Direct naar content

Op Prinsjesdag heeft de regering een aantal belastingplannen ingediend bij de Tweede Kamer. Maar daarmee is de fiscale agenda van het huidige kabinet-Rutte III nog niet leeg. Binnenkort horen we meer over bijvoorbeeld het tarief in de overdrachtsbelasting voor woningen. Krijgen we straks een afzonderlijk tarief van deze vastgoedtaks voor starters, vastgoedbeleggers en anderen? Wat kunnen we verwachten?

Onderzoek naar tarief overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën stuurde op Prinsjesdag een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt onder andere dat er nog een onderzoek loopt naar de overdrachtsbelasting. Een gedachte is dat het wenselijk is als starters straks geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Zij kunnen dan gemakkelijker dan nu een eerste eigen huis kopen. Vastgoedbeleggers zouden dan meer overdrachtsbelasting moeten gaan betalen vanaf de derde verhuurde woning. Een niet onbelangrijke vraag: “Is het uitbreiden van het aantal tarieven voor deze vastgoedtaks wel doelmatig, doeltreffend en uitvoerbaar?”. Nu kennen we een tarief van 2% voor woningen. Voor niet-woningen is het tarief nu 6%; denk bij niet-woningen bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions.

Kabinet doet onderzoek op verzoek van Tweede Kamer

De Tweede Kamer constateerde eerder dat (particuliere) beleggers de afgelopen jaren steeds meer bestaande koopwoningen hebben opgekocht om vervolgens te verhuren (buy-to-let), vooral in (grotere) steden. En dat beleggers starters vaak te vlug af zijn, waardoor het voor starters in deze steden steeds moeilijker is om een huis te kopen. De hele Kamer vond deze ontwikkeling onwenselijk. Overigens is het de vraag of vastgoedbeleggers wel de veroorzakers zijn van de hoge huizenprijzen. Hier leest u er meer over.

Staatssecretaris voorziet praktische problemen

Eerder dit jaar beantwoordde de staatssecretaris vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hierover. De bewindsman schreef dat hij zich ervan bewust is dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Zeker in de grote stad, en zeker ook starters. Maar los je met meer tarieven voor de overdrachtsbelasting de problemen op de woningmarkt wel op een efficiënte manier op? Volgens de staatssecretaris maakt het de overdrachtsbelasting uitermate complex. Hogere kosten kunnen leiden tot hogere huren. En er zijn risico’s op ontwijking van het hoge tarief voor kopers van een derde of verdere woning. De staatssecretaris merkte ook op dat marktpartijen kunnen bijdragen aan een wenselijke verruiming van het aanbod van huurwoningen, vooral in het nog schaarse middenhuursegment.

Hulp van notaris en Kadaster voor vaststellen tarief

Voor het bepalen van het tarief voor de overdrachtsbelasting moet nu al worden vastgesteld of er sprake is van een woning of niet. Als er inderdaad specifieke tarieven voor deze vastgoedtaks komen, dan zal de regering naar verwachting daarvoor een beroep moeten doen op het notariaat en op het Kadaster. Dan moet voor het toepasselijke tarief immers worden vastgesteld of sprake is van een starter op de woningmarkt of niet. En hoeveel beleggingspanden de belegger bezit.

Andere oplossingen

De problemen voor starters op de woningmarkt zijn groot. Daarom neemt het kabinet ook maatregelen, waaronder meer geld voor woningbouw met meer betaalbare woningen voor onder andere starters. Uit een onderzoek blijkt dat veel starters nu geld van familie of vrienden nodig hebben voor de financiering van een huis. Dat komt dan via een schenking (20%) of een geldlening (10%). Mogelijk betalen starters op de woningmarkt straks geen overdrachtsbelasting meer voor hun eerste eigen huis. Een andere gedachte is dat starters een gedeelte van hun woningfinanciering aflossingsvrij kunnen lenen zonder dat dat voor hen fiscale gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek.

In mijn eerste blog in deze serie ging ik in op het onderzoek naar de fiscale behandeling van het eigen huis. En naar de effecten van mogelijke toekomstige situaties, eindbeelden genoemd, waarbij de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen. Daarbij werd uitgegaan van het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor het eigen huis.

Maar zover is het nog niet. Binnenkort horen we waarschijnlijk met welke oplossingen de regering komt om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren en wat dat betekent voor vastgoedbeleggers.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp