Direct naar content

Bent u van plan om in 2020 een schenking te doen? Houd dan rekening met de vrijstellingen voor de schenkbelasting, zodat de ontvanger niet onnodig of onverwacht belasting moet betalen.

Schenkingsvrijstellingen in 2020

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Over een schenking tot het bedrag van de vrijstelling betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Dit zijn de voornaamste vrijstellingen in 2020:

Schenken aan uw kinderen

  • De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen bedraagt € 5.515;
  • Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.457 voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar;
  • Deze eenmalige vrijstelling wordt verhoogd naar € 55.114 als de schenking wordt besteed aan bepaalde dure studies;
  • De eenmalige vrijstelling wordt verder verhoogd naar € 103.643 voor schenkingen voor de eigen woning;
  • Kinderen die vóór 2010 een beroep hebben gedaan op de eenmalige vrijstelling, daarna niet meer en nog steeds aan de leeftijdseis voldoen, hebben recht op een ‘overgangsvrijstelling’ voor de eigen woning van € 28.657. Deze vrijstelling geldt naast de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515.

Schenken aan iemand anders (bijvoorbeeld kleinkinderen)

  • De jaarlijkse vrijstelling bedraagt € 2.208;
  • Deze vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd naar € 103.643 voor schenkingen voor de eigen woning.

Vier regels voor de aangifte van de schenkbelasting

1. De schenking is hoger dan de jaarlijkse vrijstelling

Schenkt u meer dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Wil de ontvanger een verhoogde vrijstelling benutten? Dan moet er ook aangifte worden gedaan voor de schenkbelasting, met een beroep op de vrijstelling.

2. De ontvanger doet aangifte en betaalt de schenkbelasting

Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de eventuele schenkbelasting betaalt.

3. De aangifte moet tijdig bij de Belastingdienst binnen zijn

Voor een schenking in 2020 moet vóór 1 maart 2021 aangifte worden gedaan.

4. Gebruik het speciale aangifteformulier

Het is verplicht om voor een aangifte schenkbelasting het door de Belastingdienst voorgeschreven aangifteformulier te gebruiken. Hier vindt u bijvoorbeeld het formulier voor een schenking in 2019. Het formulier voor een schenking in 2020 is op dit moment nog niet beschikbaar.

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt.

Schenken aan uw kinderen

  • Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10% voor de eerste € 126.723 die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.

Schenken aan uw kleinkinderen

  • Gaat het om een schenking aan een kleinkind? Dan geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%.

Schenken aan iemand anders

  • Voor een schenking aan iemand anders gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Deze tarieven gelden ook voor de erfbelasting.

Schenken van vrij recht

Het uitgangspunt is dat de ontvanger de schenkbelasting betaalt. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen het brutobedrag en het nettobedrag. Het brutobedrag is het bedrag dat u schenkt en het nettobedrag is het bedrag dat de ontvanger overhoudt na het betalen van schenkbelasting.

Het is echter ook mogelijk dat u als schenker de schenkbelasting betaalt. U doet dan feitelijk een netto-schenking. Dat is een ‘schenking vrij van recht’. Voor de hoogte van de schenkbelasting hoeft dat geen verschil te maken.

Een voorbeeld

U schenkt uw kind € 50.000. Hiervan is € 5.515 vrijgesteld en € 44.485 is belast met 10%. Uw kind moet € 4.448 schenkbelasting betalen en houdt dus netto € 45.552 over.

Betaalt u zelf de schenkbelasting en doet u een netto-schenking van € 45.552? Dan is de schenkbelasting eveneens € 4.448. De netto-last voor u is weer € 50.000.

Stel nu dat u uw kind een netto-schenking doet van € 50.000. De schenkbelasting is dan € 4.942 en uw kind ontvangt netto € 50.000. In deze situatie is uw netto-last € 54.942.

Een schenking of een schenkingsplan?

Het kan interessant zijn om meer te schenken dan het bedrag van de vrijstelling.

Voor bijvoorbeeld kinderen geldt dat zij over de eerste € 126.723 dan 10% schenkbelasting moeten betalen. De erfbelasting loopt voor kinderen echter op tot 20%. Komen uw kinderen bij uw overlijden met dit tarief in aanraking? Dan kan een schenking binnen de 10%-schijf dus 10% voordeel opleveren. Het maximale voordeel dat kan worden behaald bedraagt afgerond € 12.672. In deze situatie levert een schenking binnen de vrijstelling een voordeel op van 20% over het vrijgestelde bedrag (€ 1.103 bij de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515).

Gaat u grotere bedragen schenken met de bedoeling de erfbelasting te beperken? Dan is het verstandig om een analyse te maken van uw situatie. Een aantal vragen die dan beantwoord moeten worden: hoeveel bedraagt de erfbelasting in uw situatie precies, welke impact hebben de schenkingen op uw vermogen, welke vorm van schenken past het best en wat is de positie van uw kind. Zo ontstaat een schenkingsplan.

Het benutten van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning

Wilt u deze vrijstelling gaan benutten? Let u erop dat deze vrijstelling erg veel voorwaarden kent. Die moeten allemaal zorgvuldig worden nageleefd. U moet hierbij niet vergeten om ook naar de positie van de ontvanger te kijken. Voor een schenking voor de aflossing van een hypotheekschuld is bijvoorbeeld de omvang van de hypotheekschuld van de ontvanger relevant. En het wordt nog ingewikkelder als die hypotheekschuld een gezamenlijke schuld is van de ontvanger en zijn of haar partner. Het is dan verstandig als zij daar onderling afspraken over maken.

Het goed benutten van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kan een heel project zijn. Een goede hulp hierbij kunnen onze artikelen over deze vrijstelling zijn. Hier treft u het eerste artikel aan.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.