Direct naar content

Ontslag bij uw werkgever zorgt vaak voor onzekerheid, tenzij u gelijk een nieuwe baan heeft. Een vaste maandelijkse inkomensbron valt weg. Vaak heeft u – als doekje voor het bloeden – recht op een WW-uitkering. Daarnaast heeft u in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding (gouden handdruk of transitievergoeding). Wat kunt u met een ontslagvergoeding doen?

WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. De periode dat u de WW-uitkering ontvangt, is met name afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt. De wettelijke maximale duur is 24 maanden. Bij een CAO kan die worden verlengd naar 38 maanden. Meer informatie over de WW vindt u hier.

Ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding is in de meeste gevallen afhankelijk van het inkomen dat u verdiende en hoe lang u bij de laatste werkgever heeft gewerkt. Vroeger werd de hoogte van de vergoeding bepaald door de zogenaamde kantonrechtersformule of de CAO die voor u van toepassing is. Tegenwoordig wordt de hoogte bepaald op basis van de regelgeving rondom de transitievergoeding of de CAO die op u van toepassing is.

Transitievergoeding

De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal twee jaar dienstverband. In die gevallen is de transitievergoeding wettelijk verplicht.

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  1. Bereken hoeveel dienstjaren u heeft bij uw huidige werkgever.
  2. De eerste 10 jaar “levert” per jaar 1/3 maandsalaris op. De jaren daarna een ½ maandsalaris per jaar. Bent u ouder dan 50 jaar én heeft u langer dan 10 jaar bij uw werkgever gewerkt? Dan leveren de dienstjaren na deze 10 jaar 1 maandsalaris per dienstjaar op, die u na uw 50e verjaardag in dienst bent geweest.
  3. De maximale uitkering bedraagt € 79.000 of een jaarsalaris als deze laatste hoger is dan € 79.000.

Andere manier van berekenen van de ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding kan ook in onderling overleg worden bepaald (onderhandelen) of op basis van een CAO of sociaal plan.  De berekening van de hoogte van de vergoeding kan op basis van de “oude” kantonrechtersformule plaatsvinden.

Belastingvoordeel

Ontvangt u een ontslagvergoeding, dan houdt uw werkgever loonbelasting in over het gehele bedrag. U ontvangt dus een netto bedrag op uw rekening. Dit netto bedrag valt in box 3. U kunt dus niet meer de ontslagvergoeding storten in een stamrecht-BV of stamrechtverzekering. Met het netto bedrag dat u heeft ontvangen heeft u alle vrijheid.

In de meeste gevallen betekent dit dat u over (een deel van) uw ontslagvergoeding ongeveer52% belasting betaalt. Valt de top van uw belastbaar inkomen de twee jaren daarna in een lagere tariefschijf? Dan kunt u uw inkomen middelen. Dat betekent dat u in de meeste gevallen belastinggeld terugkrijgt. Hoe middeling werkt leest u hier.

U zult in de meeste gevallen belasting in box 3 moeten betalen. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van uw box 3 vermogen per 1 januari. Vaak is het (dus) voordelig om uw ontslagvergoeding na de jaarwisseling te ontvangen in plaats van op 31 december.

Financiële planning

Nu u in één keer een netto bedrag heeft ontvangen, is het verstandig uit te laten rekenen hoe lang u van het netto bedrag kunt leven. Niet alleen zult u rekening moeten houden met het feit dat u uw oude maandinkomen kwijt bent, maar ook dat u geen ouderdomspensioen meer opbouwt. Dat betekent dat ook uw  pensioeninkomen lager zal zijn dan verwacht. Maar niet alleen uw ouderdomspensioen valt lager uit. Ook het nabestaanden-pensioen valt lager uit. Het nabestaanden pensioen is namelijk, in de meeste gevallen, afhankelijk van het maximaal op te bouwen ouderdomspensioen.

Sterker nog: in bepaalde gevallen ontvangt uw partner helemaal geen partnerpensioen meer (tenzij u uw ouderdomspensioen uitruilt in nabestaandenpensioen).  Het is verstandig  om de gevolgen daarvan door te rekenen. Misschien is het eveneens verstandig om een aparte overlijdensriscoverzekering af te sluiten. Maar dat kost geld.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.