Direct naar content

Een van onze klanten woont in Nederland en wil haar in het buitenland wonende kind geld schenken. Omdat de schenker in Nederland woont, zal Nederland schenkbelasting heffen over het deel dat de vrijstelling overstijgt. Hoe en waar moet er aangifte van deze schenking gedaan worden? De klant vraagt zich ook af of het mogelijk is om haar kind de tijdelijk extra verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000,- te schenken. Hiermee kan het kind de hypotheek van zijn buitenlandse woning aflossen.

Antwoord van Gordon Doull, specialist Estate Planning

Veel landen gaan er vanuit dat de ontvanger van de schenking de belasting betaalt in het land waar de schenker woont. De kans is daarom groot dat u maar 1 keer schenkbelasting hoeft te betalen. De belastingregels van het land waar uw kind woont, geven hier uitsluitsel over. Heft het woonland van uw kind ook schenkbelasting, dan moet bekeken worden of er een schenkingsverdrag met dat land bestaat. Nederland heeft met weinig landen zo’n verdrag getekend. Mogelijk kan uw kind gebruik maken van een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele schenkbelasting van Nederland of zijn woonland.

De hoofdregel bij een Nederlandse schenking is dat de schenkbelasting geheven wordt bij uw kind, ook als hij in het buitenland woont. Uw kind moet deze aanslag voldoen. De Belastingdienst zal hiervoor een aangifteformulier sturen naar het in de schenkingsakte opgenomen adres van uw kind. Dit gebeurt uiterlijk 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. Uw kind is verplicht dit in te vullen te terug te sturen. De Belastingdienst kan er ook voor kiezen om dit formulier naar u te sturen. Ontvangt uw kind of uzelf geen aangifteformulier binnen deze termijn? Dan moet u of uw kind binnen 2 weken na het verstrijken hiervan zelf aangifte doen. Dit kunt u ook samen doen.

U kunt in de schenkingsakte ook een volmacht opnemen waarbij uw in het buitenland wonende kind u machtigt om (mede) namens hem aangifte schenkbelasting te doen. U kunt dan direct aangifte doen. Belangrijk aandachtspunt is nog dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schenkbelasting verschuldigd door uw kind.

“Dus mocht uw kind de schenkbelasting niet betalen, dan klopt de Belastingdienst bij u aan.”

Tijdelijk verruimde vrijstelling voor woning in het buitenland

De regering heeft aangegeven dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling ook kan gelden voor een woning in het buitenland. Voorwaarden hierbij zijn wel dat de schenking aangewend wordt voor de eigen woning van de begiftigde en dat er op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan. Die woning moet voor de begiftigde een eigen woning zijn. De fiscus moet dit kunnen controleren. Daarom moet er aangifte gedaan worden, ook al is er in Nederland geen schenkbelasting verschuldigd. Ook moet Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben afgesloten, waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.

Bekijk het overzicht van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.