Direct naar content

In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen. En al die panden moeten voor 2050 zo min mogelijk CO2 uitstoten. Ook uw woning. Om dit onroerend goed in veel gevallen aardgasloos te maken, moeten vanaf 2021 50.000 woningen gasloos worden gemaakt per jaar, tot wel 200.000 in 2030. Hoe? Dit kan op verschillende manieren. De beste manier om dit te doen, verschilt per wijk.

Oplossingen verschillen per woning en wijk

Warmtenetten zijn de beste oplossing voor flatgebouwen en doorzonwoningen. Hierin wordt de restwarmte van bijvoorbeeld de industrie gebruikt voor het verwarmen van het water. Met alleen de restwarmte van de haven van Rotterdam kunnen alle gebouwen en tuinbouwkassen in Zuid-Holland van warmte worden voorzien. Maar niet overal in Nederland is zoveel restwarmte. Lees waar dit wel het geval is.

Voor nieuwe vrijstaande woningen is een all electric warmtepomp de beste oplossing. Voor oudere panden, waaronder monumentale panden, zal groen gas of waterstof, eventueel in combinatie met een warmtepomp, de meest voor de hand liggende oplossing zijn (hybride). De overheid heeft lijsten gepubliceerd met gecertificeerde installateurs van all electric waterpompen en installateurs van hybride installaties.

Van de 1,5 miljoen woningen die in 2030 verduurzaamd zullen zijn, zal naar verwachting 50% zijn aangesloten op een warmtenet en 25% op een all electric warmtepomp. De overige 25% zal een hybride installatie hebben. Optimale isolatie van de woning is (vaak) een noodzakelijke voorwaarde voor een gasloze woning. Lees meer over het verduurzamen van uw woning. Ook op Financial Focus vindt u hierover meerdere blogs.

Gemeentes moeten uiterlijk in 2021 aangeven wanneer welke wijken van het gas af gaan.

Nieuwe technologieën en aanpassingen infrastructuur noodzakelijk

In het klimaatakkoord wordt voorgesteld om (meer) subsidies beschikbaar te stellen om de technologieën verder te ontwikkelen. Nieuwe, goedkopere en meer gestandaardiseerde technologieën zullen hun intrede moeten doen. Alleen dan kan Nederland tegen een aanvaardbare prijs en binnen het gewenste tempo van het gas af.

Om warmtenetten aan te kunnen leggen, zal de infrastructuur moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor het elektriciteitsnet. Dit is niet alleen om aan de grotere vraag te kunnen voldoen, maar ook vanwege het veranderende aanbod. Waar elektriciteit vroeger centraal werd opgewekt, gebeurt dit steeds meer decentraal, bijvoorbeeld door zonneparken, windmolenparken en zonnepanelen op daken.

Maatregelen om investeringen te stimuleren

Meestal is het isoleren van uw woning uit financieel oogpunt voordelig. Hetzelfde geldt voor het investeren in zonnepanelen. Maar investeringen in warmtepompen leveren voor de meeste mensen nog onvoldoende rendement op. Om ervoor te zorgen dat er ook in minder rendabele technieken wordt geïnvesteerd, stellen de opstellers van het klimaatakkoord het volgende voor:

  • Investeringen zijn woonlastenneutraal: vóór en na de woningaanpassing mogen de maandlasten niet stijgen.
  • Belasting op stroom verlagen en op gas verhogen. Hierdoor wordt iedereen gestimuleerd om van het gas af te gaan.
  • Aantrekkelijke leningsvoorwaarden.
  • Innovatieve en kostenbesparende (standaard) technologieën stimuleren, waardoor investeren in het duurzaam maken van de woning goedkoper wordt.
  • Subsidies verstrekken, zodat ook wordt geïnvesteerd in nog niet rendabele technologieën.
  • Groepen en individuele bewoners van een bepaalde wijk begeleiden om hun wijk gasloos te maken (wijkgerichte aanpak). De drempel om de stap te zetten wordt daardoor verlaagd.
  • Verscherpen bouwbesluit en verscherpen prestatie-eisen van verwarmingsapparatuur. Hierdoor worden producenten van CV installaties gedwongen betere apparatuur te maken.
  • Verkennen of de overdrachtsbelasting kan worden aangepast. Voor de verkoop van een duurzame woning is dan bijvoorbeeld minder overdrachtsbelasting verschuldigd. Een duurzame woning is daardoor mogelijk makkelijker te verkopen tegen een hogere prijs.

Hoe nu verder?

De kans dat ook uw huis aardgasloos wordt gemaakt, is groot. Wanneer dit gebeurt, hoort u uiterlijk in 2021 van uw gemeente. En hoe dit gebeurt, is afhankelijk van uw woning en de wijk waarin u woont.

Veel investeringen om uw woning te verduurzamen en deels gasloos te maken, zijn nu al rendabel. Denk aan het isoleren van uw woning en aanschaf van zonnepanelen. U hoeft dus niet te wachten de eerste stappen te zetten.

Uw woning volledig gasloos maken is in de meeste gevallen nog onvoldoende rendabel. De overheid zal de komende tijd met verschillende stimulerende maatregelen moeten komen om de 8 miljoen gebouwen in Nederland gasloos te maken.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.