Direct naar content
  • Auteur

Tot enkele jaren geleden dachten sommige pensioenfondsbestuurders dat het de deelnemers alleen maar om rendement te doen was. Duurzaam beleggen had geen prioriteit. Het meest gebruikte argument in die tijd was dat er onderzoeken waren die uitwezen dat duurzaam beleggen minder rendement opleverde. Het bijzondere was wel dat er tegelijkertijd andere onderzoeken naar boven kwamen waaruit bleek dat duurzaam beleggen juist meer rendement kon opleveren.

Maar de wereld is aan het veranderen. De deelnemers lieten hun stem horen. Zij wilden niet meer dat pensioenfondsen belegden in de bedrijven die onder andere clusterbommen of chemische wapens maakten. Zo gingen ook artsen zich verzetten dat hun geld werd belegd in de tabaksindustrie. Wat we nu zien is dat veel huishoudens hun daken voorzien van zonnepanelen. Kortom we zijn duurzamer gaan denken en handelen.

Grote pensioenfondsen als ABP en PME hebben de duurzaamheidsdoelen van de VN  gekozen als leidraad voor een aanzienlijk deel van hun portefeuille. De kern van deze VN doelen is een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Samen willen de pensioenfondsen de komende jaren € 60 miljard beleggen in bedrijven die deze doelstellingen een stapje dichterbij brengen. Tegenwoordig vraagt De Nederlandsche Bank ieder kwartaal aan pensioenfondsen hoe ze omgaan met duurzaam beleggen.

Naast de pensioenfondsen zien we dat ook de vermogensbeheerders steeds duurzamer gaan beleggen. Want naast goed doen voor de wereld levert duurzaam beleggen rendement op en zit er ook een fiscaal voordeel in ‘groen beleggen’.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen houdt in dat u belegt in bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld bedrijven die oog hebben voor mensenrechten of zich bezighouden met het ontwikkelen van duurzame energie. Een duurzame belegger kijkt dus niet alleen naar rendement en risico, maar kijkt ook naar de effecten van zijn investering op de maatschappij en natuur.

Gaat duurzaam beleggen ten koste van het rendement? Nee!

De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen gemiddeld nagenoeg evenveel rendement opgeleverd dan traditionele beleggingen.

Fiscaal voordeel van ‘groen beleggen’

Beleggingen en spaargelden zijn belast in box 3. Er geldt een algemene vrijstelling van € 30.000 (2018) per persoon. Deze vrijstelling wordt verhoogd met maximaal € 57.845 (2018) per persoon als wordt belegd in ‘groene beleggingen’. U bespaart over dit bedrag uw vermogensrendementsheffing. Hoe hoog deze is hangt af van uw persoonlijke situatie. Naast deze aanvullende vrijstelling voor ‘groene beleggingen’ in box 3 geniet u ook nog een voordeel. U krijgt een belastingkorting in box 1 van 0,7% van het bedrag dat op 1 januari van een jaar in box 3 is vrijgesteld. Dat is maximaal ongeveer € 400 per persoon.

Deze ‘groene beleggingen’ waren in het verleden breed beschikbaar. Maar het aanbod is langzaam kleiner geworden, onder andere door de gedaalde rentes en de beschikbaarheid van projecten om in te investeren. Momenteel zit het risico in deze beleggingen met name in de verhandelbaarheid. Een fonds aankopen lukt altijd, maar op het moment dat er meerdere partijen hun stukken aanbieden, kan verkopen lastiger zijn.

Duurzaam hart

De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingsfondsen laten zien dat het niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Ook zijn er fiscale voordelen. Alleen hebben deze betrekking op groenprojecten gericht op een beter milieu en zijn de voordelen enigszins beperkt.

Maar het belangrijkste van duurzaam beleggen is dat u een bijdrage levert aan een betere wereld met gelijke mensenrechten en een schoner milieu.

ABN AMRO zet flink in op duurzaamheid

ABN AMRO staat in de top 5% van meest duurzame banken ter wereld. Kijk hier voor meer informatie welke bijdrage ABN AMRO levert aan een duurzame wereld.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.