Direct naar content

Van Nederlanders zijn steeds meer persoonlijke gegevens online beschikbaar. Dat kan handig zijn, maar zorgt er ook voor dat privégegevens op straat kunnen belanden. Met de juiste maatregelen kunt u uw privacy zo veel mogelijk beschermen.

In Nederland is het niet gebruikelijk om te informeren naar het vermogen van de gesprekspartner. Wat veel mensen niet beseffen, is dat die informatie ook op andere manieren gemakkelijk in korte tijd in kaart is te brengen. Dit is met name het geval bij ondernemers. Is het woonadres bekend? Dan zijn de vennootschappen die op dat adres zijn gevestigd, ook zichtbaar. Bij de Kamer van Koophandel is informatie over deze vennootschappen vervolgens vaak gemakkelijk op te vragen. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toont niet alleen persoonlijke informatie over de betrokkenen bij de vennootschap, maar vaak ook veel financiële gegevens van de vennootschap. Voor informatie over het onroerend goed is het Kadaster een belangrijke bron. Hier staat het merendeel van het onroerend goed in Nederland geregistreerd inclusief aankoopprijs, vaak samen met de gegevens van de eigenaar.

Wat kunt u zelf doen?

Veel vermogende particulieren willen hun privésfeer beschermen en delen het liefst zo min mogelijk informatie over hun welvaart met de buitenwereld. Vermelding in de Quote 500 is voor (veel) vermogenden een onaangenaam vooruitzicht. Er zijn diverse mogelijkheden om de eigen privacy en die van de familieleden te beschermen. Dat begint met een weloverwogen gebruik van social media. Let bijvoorbeeld op met het delen van foto’s van luxe bezittingen via bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram.

In de registers

De gegevens van ondernemers zijn vaak in diverse registers opgenomen omdat dit een wettelijke verplichting is. Sinds eind september 2020 geldt voor veel organisaties bijvoorbeeld ook de verplichting om bepaalde informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’, afgekort tot UBO’s) door te geven aan de Kamer van Koophandel. In mijn blog over het UBO-register bij onder andere BV’s leest u er meer over.

Nieuwsgierige speurders kunnen vaak ook op andere manieren aan informatie over de UBO komen. Ondernemers en aandeelhouders kunnen wel maatregelen nemen die het moeilijker maken om informatie over het bedrijf te vinden. Om minder zichtbaar te zijn, vanzelfsprekend binnen de regels. Hieronder enkele voorbeelden daarvan. Dat neemt niet weg dat het voor sommige (bekende) vermogenden in de praktijk erg lastig kan zijn om minder zichtbaar te zijn.

Let op naam en adres

Hoe zichtbaar bent u op dit moment voor nieuwsgierige speurders? Zoals hierboven al opgemerkt, als uw BV is gevestigd op uw woonadres, dan kunnen zij via uw adres al gemakkelijk achter de naam van uw BV komen. Sommige mensen maken het al heel gemakkelijk voor anderen door hun naam als naam van de vennootschap te gebruiken. Vaak met de toevoeging Holding BV of Beheer BV. Of gewoon BV erachter. Overigens kan dat vanwege commerciële redenen begrijpelijk en nodig zijn. Of de naam van de BV suggereert dat er veel vermogen aanwezig is.

Bij een nieuwe BV kan het wenselijk zijn dat een nieuwe stichting de oprichter van de BV wordt. Deze stichting moet dan vanzelfsprekend niet de naam dragen van de uiteindelijk betrokkene. Als bijvoorbeeld de familienaam van een aandeelhouder ook in naam van de BV of de stichting voorkomt, is het verband snel gelegd. Voor meer privacy kan beter worden gekozen voor een andere, niet herkenbare naam. Voor bijvoorbeeld een naamswijziging is een notariële akte vereist.

Meer aandeelhouders

In de praktijk komt het vaak voor dat bijvoorbeeld BV’s twee aandeelhouders hebben. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt namelijk alleen de naam van de enig-aandeelhouder, niet als er meer aandeelhouders zijn. Maar denk eraan dat de tweede aandeelhouder dan niet degene kan zijn waarmee de aandeelhouder bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen is gehuwd. Het overdragen van één of meer aandelen kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld voor de aandelenoverdracht is ook een notariële akte vereist.

Andere rechtsvorm

Het is vaak wenselijk om goed na te denken over de rechtsvorm. Vaak moeten vennootschappen hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel die deze informatie vervolgens publiceert. Voor sommige rechtsvormen geldt deze deponeringsplicht in principe niet, zoals bij een commanditaire vennootschap en een fonds voor gemene rekening. Fiscale aspecten kunnen belangrijk zijn bij de afweging om wel of niet gebruik te maken van dergelijke rechtsvormen. Daarnaast zien we in de praktijk dat er steeds meer discussie is over ‘kunstmatige’ structuren (lees: constructies) die binnen de grenzen van de wet blijven, maar die de wetgever niet heeft beoogd (belastingontwijking). Vermogen buiten het zicht van de fiscus houden (belastingontduiking), is ontoelaatbaar. Belangrijke punten om rekening mee te houden.

Maatwerk

Het is raadzaam over het bovenstaande te overleggen met uw fiscalist en notaris. Het bereiken van een optimale structuur is vaak lastig en de uitvoering blijft maatwerk. U moet immers rekeninghouden met juridische aspecten en eventuele fiscale complicaties. Toch is dit niet voldoende om alle nieuwsgierige speurders naar de omvang van uw vermogen op afstand te houden.

Daarbij komt nog dat het aanbrengen van wijzigingen en de nieuwe gegevens vermelden bij de Kamer van Koophandel niet altijd afdoende is. De historie van een vennootschap kan men namelijk lange tijd raadplegen.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.