Direct naar content

Veel organisaties moeten binnenkort bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken aan de Kamer van Koophandel over hun uiteindelijk belanghebbende(n), in het Engels: ‘ultimate beneficial owner(s)’. Deze verplichting vloeit voort uit Europese regels. Hieronder ga ik in op enkele hoofdlijnen van de beoogde wetgeving, en in een volgend blog op enkele gevolgen in een aantal concrete situaties.

Transparantie om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen

De registratie van bovengenoemde UBO’s moet in beeld brengen wie er binnen de organisatie, al dan niet achter de schermen, aan de touwtjes trekt. Personen mogen zich immers niet achter een organisatie kunnen verschuilen om het financiële stelsel te gebruiken voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Tijdlijn voor invoering nieuwe wetgeving

Minister Hoekstra (CDA) van Financiën heeft het wetsvoorstel voor het instellen van het UBO-register begin april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze beoogde wetgeving moet uiterlijk op 10 januari 2020 ingaan. Bestaande organisaties die de verplichte informatie moeten geven, moeten dat op basis van het wetsvoorstel, binnen 18 maanden na de ingangsdatum doen. Voor nieuwe situaties geldt een veel kortere periode.

UBO-register voor onder andere trusts

De regering zal binnenkort ook een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer voor het instellen van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (zie ook hieronder: ‘Meer duidelijkheid over het fonds voor gemene rekening’). Deze beoogde wetgeving moet uiterlijk op 10 maart 2020 ingaan.

Inhoud nieuwe wetgeving

Op de pagina’s ‘UBO-register vanaf januari 2020 inwerking’ en ‘UBO-register’ van het Ministerie van Financiën vindt u belangrijke informatie over de beoogde wetgeving.

Meer duidelijkheid over het fonds voor gemene rekening

Een informatieplicht geldt binnenkort ook voor het fonds voor gemene rekening (FGR). Lange tijd was daar onduidelijkheid over. De informatie over het FGR komt niet in het UBO-register, maar wel in het specifieke UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies.

In de toelichting op het wetsvoorstel voor het instellen van het UBO-register staat daarover het volgende: “Een fonds voor gemene rekening is een fiscaalrechtelijk begrip. Dergelijke fondsen zijn niet omschreven naar burgerlijk recht of naar vennootschapsrecht en kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven. Deze fondsen vallen op grond van de wijzigingsrichtlijn onder de verplichting voor trusts en soortgelijke juridische constructies om informatie over hun uiteindelijk belanghebbende in te winnen en centraal te registreren.”

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.