Direct naar content

Onlangs bestond internet 30 jaar. Wie had toen kunnen bedenken dat er naast een “gewoon” leven ook een digitaal leven zou zijn? Niet alleen delen we vaak lief en leed op internet, maar tegenwoordig hebben we zelfs een digitaal vermogen. Voor het gewone leven hebben we vaak veel geregeld, maar niet iedereen staat er bij stil dat je ook zaken moet regelen voor het digitale leven. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Ook in de (sociale) media.

Overlijden en digitaal verder leven

Een deel van het leven van Nederlanders speelt zich tegenwoordig online af. Veel mensen hebben een account bij online netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. Ook zijn mensen actief op internetfora, online games, blogsites, cloudaccounts zoals Dropbox, en berichtendiensten als Whatsapp. Steeds vaker houden mensen ook online tegoeden aan. Denk hierbij aan online dienstverleners zoals het betaalsysteem PayPal en het bezit van cryptomunten, zoals Bitcoin. Wanneer een gebruiker komt te overlijden, blijft dit digitale leven in beginsel gewoon voortbestaan. Soms zorgt dit voor ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld als er een automatische felicitatie wordt verstuurd voor de verjaardag van een overleden persoon.

Gaat digitaal vermogen door overlijden verloren?

Zoals benoemd, is er vaak sprake van digitaal vermogen bij bijvoorbeeld PayPal of in de vorm van cryptomunten. Dit vermogen valt binnen de nalatenschap van de gebruiker, maar dan moeten de nabestaanden wel op de hoogte zijn van dit digitale vermogen. Het is dus van belang dat u dit vastlegt. Onlangs kwam in het nieuws dat met het overlijden van een persoon, zelfs de wachtwoorden van zijn klanten mee in het graf gingen. En daarmee waren miljoenen (cryptomunten) niet meer bereikbaar!

De digitale nalatenschap krijgt meer aandacht

Het is voor nabestaanden een behoorlijke klus een digitale nalatenschap af te wikkelen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat aanbieders om privacy-redenen meestal geen accountgegevens willen vrijgeven. Gelukkig denken ook online bedrijven hier steeds meer over na en hebben ze beleid ontwikkeld over hoe zij omgaan met het overlijden van een online gebruiker. De mogelijkheden verschillen per aanbieder. Denk aan het account in stand laten, verwijderen, of een gedenkpagina. Facebook biedt tegenwoordig de mogelijkheid zelf in te stellen wie de contactpersoon is voor het afwikkelen na overlijden. En bij Google kunt u aangeven wat er moet gebeuren als uw account een bepaalde tijd inactief is en wie er ingelicht moet worden. Heeft u niets geregeld, dan vindt u op de site van ABN AMRO tips voor de meest gebruikte sociale media.

De online identiteit kan gevoelig zijn voor diefstal, zoals het hacken van accounts. Soms is het daarom beter om de accounts na de dood te laten verwijderen. Ook kan het vanwege privacy-redenen beter zijn om bijvoorbeeld chats of e-mails te (laten) verwijderen. Degene naar wie u berichten heeft verstuurd, heeft die meestal alleen naar u gestuurd en wil die misschien niet delen met nabestaanden. Een onafhankelijke executeur kan dit voor u doen.

Wat kunt u doen?

Belangrijk is om na te denken over uw digitale leven en uw wensen. Sta er ook bij stil dat er een moment kan zijn dat u er nog wel bent, maar niet alles zelf meer kunt regelen (denk aan dementie). U kunt een lijst maken waarin u alles vastlegt. Deze lijst moet dan wel toegankelijk zijn voor uw nabestaanden of de executeur.

Er zijn ook bedrijven die hulp bieden in het afwikkelen van de digitale nalatenschap. De gebruiker kan bij leven een account aanmaken waarin wordt vastgelegd van welke onlinediensten gebruik wordt gemaakt en wat er moet gebeuren bij overlijden. Zij geven dan aan welke nabestaanden moeten worden ingelicht over bepaalde onlinediensten, of juist niet. Ook het aanhouden van een digitale kluis, zoals bijvoorbeeld Digizeker of Ziggur, waarin alle gebruikersnamen en wachtwoorden worden opgeslagen, is een mogelijkheid. Naast de gebruiker, kan de notaris de digitale sleutel bewaren. De notaris kan de digitale sleutel dan na overlijden vrijgeven aan de nabestaanden. De gebruiker moet zich dan wel bedenken dat dit hen volledige toegang geeft tot zijn ‘online leven’. Daarnaast wijzigen wachtwoorden continu en mag in veel gevallen het wachtwoord niet worden afgeven aan anderen.

In ons werk als executeur, zien wij gelukkig dat hier steeds meer aandacht voor is. In testamenten zien wij specifieke bepalingen over de wensen die de executeur moet uitvoeren. Of verwijzingen naar de vindplaats van een document met actuele gegevens. Op deze manier kunnen de wensen goed worden uitgevoerd. Iedereen die online actief is, zou hierover moeten nadenken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.