Direct naar content
4 min. leestijd

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Een dag met veel traditie, en een belangrijke rol voor de koning, de regering en het parlement. De regering maakt dan haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor particulieren? Hieronder een voorbeschouwing.

Minder voorstellen dan vorig jaar

Waarschijnlijk komt het huidige kabinet-Rutte III dit jaar met minder belastingvoorstellen dan vorig jaar. Toen hadden sommige voorstellen namelijk ook al betrekking op 2020 en 2021. Deze maatregelen staan nu in principe vast. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal belangrijke belastingtarieven voor particulieren. Wat kunnen we onder andere verwachten voor 2020?

Lagere tarieven in box 1

Het huidige kabinet-Rutte III wil lagere lasten op arbeid. Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën zei daar onlangs het volgende over: “Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid: met lagere lasten worden meer mensen gestimuleerd om meer te werken.’’ Vorig jaar stemde ons parlement in met het regeringsvoorstel om de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting in 2020 en 2021 verder te verlagen. Zo gaat het toptarief in box 1 in 2020 van 51,75% naar 50,50%, in 2021 naar 49,50%.

Daar staat overigens tegenover dat veel aftrekposten in 2020 nog slechts verrekenbaar zijn tegen maximaal 46%; dit verrekentarief gaat daarna stapsgewijs omlaag naar maximaal 37,05% in 2023. Het gaat onder andere om de aftrek van hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten.

Staan de vastgestelde tarieven op losse schroeven?

De tarieven in box 1 voor 2020 en 2021 staan in principe vast. Maar na recente opmerkingen van premier Rutte op een 'VVD-festival' staan ze mogelijk toch op losse schroeven. Rutte (VVD) wil dat, naast de voorgenomen lastenverlaging door het kabinet, ook de grote bedrijven met veel winst hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten de salarissen van hun personeel aanzienlijk meer verhogen. Doen ze dat niet? Dan kan het kabinet de eveneens vorig jaar vastgestelde tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting voor deze bedrijven (deels) terugdraaien. Daardoor ontstaat financiële ruimte om de tarieven in box 1 nog wat verder te verlagen. Op Prinsjesdag weten we waarschijnlijk of en wanneer de regering dergelijke maatregelen wil nemen.

Nieuwe rendementspercentages in box 3

Vrijwel zeker maakt de regering op Prinsjesdag ook de nieuwe forfaitaire rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2020 bekend. Dat gebeurde vorig jaar namelijk ook voor 2019. Het gaat om het forfaitair spaarrendement en het forfaitair beleggingsrendement, de geïndexeerde vermogensschijven voor de belastingheffing op de peildatum 1 januari 2020 en de hoogte van het heffingvrije vermogen in box 3, de algemene vrijstelling. Dan weet u ook hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen over uw vermogen in box 3 over 2020.

Krijgen we een ‘Jettentaks’ in box 3?

Enkele maanden geleden stelde de huidige fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jetten, dat miljonairs wat hem betreft meer belasting moeten gaan betalen. Inmiddels weten we ook hoe de Hoge Raad over de belastingheffing in box 3 (weliswaar over 2013 en 2014) denkt. Waarschijnlijk weten we uiterlijk op Prinsjesdag hoe de regering op deze uitspraak reageert en of er nog ruimte is voor een ‘Jettentaks’.

Resultaten onderzoek naar tegemoetkoming spaarders

Voor de belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld is het belangrijk dat staatssecretaris Snel een eventuele tegemoetkoming voor deze belastingbetalers onderzoekt. Naar verwachting krijgen we de resultaten daarvan op Prinsjesdag. Overigens wees de staatssecretaris eerder op daarbij te verwachten afbakeningsproblemen en ontwijkingsproblemen rond de peildatum in box 3 (1 januari).

Meer tarieven voor de overdrachtsbelasting?

In maart jl. heeft de Tweede Kamer een motie van ChristenUnie en CDA over de overdrachtsbelasting aangenomen. Alle partijen in de Kamer steunden dit verzoek aan de regering. De regering moet de mogelijkheden onderzoeken om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting en om het tarief voor vastgoedbeleggers vanaf de derde woning te verhogen. Mogelijk horen we op Prinsjesdag meer hierover. Nu kennen we twee tarieven voor de overdrachtsbelasting: 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen.

Vereenvoudiging belastingstelsel

De regering heeft eerder toegezegd nog tijdens deze kabinetsperiode met vereenvoudigingen te komen. Op Prinsjesdag stelt de regering in ieder geval maatregelen voor die op korte termijn zijn te realiseren. Deze dragen volgens de staatssecretaris weliswaar beperkt bij aan vereenvoudiging, maar deze zijn wenselijk voor belastingbetalers en/of de Belastingdienst. Het gaat bijvoorbeeld over de rente die de Belastingdienst kan berekenen bij een aanslag erfbelasting.

Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer

Natuurlijk weten we op Prinsjesdag pas echt welke belastingvoorstellen de regering doet. En dan moet ze hiervoor nog een meerderheid zien te vinden in het parlement. De uitdaging zit vooral in de Eerste Kamer. Daar heeft het kabinet namelijk inmiddels geen meerderheid meer: 32 van de 75 Kamerzetels (VVD: 12, CDA: 9, D66: 7 en ChristenUnie: 4). Er zijn drie partijen die het kabinet zelf aan een meerderheid kunnen helpen: Forum voor Democratie (+12), GroenLinks (+8) en PvdA (+6). Het eventueel (deels) terugdraaien van de verlaging van de vennootschapsbelasting is van laatstgenoemde drie partijen in ieder geval voor GroenLinks een goed verhaal. Maar of dat voorstel er komt, is allerminst zeker.