Direct naar content
3 min. leestijd

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor belastingbetalers met een eigen huis? Hieronder een voorbeschouwing.

Andere blogs over Prinsjesdag

Huizenbezitters zijn ook particulieren en het kunnen ook ondernemers en autorijders zijn. Voor verwachte veranderingen voor deze belastingbetalers verwijs ik dan ook naar mijn eerdere blogs voor particulieren, ondernemers en autorijders in deze serie.

Investeringen in woningmarkt

Naar verwachting wordt het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag over de woningmarkt dat het kabinet daarin flink gaat investeren. Waarschijnlijk meer woningbouw en goede infrastructuur. De woningmarkt moet toegankelijker worden voor starters. Mogelijk verdwijnt de overdrachtsbelasting voor de nieuwkomers op de woningmarkt. Een andere mogelijkheid is dat starters tijdens de looptijd van hun hypotheek minder hoeven af te lossen aan hun financier. Een gedeelte van de financiering voor hun eigen huis zou dan aflossingsvrij kunnen zijn.

Evaluatie eigenwoningregeling

Op Prinsjesdag weten we of de regering deze en andere maatregelen in gedachten heeft. Nieuwe stevige fiscale maatregelen voor de woningmarkt lijken dit jaar niet heel waarschijnlijk omdat de regering de fiscale eigenwoningregeling eerst nog gaat evalueren. De uitkomsten verwachten we in het vierde kwartaal van 2019.

Veel maatregelen staan al vast

Ook als we weinig fiscaal nieuws horen op Prinsjesdag over de woningmarkt, betekent dat nog niet dat er op fiscaal terrein niets verandert in 2020 voor huizenbezitters. Enkele belangrijke veranderingen staan namelijk inmiddels (in principe) al vast. Denk aan veranderingen in het eigenwoningforfait, de ‘Hillen-aftrek’ en de hypotheekrenteaftrek (zie hierna).

Eigenwoningforfait verder omlaag voor meeste huizen

Het eigenwoningforfait is kortweg een bijtelling bij het belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor de eigenaar-bewoner van een hoofdverblijf. Ligt de WOZ-waarde van uw eigen huis (in privé) tussen € 75.000 en € 1.080.000? Het eigenwoningforfait gaat dan van 0,65% van deze WOZ-waarde in 2019 naar 0,60% in 2020. Mogelijk gaat het plafond van € 1.080.000 in 2020 nog iets omhoog, vanwege indexatie. Het percentage in deze categorie daalt de komende jaren stapsgewijs verder naar 0,45% in 2023. Voor zover de WOZ-waarde hoger is dan (circa) € 1.080.000, blijft het percentage 2,35% tot en met 2023.

Verdere beperking ‘Hillen-aftrek’

Sinds 2019 wordt de ‘Hillen-aftrek’ beperkt. Dit gebeurt in stappen van 3 1/3%-punt per jaar, gedurende 30 jaar. Dat is van belang als u als eigenaar-bewoner van een huis geen of een ‘relatief beperkte’ financieringsschuld heeft ten opzichte van de WOZ-waarde voor uw eigen huis. Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare (rente)kosten voor uw eigen huis? Dan vermindert de ‘Hillen-aftrek’ dit positieve saldo in 2020 met 93 1/3% (2019: 96 2/3%).

Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

In 2019 zijn de (rente)kosten voor uw eigen huis tegen maximaal 49% aftrekbaar in box 1. Dit is van belang voor belastingbetalers met een belastbaar inkomen in box 1 dat hoger is dan circa € 68.500 in 2019. Dit geldt ongeacht de hoogte van uw financieringsschuld en ongeacht wanneer u deze schuld bent aangegaan. Het percentage van 49% gaat vanaf 2020 versneld omlaag met stappen van (afgerond) 3%-punten: in 2020: 46%, in 2021: 43%, in 2022: 40%, in 2023: 37,05%. Hebben u en uw fiscaal partner ieder een belastbaar inkomen dat lager is dan circa € 68.500? Dan raakt deze (versnelde) afbouw van de hypotheekrenteaftrek u niet.

Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer

Op Prinsjesdag weten we zeker welke maatregelen in de belastingplannen staan. Zoals ik ook al in mijn vorige blogs over Prinsjesdag opmerkte, heeft het kabinet geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Daar komt het 6 Kamerzetels te kort voor een meerderheid voor de regeringsplannen: het kabinet heeft 32 van de 75 Kamerzetels (VVD: 12, CDA: 9, D66: 7 en ChristenUnie: 4). Er zijn drie partijen die het kabinet zelf aan een meerderheid kunnen helpen: Forum voor Democratie (+9), GroenLinks (+8) en PvdA (+6). Eerder dit jaar ging de hele Tweede Kamer nog akkoord met de motie van D66 over de toegang van koopstarters tot de woningmarkt. Daaruit zou je kunnen afleiden dat er echt iets kan gaan veranderen voor de positie van in ieder geval de nieuwkomers op de woningmarkt. Maar pas op Prinsjesdag – en eigenlijk pas na de parlementaire behandeling van de belastingplannen – weten we dat zeker.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.