Direct naar content

Nederlanders willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als er steeds meer zorg nodig is. Als het thuis echt niet meer gaat, moet een andere oplossing worden gevonden. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Het verzorgingshuis: voorziening uit onze volksverzekering

Het verzorgingshuis is toegankelijk voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Of iemand dit nodig heeft, wordt vastgesteld door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een verzorgingshuis is een ‘all-inclusive’ concept. U woont, eet en krijgt zorg onder één dak.

De voorwaarden voor toegang tot het verzorgingshuis zijn streng: u moet 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Daarnaast is het de vraag of er een plaats in het verzorgingshuis van uw voorkeur beschikbaar is. Uit deze sector komen soms zorgelijke berichten over de kwaliteit van de zorg. Die berichten roepen ook vaak tegenreacties op met voorbeelden waar het wel goed gaat. Het kabinet Rutte III heeft besloten om met een extra investering van circa € 2,1 miljard de kwaliteit van de zorgsector te verbeteren.

Wat kost het verblijf in een verzorgingshuis?

Het verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald vanuit de volksverzekering Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage.

  • Bent u een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen en heeft u meer dan € 425.000 vermogen in box 3? Dan bedraagt de eigen bijdrage maximaal ongeveer € 29.000 per jaar.
  • Gaat u naar het verzorgingshuis, maar blijft uw echtgenoot thuis wonen? Dan bedraagt de eigen bijdrage maximaal ongeveer € 10.600 per jaar.
  • Gaat u beiden naar het verzorgingshuis? Dan betaalt u toch slechts eenmaal voor u beiden de eigen bijdrage van maximaal ongeveer € 29.000 per jaar.

Naast deze eigen bijdrage kunt u kosten hebben in het verzorgingshuis zelf. Soms moet u betalen voor bijvoorbeeld een extra kop koffie, vaker douchen, uw kleding wassen, de huur van een bed of een wandeling maken onder begeleiding.

Alternatieven

Veel mensen stellen een opname in een verzorgingshuis zo lang mogelijk uit. Hierdoor blijft men vaak nog thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer verantwoord is. Dit gaat ten koste van het welzijn. Bovendien kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Hieronder leest u over alternatieve oplossingen.

Het particuliere alternatief: de zorgvilla

Het particuliere alternatief voor het verzorgingshuis is de zorgvilla. Een zorgvilla heeft enkele kenmerken van een permanent hotel. U huurt een kamer of studio, voor het eten wordt gezorgd, er zijn activiteiten en de zorg is aanwezig.

De meeste zorgvilla’s hebben 15 tot 30 bewoners. De zorvilla’s zelf brengen onder meer de volgende voordelen van hun concept naar voren: een hoog voorzieningenniveau, extra tijd en aandacht voor u, meer vaste medewerkers, een luxueuze woonomgeving en wonen met gelijkgestemden. Een voordeel kan ook zijn dat u al naar een zorgvilla kunt gaan, voordat u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft. Misschien ziet u die situatie aankomen en wilt u vast hierop anticiperen.

Wat kost een zorgvilla?

Er is geen vast concept. Er zijn verschillende ondernemers met elk hun eigen aanbieding. Op onderdelen zullen er verschillenden zijn, maar ik wil u toch een richtlijn meegeven.

U betaalt een vast bedrag per maand voor uw verblijf. Vaak starten de tarieven vanaf ongeveer € 3.000 en die kunnen oplopen tot meer dan €  5.000 per maand. Dit zijn de kosten voor uw verblijf, eten, activiteiten en extra zorg. Een deel van dit bedrag is vaak fiscaal aftrekbaar. Uw netto last is daardoor afhankelijk van uw inkomenssituatie. De kosten voor uw zorg kunnen meestal worden betaald met een vergoeding die u ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Voor uw gevoel gaat u waarschijnlijk ‘uit huis’ als u naar een zorgvilla verhuist. Maar voor de Wlz woont u in een zorgvilla thuis. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor de Wlz maximaal ongeveer € 10.600 is.

Als we alles optellen, is de conclusie dat een zorgvilla bereikbaar is voor een netto last op jaarbasis vanaf ongeveer € 47.000. Dat is dus ongeveer € 1.500 per maand meer dan het ‘reguliere’ verzorgingshuis.

De zorg toch thuis

Een andere oplossing is dat u uw zorg thuis organiseert. Hier leest u daar meer over.

Wanneer over nadenken?

Mijn oproep aan u is dat u eens nadenkt over de mogelijkheden. Wat spreekt u aan, en wat zijn de financiële gevolgen van die keuze? Het is goed hier uw gedachten over te laten gaan. Ook als die mogelijkheid hopelijk nog jaren voor u ligt en misschien nooit daadwerkelijk voor u aan de orde komt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.