Direct naar content

Je loopt al een tijd rond met een goed idee. Een idee waarmee je de wereld een beetje mooier wilt maken en (vaak ook) waarmee je leuk geld kunt gaan verdienen. Je hebt je plannen getest bij familie, vrienden en andere deskundigen. En nu is het zover: je gaat je eigen bedrijf starten. Leuk maar vaak ook spannend. Je hebt ongetwijfeld veel vragen. Hieronder ga ik nader in op enkele aandachtspunten.

Kamer van Koophandel en Belastingdienst zijn vaak eerste hulp

Op de pagina ‘Bedrijf starten’ op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en op de pagina ‘Startende ondernemers’ van de Belastingdienst staat veel nuttige informatie. Vaak is dit een eerste hulp bij het starten van je eigen bedrijf. Hieronder enkele punten daaruit en enkele andere aspecten.

Een ondernemingsplan is niet verplicht, wel verstandig

Een belangrijk vertrekpunt is vaak het opstellen van een ondernemingsplan, ook wel ‘businessplan’ genoemd. Het is niet verplicht er één te hebben, maar wel verstandig. Omdat je daarin je plannen concreet vastlegt. Dat dwingt je om er nog eens goed over na te denken en je plannen zo concreet mogelijk op te schrijven. Je hebt focus, maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en je kunt concreter actie ondernemen. Je maakt dit plan dan ook op de eerste plaats voor jezelf. Zijn je plannen reëel en haalbaar? Heb je voldoende eigen spaargeld om te gebruiken als het wat minder goed gaat? En kun je beter bepaalde risico’s beperken door verzekeringen af te sluiten? Dat zijn enkele relevante vragen daarbij.

Een ondernemingsplan bevat onder andere een marketingplan en een financieringsplan. Dat is ook belangrijk voor investeerders als je nog geld nodig hebt voor je bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld geld lenen bij een bank of bij familie of vrienden. Of geld ophalen via crowdfunding. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor subsidie.

De rechtsvorm van je bedrijf bepaalt welke regels gelden

Je eigen bedrijf heeft een juridische huls nodig. Daarmee staat vast welke juridische (en uiteindelijk ook fiscale) spelregels van toepassing zijn op jouw bedrijf en op jezelf. Welke dat zijn? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Daarin heb je vaak een keuze die is gebaseerd op jouw situatie en wensen. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid. Als het onverhoopt niet zo goed gaat met het bedrijf, in hoeverre ben je dan zelf daarvoor aansprakelijk? En kun je die aansprakelijkheid beperken?

Bij een eenmanszaak bijvoorbeeld, ben je privé voor 100% aansprakelijk. Dus ook je privébezittingen lopen dan risico. Deze aansprakelijkheid kun je verminderen als je kiest voor een BV. Overigens kan bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder van de BV wel persoonlijk aansprakelijk zijn in bepaalde situaties. Als je huwelijkse voorwaarden opstelt bij de notaris, samen met je privépartner, kun je bezittingen van je partner buiten schot houden.

Hoe de oprichting van je bedrijf gaat, is ook afhankelijk van de rechtsvorm. De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij. De oprichting van een BV gebeurt bij de notaris. Wist je dat je een BV tegenwoordig al kunt oprichten met een kapitaalinbreng van slechts € 0,01?

Start je het bedrijf alleen? Dan ligt een eenmanszaak of een BV voor de hand. Doe je het samen met één of meer anderen? Dan kan dat ook met een BV of met bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF), maatschap of commanditaire vennootschap (CV). Lees het overzicht van rechtsvormen van de Kamer van Koophandel.

Risico’s

Het is vaak verstandig een verzekering te sluiten voor het risico dat je arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidsverzekering). En een verzekering voor het risico dat je (als jonge ondernemer) overlijdt (overlijdensrisicoverzekering). Daarnaast is het vaak met een bedrijf noodzakelijk om bedrijfsverzekeringen te sluiten ter beperking van risico’s in je bedrijf.

Kamer van Koophandel

Onder andere je eenmanszaak en je BV moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De inschrijving kost eenmalig € 50.

Belastingen

Bij een eenmanszaak betaal je vaak in de eerste jaren van je bedrijf geen of weinig inkomstenbelasting over je winst. Onder bepaalde voorwaarden kun je namelijk gebruikmaken van diverse aftrekposten. Een voorbeeld is de ‘ondernemersaftrek’, bestaande uit de zelfstandigenaftrek (voor starters geldt een extra hoog bedrag), de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Denk ook aan de MKB-winstvrijstelling. Met een aftrekpost of vrijstelling verlaag je de belastbare winst van je bedrijf, waardoor je minder of geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over het betreffende jaar. Voor zover belastbare winst overblijft, is deze winst belastbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Het tarief is afhankelijk van de hoogte van het belastbare bedrag; het hoogste tarief in 2019 is 51,75%. Dit tarief gaat stapsgewijs omlaag naar 49,50% in 2021.

Bij een BV is de belastbare winst belast met vennootschapsbelasting. De BV kan ook aanspraak maken op diverse aftrekposten, maar niet op bovengenoemde ondernemersaftrek. Het tarief in 2019 is 19% over de eerste € 200.000 belastbare winst. Voor zover de belastbare winst hoger is, is het tarief 25%. Deze tarieven gaan de komende jaren stapsgewijs omlaag naar 15% en 20,50% in 2021. Deze tarieven zijn lager dan bovengenoemde tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. Om een eerlijke vergelijking te maken, moet je dan ook rekening houden met het tarief dat jezelf betaalt als je geld uit de BV haalt. In 2019 is het tarief daarvoor in box 2 25%. Dit tarief gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog naar 26,90% in 2021. De gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting komt in 2019 uit op 39,25%, rekening houdend met 19% vennootschapsbelasting en 25% inkomstenbelasting over de resterende 81%. In de praktijk blijkt een BV fiscaal pas aantrekkelijker bij een relatief hoge belastbare winst; de hoogte daarvan is afhankelijk van diverse factoren. Maar vaak kiezen (startende) ondernemers ook bij een lage belastbare winst meteen voor een BV om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken.

Je eigen bedrijf kan ook met andere belastingen te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de loonbelasting en de btw. Voor eenmanszaken is belangrijk dat deze bedrijven binnenkort een nieuw btw-nummer krijgen om het risico rond identiteitsfraude te verminderen en de privacy te versterken. Het nieuwe nummer moet je vermelden op je facturen en op je website.

Bewaartermijn

Denk eraan dat je de administratie van je eigen bedrijf lang moet bewaren. Het gaat om de basisgegevens van je administratie zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet je minimaal 10 jaar bewaren en toegankelijk houden.

Bankrekening

Vanzelfsprekend is het belangrijk om een bankrekening voor je eigen bedrijf te openen, onder andere om betalingen te kunnen doen aan je leveranciers en betalingen te kunnen ontvangen van afnemers.

Fouten maken doen we allemaal

Welke ervaringen hebben startende ondernemers? Daarover is veel informatie beschikbaar. Lees bijvoorbeeld ‘5 beginnersfouten bij het starten van je bedrijf’ van deStartersAcademie. Dan ben je in ieder geval nog beter voorbereid. Ga je binnenkort aan de slag als ondernemer? Veel succes en plezier!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp