Direct naar content
 • Auteur

Veel DGA’s hebben in hun BV een stamrecht. Wat de mogelijkheden hiermee zijn, is afhankelijk van de herkomst van het kapitaal. In dit blog gaan we in op de verschillende soorten stamrechten. In een ander blog geven we aan waar u op moet letten.

Soorten stamrechten

We kennen de volgende soorten stamrechten:

 1. Goudenhanddruk- of loonstamrechten, die zijn ontstaan doordat een ontslagvergoeding (van vóór 2014) is ondergebracht in de BV.
 2. Stamrechten die zijn ontstaan bij het omzetten van een eenmanszaak naar een BV.
 3. Zogenaamde ‘80c-stamrechten’. Dit zijn stamrechten die met name in de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn afgesloten door een DGA met zijn BV. We gaan hier niet nader op in, omdat deze zelden voorkomen.

Bij stamrechten onderscheiden we twee varianten:

 • Gericht stamrecht: bij deze variant heeft u recht op een kapitaal, waarmee u op een bepaald moment periodieke uitkeringen moet aankopen op basis van de op dat moment geldende tarieven.
 • Zuiver stamrecht: hierbij staat al vast wat de hoogte is van de periodieke uitkeringen.

In de overeenkomst tussen u en uw BV kunt u lezen van welke variant bij u sprake is. Hieronder bespreken we de eerste variant. Deze komt namelijk het meeste voor.

Gouden handdruk of loonstamrechten

Goudenhanddrukstamrechten zijn in de meeste gevallen ontstaan doordat u van uw voormalige werkgever een ontslagvergoeding heeft ontvangen. Over deze ontslagvergoeding heeft u geen loonbelasting betaald, maar u hebt er destijds voor gekozen om die als stamrecht onder te brengen in uw BV. U heeft beloofd om te zijner tijd met het opgerente kapitaal periodieke uitkeringen aan te kopen. Over deze uitkeringen moet u dan wel belasting in box 1 betalen.

Het is sinds 2014 niet meer mogelijk om een goudenhanddrukstamrecht te bedingen.

Er bestaan twee gouden-handdruk-regimes:

 • Gouden handdrukken die zijn toegekend vóór 1995
 • Gouden handdrukken die zijn toegekend in de periode 1995-2013

Ad 1) Gouden handdrukken die zijn toegekend vóór 1995

Dit regime wordt gekenmerkt door zijn flexibiliteit:

 • U mag de uitkeringen laten ingaan wanneer u zelf wilt.
 • De minimale looptijd van de periodieke uitkeringen is afhankelijk van uw leeftijd op de ingangsdatum. Voor een 65-jarige bedraagt de minimale looptijd minder dan 1 jaar.
 • Elke natuurlijke persoon mag begunstigde zijn van de uitkeringen.
 • U mag het stamrecht afkopen, zonder boete.
 • De begunstigde is over de periodieke uitkeringen/afkoopsom inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd.

Wijzigt u de overeenkomst met uw BV? Dan komt het oude regime te vervallen.

Ad 2) Gouden handdrukken die zijn toegekend vanaf 1995 (t/m 2013)

De kenmerken van dit regime zijn:

 • Wettelijk gezien dient u uiterlijk 31 december van het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt periodieke uitkeringen aan te kopen. Goedgekeurd is dat u 6 maanden na de datum waarop het geld vrijvalt de tijd heeft om periodieke uitkeringen aan te kopen. Kortom u krijgt 6 maanden extra bedenktijd. In de meeste gouden handdrukovereenkomsten staat nog dat u uiterlijk in het jaar waarin u 65 jaar wordt uitkeringen moet aankopen. Formeel betekent dat dus dat u 6 maanden na het jaar waarin u 65 jaar bent geworden uitkeringen moet aankopen. Onlangs is goedgekeurd dat u in die situatie tot 31 december van het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt de tijd krijgt. Wilt u langer bedenktijd hebben? Dan dient u uw overeenkomst aan te passen. In de overeenkomst dient dan te staan dat u uiterlijk in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt periodieke uitkeringen moet aankopen. In die situatie heeft u dan tot 30 juni van het jaar volgende op het jaar waarin u AOW-gerechtigd wordt bedenktijd.
 • De minimale looptijd van de periodieke uitkeringen is afhankelijk van uw leeftijd op de ingangsdatum. Voor een 65-jarige bedraagt de minimale looptijd nog geen jaar.
 • Er geldt een beperkte kring van begunstigden: uzelf of na uw overlijden, uw (ex-)partner(s) en/of uw (stief-/pleeg)kinderen voor zover zij de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.
 • U mag de aanspraak geheel of gedeeltelijk afkopen, zonder boete.
 • De begunstigde is over de periodieke uitkeringen/afkoopsom inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd.

 Stamrechten die zijn ontstaan toen u uw eenmanszaak heeft omgezet in een BV

De afgelopen jaren heeft de wetgever verschillende regimes gecreëerd. Ieder regime kent zijn eigen regels. Het is dus van belang te weten welk regime voor u geldt. Het voert te ver om op al deze (door velen als zeer complex ervaren) regimes in te gaan. Hieronder de hoofdlijnen:

Stamrechten uit de jaren ’80:

 • Uiterste ingangsdatum: uw 65-jarige leeftijd.
 • De uitkeringen dienen levenslang te zijn.
 • Uzelf, uw partner en uw kinderen tot 21 jaar mogen de uitkeringen ontvangen.
 • Afkoop is niet toegestaan.
 • De begunstigde is over de periodieke uitkeringen inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd.
 • Omzetten naar bijvoorbeeld banksparen mag na toestemming van de Belastinginspecteur.

Stamrechten uit de jaren ‘90

 • Uiterste ingangsdatum: afhankelijk van wat er in de overeenkomst staat.
 • Bepaalde mate van vrijheid wat betreft duur en hoogte van de periodieke uitkeringen.
 • Elke natuurlijke persoon mag begunstigde zijn van de uitkeringen.
 • Afkoop is niet toegestaan.
 • De begunstigde is over de periodieke uitkeringen inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd.
 • Omzetten naar een andere uitvoerder (bijvoorbeeld banksparen) is toegestaan.

Stamrechten uit deze eeuw

 • Uiterste ingangsdatum: 5 jaar na uw AOW-datum
 • Uitkeringsduur dient in de meeste gevallen ten minste 5 jaar te zijn.
 • Elke natuurlijke persoon mag begunstigde zijn van de uitkeringen.
 • Afkoop is niet toegestaan.
 • De begunstigde is over de periodieke uitkeringen inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd.
 • Omzetten naar een andere uitvoerder (bijvoorbeeld banksparen) is toegestaan.

Conclusie

Heeft u een stamrechtvoorziening op uw balans staan? De mogelijkheden in de uitkeringsfase zijn afhankelijk van hoe en wanneer dit stamrecht is ontstaan. Wilt u fiscale claims voorkomen? In deel twee van deze blog leest u hier meer over.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.