Direct naar content

Iedereen wil graag gezond oud worden en vitaal blijven. En als het even kan, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als u op latere leeftijd toch een vorm van zorg nodig heeft, waar moet u dan aan denken? Misschien moet u uw woning laten aanpassen of hulp inschakelen. Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer haalbaar is.

Nadenken over de toekomst

De meeste mensen denken niet graag na over deze onderwerpen, terwijl het toch belangrijke vragen zijn. In de praktijk schuiven mensen deze vragen dan ook vaak voor zich uit. Door op tijd vooruit te denken, houdt u de regie in eigen hand en kunt u ongewenste situaties voorkomen. Maar wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kosten?

Wel of niet verhuizen?

Prettig wonen is heel belangrijk voor ons welzijn. Naarmate u ouder wordt, kunnen de eisen die u aan uw woning stelt veranderen. Is uw huidige woning nog steeds de beste plaats om te wonen de komende tijd? Misschien zijn er aanpassingen nodig of is het handiger om in de buurt van winkels of zorg te gaan wonen.

Als zelfstandig wonen echt niet meer mogelijk is, kan een verzorgingshuis in beeld komen. Een plaats in een zorginstelling is alleen nog beschikbaar voor mensen met een blijvende beperking, die 24 uur zorg of toezicht nodig hebben. Het verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald vanuit de volksverzekering Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een financiële bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze bijdrage kan oplopen tot maximaal € 28.400 per jaar.

Heeft u hulp nodig?

Stel dat u zelfstandig thuis woont, maar dat u hulp nodig heeft. Kunt u dan hulp vragen aan uw familie? Dat scheelt natuurlijk in de kosten. Als u verpleegkundige hulp nodig heeft, kunt u een beroep doen op een wijkverpleegkundige. De kosten hiervoor worden betaald door uw zorgverzekering. De vergoeding komt uit het basispakket. U hoeft voor verpleegkundige hulp geen eigen bijdrage te betalen en de kosten verminderen niet uw eigen risico.

Welke hulp kan de gemeente geven?

Als u hulp nodig heeft bij het zelfstandig wonen, kunt u misschien een beroep doen op de gemeente. Die bepaalt of en in welke mate u hulp nodig heeft. Het gaat dan onder meer om begeleiding, dagbesteding, (taxi)vervoer en huishoudelijke hulp. Deze hulp is bedoeld voor mensen die niet het geld of het sociale netwerk hebben om de hulp zelf te organiseren. Er geldt wel een eigen bijdrage voor deze hulp. In 2019 is de hoogte van deze eigen bijdrage niet meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Zelf hulp inschakelen?

U kunt de hulp die de gemeente kan bieden ook zelf regelen. Dit geldt ook voor aanvullende hulp. Er komen steeds meer dienstverleners die zich richten op dit segment. Het gaat dan bijvoorbeeld om gespecialiseerde verhuizers, maaltijddiensten van lokale restaurants, begeleiding bij doktersbezoek of het doen van boodschappen. Dit kost natuurlijk geld. Maar is dat niet goed besteed als het de kwaliteit van uw leven ten goede komt?

Een inschatting maken van de mogelijkheden en kosten is lastig. Of u hulp moet inschakelen, hoeveel hulp en welke hulp dat dan is, zal afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie. Vaak zal er ook een combinatie van hulp met mantelzorgers ontstaan. Een goede start om u te oriënteren is de website Woonz.nl. Hier vindt u veel informatie over wonen, service en zorg voor ouderen. Ook kunt u hier een e-book bekijken met veel informatie over de kosten van wonen en zorg op latere leeftijd. Met mijn collega Tjarko Denekamp heb ik twee artikelen geschreven in dit e-book. In deze artikelen gaan wij ook in op de vraag of de eigen bijdrage voor de Wlz een bedreiging voor uw vermogen is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.