Direct naar content

De Wet beperking gemeenschap van goederen is sinds 1 januari 2018 in werking getreden. Dit zijn de nieuwe regels op hoofdlijnen.

Nederland kende sinds 1838 als basisstelsel voor het huwelijksvermogensrecht de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. In 2003 werd er een poging ondernomen om dit stelsel te moderniseren, maar tevergeefs. De Kamerleden Swinkels, Recourt en Berndsen-Jansen (later opgevolgd door Van Oosten) deden in 2014 een nieuwe poging. Zij hadden meer succes. Op 28 april 2017 werd hun wetsvoorstel ‘Wet beperking van de gemeenschap van goederen’ aangenomen. Sinds 1 januari 2018 is dat het nieuwe wettelijk huwelijksvermogensrecht.

Wat houdt de nieuwe wettelijke regeling in, waarom moest er een nieuwe regeling komen en voor wie geldt die?

De beperkte gemeenschap van goederen op hoofdlijnen

Trouwt u nu zonder huwelijkse voorwaarden, dan gaat niet al het vermogen automatisch tot de gemeenschap van goederen behoren. Uitgangspunt is nu dat privé blijven:

  • het vermogen dat vóór het huwelijk is opgebouwd (tenzij het al gemeenschappelijk eigendom is),
  • ontvangen giften en ontvangen erfenissen (tenzij ontvangen met een ‘insluitingsclausule’).

Alleen datgene wat u tijdens het huwelijk opbouwt, zal dus in de gemeenschap vallen (en bij een scheiding verdeeld moeten worden).

Voor meer informatie over de hoofdlijnen van de nieuwe wet, lees het onderstaande artikel.

Argumenten voor een beperkte gemeenschap van goederen

Waarom hebben wij nu een nieuw wettelijk stelsel? De initiatiefnemers voerden de volgende argumenten aan:

  • Het is het eerlijkst om alleen hetgeen uit en door het huwelijk is gegenereerd, bij overlijden of bij echtscheiding te moeten delen.
  • De jongere generatie wil een beperktere gemeenschap dan de algehele gemeenschap van goederen.
  • Over het algemeen is het bij ‘samengetelde gezinnen’ wenselijk dat de vermogens uit elkaar worden gehouden en zich niet via de gemeenschap van goederen met elkaar vermengen.
  • Uit Europees onderzoek is gebleken dat het percentage vóórhuwelijkse huwelijkse voorwaarden in Europa nergens zo hoog is als in Nederland. De algehele gemeenschap van goederen is blijkbaar geen succesvolle standaard meer.
  • Bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften kan de algehele gemeenschap van goederen betrekkelijk willekeurig uitpakken. Mogelijk is dat op de erfenis van de ouders van de ene echtgenoot een uitsluitingsclausule rust en op die van de ouders van de andere echtgenoot niet. Ook hier geldt dat de erfenis zonder uitsluitingsclausule bij de echtscheiding gedeeld moet worden, terwijl dat niet geldt voor de erfenis die met uitsluitingsclausule is verkregen.
  • De algehele gemeenschap van goederen omvat ook schulden die vóór het huwelijk zijn ontstaan. Dat kan nadelig uitpakken voor de echtgenoot die zich daarvan niet bewust is.
  • Nederland neemt internationaal een uitzonderingspositie in. Verreweg de meeste huwelijksgoederenregimes betrekken die vermogensbestanddelen niet in de verdeling of verrekening tussen echtgenoten.
  • Met de invoering in 2003 van het nieuwe erfrecht, is de algehele gemeenschap van goederen niet langer nodig als middel om de langstlevende echtgenoot verzorgd achter te laten.

Voor meer argumenten voor en tegen deze wet, lees het onderstaande artikel:

Voor wie geldt de beperkte gemeenschap van goederen?

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen, dan blijven de ‘oude’ regels gelden. Dus alleen als u na deze datum nog gaan (her-)trouwen krijgt u met deze nieuwe wet te maken.

Uiteraard kunt u nu ook nog besluiten tot het maken van huwelijkse voorwaarden en zo af te wijken van de beperkte gemeenschap van goederen.

Bent u al getrouwd en heft u nu uw huwelijkse voorwaarden op, dan zullen de nieuwe regels van toepassing zijn.

Realiseer u tenslotte ook dat als u schenkt of nalaat aan iemand die in de ‘oude’ gemeenschap van goederen is getrouwd, uw schenking of erfenis gewoon nog in die gemeenschap valt. Voor die gevallen moet u dus een ‘uitsluitingsclausule’ blijven opnemen.

Voor meer informatie over de nieuwe wet, lees het onderstaande artikel:

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.