Direct naar content

U voelt mogelijk druk om dit jaar een belangrijke keuze rond uw gouden handdrukstamrecht te maken. Uitkeren van het kapitaal is dit jaar aantrekkelijk, maar niet voor iedereen.

Dit jaar kwam er een einde aan de mogelijkheid om de ontslagvergoeding te storten in een stamrecht. Bestaande stamrechten kunnen onder de oude voorwaarden wel worden voortgezet. De wet biedt bezitters van zo’n stamrecht vanaf dit jaar twee mogelijkheden. Het kapitaal in het stamrecht kan namelijk (binnen een bv of bij een bank of verzekeraar) in een keer worden opgenomen zonder fiscale sancties. Maar het kan ook in gedeeltes. Daarnaast kan dat – zoals voorheen - in de vorm van periodieke uitkeringen. Uiterlijk in het jaar waarin de stamrechthouder de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, moeten er periodieke uitkeringen worden aangekocht. Dit jaar geldt een tijdelijke regeling om opname van de stamrechten en als gevolg daarvan de economie te stimuleren. Wie nog dit jaar het volledige stamrecht opneemt, betaalt geen inkomstenbelasting over 100 procent van de aanspraak, maar slechts over 80 procent ervan.

Afwegingen bij vroegtijdig opnemen kapitaal

Het vroegtijdig opnemen van het kapitaal is overigens niet altijd aantrekkelijk, zegt pensioenexpert Masha Bril van ABN AMRO MeesPierson. Wie de rekensom maakt, moet zowel naar zijn persoonlijke als zijn financiële wensen kijken. ‘Zo moet je de belastingdruk nu en later met elkaar vergelijken. Laten we als voorbeeld Gerard nemen. Hij heeft nu een belastbaar jaarinkomen van 140.000 euro en wil op zijn 60ste stoppen met werken. Hij heeft dan in de periode van zijn 60ste tot zijn ouderdomspensioen ingaat geen ander inkomen. Over de uitkeringen uit het stamrecht betaalt hij in die periode ongeveer 37 procent belasting. Kiest hij ervoor om het stamrecht nu al uit te laten keren, dan wordt het kapitaal belast met 52 procent belasting.

Als je rekening houdt met de 80%-regeling dit jaar, komt dat uit op een tarief van ongeveer 42 procent. In zijn geval kan het dus gunstiger zijn om niet voor uitkering in dit jaar te kiezen. Ook speelt de vermogensrendementsheffing een rol in de vergelijking. Vermogen in een stamrecht is traditioneel vrijgesteld van deze belasting. Wie ervoor kiest het bedrag (deels) op te nemen, moet er rekening mee houden dat de komende jaren over het nettobedrag 1,2 procent vermogensrendementsheffing wordt geheven.

Opname heeft effect op premie zorgverzekeringswet

Daarnaast heeft opname ook effect op de premie zorgverzekeringswet (Zvw). Iedere Nederlander betaalt deze premie over een deel van zijn inkomen. Bril: ‘Jaarlijks betaal je over maximaal 51.414 euro (2014) van het inkomen een Zvw-bijdrage van 5,4 procent. Wordt er in een jaar een hoger bedrag uitgekeerd, dan hoef je dus niet over het volledige bedrag een Zvw-bijdrage te betalen. Keer je het stamrecht in gedeeltes uit? Dan is het mogelijk dat je per saldo over het gehele stamrecht een bijdrage Zvw moet betalen, als het jaarlijkse inkomen onder de genoemde grens blijft.’

Hou rekening met situatie bij overlijden

Bril: ‘Houd ook rekening met de situatie bij overlijden. Als de bezitter van het stamrecht komt te overlijden na de opname van het stamrechtkapitaal, dan betalen de erfgenamen erfbelasting over het nettobedrag. Zit het geld nog in het stamrecht, dan zal dit kapitaal in de regel bij overlijden naar de partner overgaan. De partner betaalt bij stamrechten die zijn ontstaan vanaf 1995 onder voorwaarden geen erfbelasting. Heeft de eigenaar van het stamrecht geen partner of kinderen onder de 30, dan gaat de uitkering bij overlijden naar de de bv of verzekeraar waar het stamrecht is ondergebracht. Staat het stamrechtgeld bij een bank? Dan valt het netto bedrag in de nalatenschap.’

De persoonlijke situatie geeft de doorslag

In de praktijk is het meestal de persoonlijke situatie die de doorslag geeft, weet Bril. Bijvoorbeeld als het stamrecht een pensioentekort in de toekomst moet oplossen. Dan kan het laten doorlopen ervan aantrekkelijk zijn, omdat de eigenaar van het stamrecht wellicht te zijner tijd in een lager belastingtarief valt. Zolang het kapitaal in het stamrecht zit, is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Gedeeltelijke afkoop zorgt voor flexibiliteit

Veel mensen zullen naar verwachting kiezen voor het opnemen van een deel van het kapitaal. Bril: ‘Je kunt dan weliswaar geen gebruikmaken van de 80%-regeling omdat je niet het hele bedrag in één keer opneemt, maar je kunt wel de jaren waar geen of weinig inkomen is “opvullen”. Gedeeltelijke afkoop zorgt voor veel flexibiliteit. Over het deel van het gouden handdrukstamrecht dat nog niet is uitgekeerd, is geen vermogensrendementsheffing verschuldigd.’ De private banker kan helpen bij het maken van de juiste keuze in de eigen situatie.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.