Direct naar content
3 min. leestijd

De Tweede Kamer heeft eerder al ingestemd met het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. De Eerste Kamer heeft op 7 maart eveneens ingestemd met dit wetsvoorstel. Dit betekent dat de nieuwe wet vanaf 1 april 2017 van kracht wordt. Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 heeft de DGA enkele opties wat te doen met zijn reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB). Maar wat nu als u in het buitenland woont?

Wat kan de DGA doen met zijn pensioen in eigen beheer?

De DGA heeft 4 opties wat te doen met zijn reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer:

(a) binnen de BV premievrij voortzetten,

(b) overdragen naar een verzekeraar (waar verdere opbouw is toegestaan),

(c) in de periode 2017-2019 omzetten in een OudeDagsVerplichting (ODV) of

(d) in de periode 2017-2019 met korting afkopen.

In een ander blog gaan we in op de voor- en nadelen van deze mogelijkheden.

Pensioen in eigen beheer wanneer u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland? Dan heeft u zeer waarschijnlijk ook te maken met de belastingwetgeving in het land waar u woont. Een VVD-senator heeft de vraag gesteld hoe er gehandeld moet worden wanneer een DGA met pensioen in eigen beheer in België woont. Staatssecretaris Wiebes merkt hierover het volgende op:

“De fiscale behandeling van de inkomsten van de dga met een pensioen-bv wordt bepaald door de Nederlandse regels voor een (buitenlandse) belastingplichtige en door het lokale Belgische belastingrecht. Om dubbele belastingheffing te voorkomen is met België een verdeling van heffingsrechten overeengekomen in het belastingverdrag met België (2001)."

"Voor de situaties waar de leden van de fractie van de VVD naar vragen is relevant dat het bij de uitfasering van PEB mogelijk is om het pensioen af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De fiscale behandeling van de uitfasering van PEB aan Belgische zijde is op dit moment niet duidelijk. Bij afkoop valt het heffingsrecht naar de mening van Nederland toe aan het bronland Nederland dat het pensioen heeft gefaciliteerd."

"Aangezien Nederland de afkoop mag belasten zal België als woonland dubbele belastingheffing dienen te voorkomen. Omzetting in een oudedagsverplichting leidt als zodanig bij de dga niet tot inkomen dat Nederland op dat moment in de belastingheffing betrekt. Niettemin ben ik voornemens in overleg te treden met de Belgische bevoegde autoriteiten om over de fiscale behandeling van de uitfasering van PEB (afkoop en omzetting) door België duidelijkheid te verkrijgen. Daarnaast is het verstandig dat de betreffende dga’s zelf informatie inwinnen bij de Belgische belastingautoriteiten over hun concrete situatie.”

Kortom: niet duidelijk

Als u in het buitenland woont,  heeft u te maken met onzekerheid. Voor uw beeldvorming: in 2008 is banksparen in Nederland ingevoerd. In het verdrag tussen Nederland en België is hierover nog niets geregeld. We zijn inmiddels al 9 jaar verder …

Als u wilt afkopen dan is het voordelig dat u dat in 2017 doet. Immers het kortingspercentage is dit jaar het hoogst. Maar ook als u uw pensioen omzet naar een OudeDagsVerplichting of lijfrentebanksparen is het handig om te weten wat de fiscale gevolgen hiervan voor u zijn. Overleg met de bevoegde belastinginspecteur van het land waar u woont en de Belastingdienst in Heerlen kan mogelijk meer helderheid verschaffen voor u.

Informatie

Wilt u nader geïnformeerd worden over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw private banker van ABN AMRO MeesPierson. Zij of hij kan u in contact brengen met één van onze vermogensstructureerders. Raadpleeg altijd een ter zake extern kundig adviseur voordat u definitieve keuzes maakt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.