Direct naar content
  • Auteur

Als u gaat scheiden, kunt u uw in eigen beheer opgebouwd pensioen, of en deel daarvan, overdragen aan uw partner. Maar welke opties heeft u met uw oudedagsverplichting (ODV)?

Heeft u uw pensioen in eigen beheer (PEB) omgezet in een ODV en u gaat scheiden? U kunt dan op verschillende manieren een deel van de ODV-uitkeringen laten toekomen aan uw (aanstaande) ex-partner.

Variant 1: ODV kapitaal nu (deels) overhevelen aan uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt een deel van het ODV-kapitaal en daarmee een zelfstandig recht. Uw overlijden heeft daarom geen invloed op de hoogte van de uitkeringen die aan uw ex-partner toekomen. Komt uw ex-partner te overlijden? Dan worden uw uitkeringen in beginsel niet verhoogd.

Variant 2: Uw BV betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen rechtstreeks aan uw ex-partner

Bij variant 2 krijgt uw ex-partner geen zelfstandige aanspraak op het ODV-kapitaal. Uw ex-partner krijgt slechts recht op uitbetaling van een gedeelte van de ODV-termijnen. De BV betaalt deze uitkeringen rechtstreeks uit aan uw ex-partner. De uitkeringen blijven gekoppeld aan uw geboortedatum. Bij uw overlijden stoppen de uitkeringen aan uw partner. Bij het overlijden van uw ex-partner krijgt u een hogere uitkering.

Variant 3: U betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen die u van uw BV ontvangt aan uw ex-partner uit

Bij deze variant keert de BV de totale ODV-uitkering aan u uit. U betaalt vervolgens een deel van de uitkering aan uw ex-partner. Het bedrag dat u aan uw partner uitkeert, is bij u aftrekbaar (en bij uw ex-partner belast). Bij uw overlijden stoppen de uitkeringen aan uw partner. Bij het overlijden van uw ex-partner houdt u de totale uitkering.

Overzicht mogelijkheden bij echtscheiding

In onderstaand schema heb ik voor u de mogelijkheden bij echtscheidng in kaart gebracht met de verschillende kenmerken.

     Mogelijkheden

 

 

 

 

Onderwerpen

ODV-kapitaal nu (deels) overhevelen aan uw ex-partner Uw BV betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen rechtstreeks aan uw ex-partner U betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen die u van uw BV ontvangt aan uw ex-partner
Ingangsdatum Afhankelijk van AOW-datum van uw ex-partner Afhankelijk van uw AOW-datum Afhankelijk van uw AOW-datum
Kan ex-partner lijfrente aankopen met ODV? Ja Nee Nee
Kan ex-partner ODV overhevelen naar andere BV? Ja Nee Nee
Wat gebeurt er bij overlijden van de ex-partner De uitkeringen gaan naar de erfgenamen van de ex-partner voor zover dit natuurlijke personen zijn. Komen weer aan u toe Komen aan u toe
Wat gebeurt er bij uw overlijden? De uitkeringen die aan uw ex-partner toekomen blijven aan uw ex-partner toekomen Alle uitkeringen komen toe aan uw erfgenamen (de uitkeringen aan uw ex-partner stoppen dus) Alle uitkeringen komen toe aan uw erfgenamen (de uitkeringen aan uw ex-partner stoppen dus)

Conclusie

Heeft u een ODV en gaat u scheiden, dan kunt u bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant afspraken maken hoe u en uw partner willen omgaan met het ODV-kapitaal. U heeft drie mogelijkheden. Iedere mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.