Direct naar content

Heeft u nog een pensioen in eigen beheer voorziening op de balans staan? 2019 is het laatste jaar waarin u deze voorziening met korting kunt afkopen of kunt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). ODV’s kunnen ook alleen nog in 2019 met korting worden afgekocht.

Maak keuze vóór 31 december 2019

Sinds 1 juli 2017 mag u geen pensioen meer opbouwen in de BV. De opgebouwde voorziening mag u nog wel in uw BV houden. De Belastingdienst geeft u tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om de voorziening met een korting van 19,5% af te kopen of om te zetten in een ODV. Koopt u na 2019 af? Dan moet u over de commerciële waarde van de pensioenverplichting progressief belasting betalen in box 1 én daarnaast nog eens een boete die kan oplopen tot 20%. De commerciële waarde is ongeveer het bedrag dat een verzekeraar aan de BV vraagt als de verzekeraar de pensioenverplichting van de BV overneemt. Dit bedrag is (veel) hoger dan de hoogte van de pensioenvoorziening op de balans. In de praktijk zult u bij afkoop na 2019 meer aan de Belastingdienst moeten betalen dan het bedrag dat staat opgenomen onder de pensioenvoorziening. Bij afkoop van de ODV na 2019 betaalt u ook progressief belasting over de waarde op de balans én moet u ook een boete betalen.

De verschillende voor- en nadelen van afkoop, het omzetten in een ODV en het in stand houden  van de pensioen in eigen beheer voorziening, leest u hier. Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u in een speciaal dossier.

Excessief lenen

Het voorstel van de regering is dat DGA’s die meer dan € 500.000 lenen van hun BV over het meerdere belasting moeten gaan betalen. Een uitzondering geldt voor leningen ten behoeve van de eigen woning. Deze leningen tellen niet mee. Meer informatie over dit voorstel vindt u hier.

Door afkoop van het pensioen in eigen beheer of de ODV, kunt u met de vrijgekomen middelen (een deel van) de lening aflossen. Dat kan voor u voordelig zijn.

Hoe nu verder?

U kunt in 2019 voor de laatste keer een beslissing nemen of u uw pensioen in eigen beheer voorziening wenst af te kopen of wenst om te zetten in een ODV. Bespreek samen met uw accountant en/of fiscalist wat in uw situatie het meest verstandig is om te doen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.