Direct naar content
3 min. leestijd
  • Auteur

Als u een huis erft, is de WOZ-waarde het uitgangspunt voor de erfbelasting. Het is daarom van belang om na te gaan of de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Dat kan veel geld schelen. Waar u op moet letten, hebben we voor u op een rij gezet.

Keuze voor jaartal WOZ-waarde

Voor diverse belastingen is de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaken) relevant. Zo ook voor de erfbelasting. In  de aangifte erfbelasting moet een woning voor de WOZ-waarde worden aangegeven. De WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast, met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Voor een overlijden in 2018 geldt dus de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2017.

De erfgenamen mogen, voor een overlijden in 2018, ook uitgaan van de WOZ-waarde op 1 januari 2018. Dat is met name gunstig in een situatie van dalende huizenprijzen, zoals enkele jaren geleden het geval was.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast met de vergelijkingsmethode. Dit betekent dat het verkoopgegevens van vergelijkbare huizen in de omgeving bekijkt. Dat is een wat grove waardebepaling. Bent u het niet eens met de waarde? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen deze beschikking waarin de gemeente de waarde heeft vastgesteld. In overlijdenssituaties kan dit wat ingewikkeld zijn. U moet bijvoorbeeld bevoegd zijn om bezwaar te makenen Daarna kunt u een verzoek doen aan de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking op naam van de erfgenamen af te geven. Met deze nieuwe beschikking kunt u vervolgens  bezwaar maken.

Situaties uit de praktijk

Heeft u vragen over de erfbelasting en de WOZ-waarde? Weet u niet waar u moet beginnen? Kortom, wilt u in deze situatie graag bijgestaan worden? Dan kunt u bij de afdeling Bewindvoering & Executele van ABN AMRO MeesPierson terecht. Wij kunnen de rol vervullen van executeur. Dit betekent in de praktijk dat één van mijn collegas of ik in actie kom. Wat dat betekent, is hierna geschetst door wat voorbeelden uit onze praktijk aan te halen.:

 

Voorbeeld 1: Daling WOZ-waarde vanwege achterstallig onderhoud

Chantal Barendse: ’Ik had als executeur te maken met een woning met ernstig achterstallig onderhoud en de erfgenamen wisten te vertellen dat de woning niet vergeleken kon worden met omliggende woningen. Bovendien was er inmiddels een taxatierapport en de waarschijnlijke verkoopwaarde lag aanmerkelijk lager dan de WOZ-waarde. Nadat ik een nieuwe beschikking op naam van de erfgenamen had aangevraagd heb ik bezwaar gemaakt tegen de beschikking met onderbouwing en bewijsstukken. Uiteindelijk is de WOZ-waarde verlaagd met € 80.000, wat de erfgenamen erfbelasting scheelt over dat bedrag. Daarnaast werkt de WOZ-waarde ook door in gemeentelijke belastingen en de inkomstenbelasting. Dus ook daar kan er dan sprake zijn van teruggave.’

Voorbeeld 2: meerdere belangen bij bepaling WOZ-waarde

Arnout Cankrien: ’Ik was executeur in de nalatenschappen van een echtpaar. Eerst overleed de man, een jaar later de vrouw. Zij hadden beiden kinderen uit een eerder huwelijk. De WOZ-aanslag was in deze situatie al geruime tijd betaald. Als je bezwaar wilt maken tegen een aanslag WOZ, moet je aantonen dat je daar belang bij hebt. Het heeft ons diverse brieven en mailtjes gekost om de gemeenteambtenaar duidelijk te maken dat niet alleen de kinderen van meneer, op wiens naam de woning stond, maar ook die van mevrouw belang hadden bij een nieuwe beschikking. Toen we eenmaal een nieuwe beschikking hadden op de juiste naam, hebben we aan de hand van taxatierapporten van de makelaar die de woning in de verkoop had, de waarde met € 185.000 kunnen verlagen. ‘

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.