Direct naar content

Er is een wetsvoorstel in behandeling dat de registratie gaat regelen van de persoon die de uiteindelijk gerechtigde is van een onderneming of een rechtspersoon. Volgens het huidige wetsvoorstel kunnen dat ook bestuurders van goede doelen (algemeen nut beogende instellingen, ofwel ANBI’s) zijn. De UBO voor ANBI? Krijgt u straks het vermogen in het goede doel waarvan u bestuurder bent administratief aan u toegerekend?

Het UBO-register

Het is de bedoeling dat uiteindelijk gerechtigden (ofwel ‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO’s) van een onderneming of een rechtspersoon geregistreerd gaan worden in het handelsregister bij de kamer van Koophandel. Dat wordt dan openbare informatie. Dit moet geld witwassen en terrorismefinanciering tegen gaan.

UBO voor ANBI?

Een goed doel is in de regel een stichting en dat is een rechtspersoon. En rechtspersonen gaan onder de registratie vallen. Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid in soorten stichtingen. Dus een stichting met de ANBI-status valt onder de registratie en de bestuurders worden als uiteindelijk gerechtigden tot het vermogen van de stichting aangemerkt. Dat is natuurlijk niet terecht. Maar als dit gaat gebeuren, wordt u wellicht ‘administratief rijk gemaakt’. Bovendien ontstaat er een extra administratieve last.

Bent u bestuurder van een kerkgenootschap? Dan geldt bovenstaande niet voor u. Kerkgenootschappen hoeven zich niet te registreren.

Commotie!

Dat goede doelen het er niet bij laten zitten, blijkt uit de commotie die afgelopen week is ontstaan. Het Financieele Dagblad heeft er over bericht met onder meer deze pakkende quote:

'Je vindt geen bestuurder meer voor een fonds van €100 mln als die het risico loopt op een openbare lijst terecht te komen die geheel ten onrechte suggereert dat hij een persoonlijk belang heeft van ten minste €25 mln bij dat fonds. Zo kom je als vrijwilliger op de hitlijst van criminelen te staan.'

Ook wordt opgemerkt dat registratie overbodig is omdat ANBI’s al verplicht openheid moeten geven over financiën, beloning  en bestuurders. Nu.nl en BNR hebben de berichtgeving overgenomen en belangenorganisatie SBF heeft al een oproep gedaan aan de politiek om het wetsvoorstel te wijzigen. Hier een mooie reactie op social media:

Hoe verder?

Bij het maken van het wetsvoorstel is de Minister van Financiën gewezen op het punt dat de algemeen nuttige doelstelling de UBO van een ANBI is. Maar dat heeft de minister niet gemotiveerd om een uitzondering op te nemen. Volgens de minister zijn ook geen uitzonderingen mogelijk. Maar waarom dan wel voor kerkelijke instellingen? De commotie die nu is ontstaan lijkt een goed drukmiddel om toch een oplossing te vinden.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.