Direct naar content

Door de juiste bedrijfsstructuur te kiezen, kunt u het risico van het ondernemen beperken en uw rendementen optimaliseren.

In Vermogens in Nederland vertellen Julie en Marie Reinders dat zij goed hebben nagedacht over de structurering van hun bedrijf. Als ondernemer loopt u dagelijks risico’s met het vermogen van uw bedrijf. De keuze van de juiste ondernemingsstructuur kan deze risico’s beperken.

Goede bedrijfsstructuur, stap 1: aansprakelijkheid beperken met een BV

Het beperken van privé-aansprakelijkheid is een belangrijke drijfveer om een BV op te richten en de onderneming daarin uit te oefenen. Hierdoor is het privévermogen gescheiden van het ondernemingsvermogen. Dit voorkomt dat zakelijke schuldeisers de ondernemer in privé kunnen aanspreken.

Heeft u uw bedrijfsstructuur op orde?

Wilt u verder praten over uw bedrijfsstructuur en op welke manieren ABN AMRO MeesPierson u hierbij kan helpen?

Slechts één BV? Misschien geen goed idee

Heeft u slechts één BV? Dan zullen naast de bedrijfsactiviteiten vaak ook een bedrijfspand en belegbaar vermogen in deze BV zijn opgenomen. Dat is overzichtelijk, maar het kan ook riskant zijn. Als alles in één BV is ondergebracht kunnen zakelijke schuldeisers bij financiële tegenslag het hele vermogen van de BV aanspreken. Met het risico dat alles verloren gaat wat u in uw BV heeft opgebouwd en u met lege handen komt te staan. Dat kunt u zo veel mogelijk voorkomen door een holdingstructuur met meerdere vennootschappen te creëren.

Goede bedrijfsstructuur, stap 2: een flexibele holdingstructuur

In de groeifase van een bedrijf breiden activiteiten zich steeds verder uit en zal het nodig zijn om de bedrijfsorganisatie hierop aan te passen. Zo ontstaat vaak een flexibele bedrijfsstructuur, waarbij een holding-BV is opgericht die alle aandelen van één of meer werk-BV’s bezit. Als er meerdere eigenaren van het bedrijf zijn, kan ieder zijn eigen holding-BV oprichten en daarmee via een tussenholding participeren in de gemeenschappelijke werk-BV’s.

In elke werk-BV  een eigen onderneming

Elke werk-BV drijft een eigen onderneming. Dit verhoogt het overzicht en beperkt de financiële gevolgen als een onderneming onverhoopt in problemen raakt. Winsten van de werk-BV’s kunnen na aftrek van te betalen vennootschapsbelasting als dividend worden uitgekeerd naar de holding-BV. Zo bepaalt u voor elke werk-BV het eigen vermogen dat toereikend is om de onderneming voort te zetten.

De verdeling van bedrijfsactiviteiten over verschillende werk-BV’s kan een toekomstige bedrijfsopvolging soepeler laten verlopen. Zeker als eventuele opvolgers of overnemers slechts in één of enkele ondernemingen zijn geïnteresseerd. Dan kopen ze alleen de aandelen in de over te nemen werk-BV.

Goede bedrijfsstructuur, stap 3: (wellicht) een vastgoed-BV

Het kan aantrekkelijk zijn om bepaalde bedrijfsonderdelen in een afzonderlijke BV onder te brengen. Zo kunt u uw bedrijfspanden in een zogenaamde vastgoed-BV onderbrengen. Dit heeft als voordeel dat uw vastgoed-BV de bedrijfspanden kan verhuren aan uw werk-BV’s, terwijl de bedrijfspanden verder zo veel mogelijk buiten de risicosfeer van de werk-BV’s blijven. Meestal bezit de holding-BV alle aandelen van zo’n vastgoed-BV.

En dan wilt u uw rendement optimaliseren

Bij het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur hoort ook een kritische blik op het vermogen binnen uw bedrijf. Als ondernemingsactiviteiten succesvol zijn, ontstaat er vaak een situatie waarbij een aanzienlijk deel van het vermogen in de holding-BV niet nodig is voor de bedrijfsvoering. Misschien kunt u het nettorendement van dit vermogen verbeteren.

Wat zijn de mogelijkheden binnen uw bedrijfsstructuur?

In hoofdlijn heeft u de volgende mogelijkheden:

  • het overtollig vermogen blijft in uw holding-BV belegd;
  • u keert het overtollig vermogen van uw holding-BV als dividend naar privé uit om in de privésfeer te

    beleggen;

  • u leent het overtollig vermogen van uw holding-BV om in privé te beleggen.

Wat voor u de beste keuze is, is mede afhankelijk van uw toekomstplannen en het rendement dat u op uw vrij belegbaar vermogen verwacht te realiseren.

En waar u aan moet blijven denken bij een goede bedrijfsstructuur

Het is belangrijk om uw bedrijfsstructuur regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Met name bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of het aangaan van een zakelijk partnerschap is dit van belang. Het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur is een complexe materie. Hierbij kan een tijdige en deskundige begeleiding door uw accountant of uw fiscalist niet worden gemist. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

[abn_newsletter /]

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.