pensioen eerder of later laten ingaan;
  • vóór uw pensionering in deeltijd gaan werken;
  • de hoogte van uw pensioen laten variëren;
  • uw pensioen verhogen door (deels) afstand te doen van het partnerpensioen;
  • bovenstaande mogelijkheden combineren;
  • doorbeleggen na pensioendatum.

Vanaf 2023 komt hier nog een extra keuzemogelijkheid bij. Dan kunt u er ook voor kiezen om 10% van uw pensioen in één keer af te kopen.

Laat u uw pensioen eerder of later ingaan?

De wet staat toe dat u uw pensioen eerder of later kunt laten ingaan. Als u uw pensioen maximaal 5 jaar eerder wilt laten ingaan dan uw AOW-leeftijd, zijn hieraan in de meeste pensioenregelingen geen extra voorwaarden verbonden. Als vuistregel valt uw pensioenuitkering ongeveer 7% lager uit voor elk jaar dat u eerder met pensioen gaat en uw pensioen eerder laat ingaan.

Het is ook mogelijk om uw pensioen later te laten ingaan. Dat kan tot  uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd. U ontvangt dan een hogere pensioenuitkering. Het kan dan nodig zijn dat u doorwerkt. Bent u bereid dat te doen?

Gaat u vóór uw pensionering in deeltijd werken?

Bij veel pensioenregelingen is het mogelijk om vóór uw pensionering in deeltijd te gaan werken. Bij deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt.

Wilt u de hoogte van uw pensioen variëren?

Veel mensen vinden het prettig om in de eerste jaren dat ze gestopt zijn met werken meer pensioen te ontvangen. Dat is bij veel pensioenregelingen mogelijk. De verhouding tussen een hoge uitkering en een lage uitkering mag maximaal 100:75 zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u de eerste 5 jaar een hoger pensioen ontvangt en daarna levenslang een lager pensioen.

Het omgekeerde kan echter ook. Dat is voordelig als u lang leeft. Dan ontvangt u bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een lagere uitkering en vervolgens levenslang een hogere uitkering. Een keuze voor een  laag-hoog pensioen kan ook voordelig zijn, als u de eerste jaren bijvoorbeeld nog een betaalde functie heeft.

Minder partnerpensioen en meer ouderdomspensioen?

Als u komt te overlijden ontvangt uw partner vaak partnerpensioen. U en uw partner kunnen samen besluiten dat bij uw overlijden uw partner geen of minder partnerpensioen ontvangt. In ruil daarvoor ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Het omgekeerde is ook (beperkt) mogelijk.

Van belang is dat u laat doorrekenen wat de financiële gevolgen voor uw partner zijn, als u de eerste dag nadat u gestopt bent met werken komt te overlijden. Is uw partner jonger? Dan is het vaak minder gunstig om partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Is uw partner ouder?  Of heeft uw partner voldoende vermogen om van te leven na uw overlijden? Dan kunt u overwegen  om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen.

Combineren van pensioenkeuzes

U kunt ook verschillende pensioenkeuzes met elkaar combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw pensioen eerder laten ingaan met een pensioenuitkering die de eerste paar jaar hoger is en daarna lager, waarbij u een deel van het partnerpensioen omzet in een hoger ouderdomspensioen.

Doorbeleggen na pensioendatum

Heeft u een pensioenregeling waarbij op uw pensioendatum een kapitaal vrijkomt, waarmee u pensioenuitkeringen moet aankopen? Dan is het mogelijk dat u dat bedrag blijft beleggen. Uw uitkeringen worden dan wel onzeker. Immers de uitkeringen zijn onder andere afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. De vraag is of u dat risico wilt en kunt dragen.

Kies een pensioenuitkering die bij u past

Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden. Bespreek dit tijdig met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Zo kunt u de pensioenuitkering kiezen, die het beste bij uw financiële situatie past.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.