Direct naar content

Naar aanleiding van de presentatie van het belastingplan 2017 is dit artikel inmiddels achterhaald. Lees hier een geactualiseerde versie.

 

Het kabinet wil de belastingheffing over het vermogen in box 3 veranderen. In plaats van het huidige vaste rendement van 4% komen er 3 nieuwe rendementspercentages. Het tarief blijft 30%.

Wat doet een zorg-au pair?

De zorg-au pair biedt u voor een korte of langere periode zorg en ondersteuning in uw eigen huis. Binnen afgesproken werktijden combineert een gediplomeerde zorg-au pair het werk van een huishoudelijke hulp en een wijkverpleegkundige. Kost en inwoning stelt u ter beschikking. De dienstverlening bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ook kan een zorg-au pair huishoudelijk werk, boodschappen en maaltijden verzorgen.

Wanneer kunt u een zorg-au pair inschakelen?

Het kan voorkomen dat u gedurende meerdere keren per dag verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebt. Met de dienstverlening van een zorg-au pair is dat thuis mogelijk. In overleg met u en uw familie wordt vastgesteld welke zorg nodig is en welke diensten door de zorg-au pair worden gedaan. Als zeer intensieve zorg nodig is, moet er vaak naast de zorg-au pair ook nog een beroep worden gedaan op andere zorgverleners.

Veel voorkomende redenen voor de inschakeling van een zorg-au pair zijn:

  • Huishoudelijke hulp, maaltijdservice, vervoer e.d;
  • Permanente persoonlijke verzorging en begeleiding;
  • Verpleegkundige verzorging;
  • Specialistische thuisverpleging na ontslag uit het ziekenhuis;
  • Terminale zorg. Dit betreft intensieve en palliatieve zorg in de laatste levensfase.

Wat kost thuiszorg?

In het begin is vaak 3 uur thuishulp in de week voldoende. De kosten op jaarbasis bedragen dan circa 4.000 euro. Naarmate de gezondheid afneemt, kan het nodig zijn om een groter beroep op thuiszorg te doen. Bij 15 uur in de week nemen de kosten van thuiszorg al snel toe tot circa 20.000 euro per jaar. Uiteindelijk kan 24 uur per dag verzorging en/of verpleging nodig zijn. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.

Wat kost een zorg-au pair?

Afhankelijk van de dienstverlening kost een gediplomeerde zorg-au pair tussen circa 36.000 euro en circa 72.000 euro per jaar. Deze kosten kunnen vaak maar gedeeltelijk worden betaald uit een persoonsgebonden budget. De resterende verzorgings- en/of verpleegkosten kunt u als persoonsgebonden aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting meenemen.
Daarnaast lopen huisvestingskosten zoals onderhoudskosten van uw woning en de te betalen hypotheekrente gewoon door.

Nadelen van een zorg-au pair

De inzet van een zorg-au pair heeft ook nadelen. Een inwonende zorg-au pair kan als een inbreuk op de privacy worden ervaren. Ook spreekt de zorg-au pair vaak maar beperkt Nederlands. En kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. Dit kunnen allemaal redenen zijn om geen gebruik te maken van de diensten van een zorg-au pair.

Opmars in de ouderenzorg

Toch is de zorg-au pair bezig aan een opmars in de ouderenzorg. In Nederland maken steeds meer ouderen gebruik van de diensten van een zorg-au pair. Schattingen van het aantal zorg-au pairs lopen uiteen van circa 5000 tot circa 7000. Ook in de regelgeving is er ruimte voor gemeenten en verzekeraars om te experimenteren. Zo is er onlangs in de gemeenteraad van Amsterdam een voorstel ingediend om de inzet van au-pairs in de ouderenzorg te onderzoeken. Hierbij gaan de gedachten uit naar een buurt au-pair die bij een oudere woont en meerdere ouderen in een wijk ondersteunt.

Budgetteer de kosten van een zorg-au pair tijdig

Voor mensen die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben, kan een inwonende zorg-au pair een alternatief zijn voor een verblijf in een verzorgingshuis, een verpleeghuis of een zorgvilla. Afhankelijk van de hoogte van het bruto (pensioen)inkomen is het verstandig om in de planning van toekomstige uitgaven hiermee rekening te houden door tijdig voldoende vermogen te reserveren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.