Direct naar content

Sinds 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd tot € 100.000. En deze vrijstelling geldt niet alleen tussen ouders en kinderen. De vrijstelling geldt voor iedereen, mits in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Maar dat is lang niet de enige bijzonderheid. Er zijn veel juridische en fiscale aspecten aan deze vrijstelling voor de schenkbelasting verbonden.

Nieuwe spelregels

Sinds dit jaar gelden er nieuwe spelregels voor de besteding van de schenking. Deze spelregels zijn duidelijker dan de vorige. Ook lossen zij een paar knelpunten op. Verder geven ze meer ruimte voor flexibiliteit. Dat is allemaal positief. Maar het is nog steeds een lijst met formele regels die u zorgvuldig moet naleven.

Besteden aan de eigen woning

Een ontvanger komt in aanmerking voor de woningvrijstelling als hij/zij de schenking besteedt aan de eigen woning (hoofdverblijf). Het kan gaan om de schenking van een bedrag voor de:

  • aankoop van een eigen woning of een woning in aanbouw;
  • verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot een eigen woning;
  • aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.

Verder kan het gaan om een schenking van een eigen woning die voor de ontvanger een eigen woning is. De ontvanger mag de schenking ook voor een combinatie van de genoemde doelen besteden.

Voor een schenking in 2017 geldt de eis dat de ontvanger de schenking aan de eigen woning besteedt in de jaren 2017, 2018 en/of 2019. Verder geldt de eis dat de ontvanger met schriftelijke stukken kan bewijzen dat de besteding juist en op tijd heeft plaatsgevonden. En niet vergeten: de ontvanger moet een beroep doen op de vrijstelling in een aangifte schenkbelasting.

Vrij besteedbaar bedrag

Het is niet verplicht dat de ontvanger de schenking volledig besteedt aan de eigen woning. De Belastingdienst staat een vrije besteding toe voor een gedeelte van het bedrag van de maximumvrijstelling. Het is aan de schenker om te bepalen of de ontvanger dit deel van de schenking vrij mag besteden of dat de schenking volledig aan de eigen woning moet worden besteed.

Het vrij besteedbare gedeelte is (cijfers 2017):

Voor een kind dat de verhoogde vrijstelling van € 100.000 heeft: € 25.526
Voor een ander die de verhoogde vrijstelling van € 100.000 heeft: € 2.129

Onvoorwaardelijk schenken

De schenker moet de schenking onvoorwaardelijk doen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te schenken met een herroepingsclausule (de mogelijkheid voor de schenker om de schenking terug te draaien) of de schenking schuldig te blijven. Wel mag de schenker schriftelijk de voorwaarde stellen dat de ontvanger het bedrag dat niet is besteed aan de eigen woning teruggeeft aan de schenker.

Verder geldt de eis dat de schenker het bedrag van de schenking daadwerkelijk aan de ontvanger betaalt (tenzij het gaat om de schenking van een woning of een kwijtschelding van een woningschuld bij de schenker).

Het spreiden van de vrijstelling

Het is mogelijk om de woningvrijstelling te spreiden over een periode van maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren. Een ontvanger kan dus van dezelfde schenker vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning krijgen in 2017 en 2018 of in 2017, 2018 en 2019.

Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

Voor een gespreide schenking die start in 2017 geldt dat het maximaal vrijgestelde bedrag € 100.000 is.

De ontvanger moet in elk jaar aan de leeftijdseis voldoen.

In 2018 of 2019 kan de ontvanger ook profiteren van de gewone jaarlijkse vrijstelling als de schenking in 2017 is gestart.

De schenkingen moeten uiterlijk op 31 december 2019 zijn besteed als de schenking in 2017 is gestart. Dat geldt ook voor de schenkingen in 2018 en 2019.

Vervolg

Mooi, maar ingewikkeld. Dat is mijn eerste gedachte als ik deze voorwaarden zie. En dan te bedenken dat er nog een heel verhaal te vertellen is over de algemene spelregels van de schenkbelasting. En over de definities van ‘eigen woning’ en ‘eigenwoningschuld’. Daarover binnenkort.

Meer informatie?

Gaat u ook een ton schenken? En wilt u weten welke voorwaarden gelden in úw situatie? Als u uw vraag en gegevens achterlaat, nemen wij contact met u op.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.