Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Levenstestament: uw wensen vastleggen

Het is niet prettig om na te denken over mogelijke wilsonbekwaamheid, maar wel noodzakelijk. Een levenstestament biedt de mogelijkheid om alle wensen vast te leggen.

Levenstestament

Het levenstestament is een allesomvattend document waarin u uw wensen kunt vastleggen. Het levenstestament wordt genoemd als één van de regelingen die kan worden getroffen als men door ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat is zelf te handelen. Voorheen waren hiervoor verschillende documenten nodig. Of er werden, in goed vertrouwen, afspraken met personen of instanties gemaakt. Een allesomvattend notarieel document geniet de voorkeur. Het geeft u een goed overzicht van de zaken die geregeld kunnen worden als u wilsonbekwaam raakt. Ook is het een steun voor de omgeving en derden. Als uw wensen goed zijn weergegeven, is de kans groter dat er wordt gehandeld volgens deze wensen die u heeft laten vastleggen in uw levenstestament.

Model levenstestament

Het notariaat heeft een model ontwikkeld voor het levenstestament, met alle denkbare regelingen. Afhankelijk van uw situatie en persoonlijke wensen kunt u regelingen overnemen en invullen. Zo is het mogelijk om volmachten op te nemen. Dan kan er namens u gehandeld worden als het bijvoorbeeld gaat om de financiën, de eigen woning, uw onderneming of kunstverzameling. Een ander onderwerp is schenkingen tijdens het leven. Moeten deze worden voortgezet of juist niet? Maar ook wensen voor medische verzorging, een donorcodicil, behandelverbod en een euthanasieverklaring kunnen worden opgenomen. Verder kunt u in uw levenstestament laten vastleggen wat uw wensen zijn omtrent de bewindvoerder of curator of mentor over het vermogen. Ook praktische zaken, zoals de opvang van kinderen en verzorging van huisdieren, kunnen worden vastgelegd. In het kort: het levenstestament is een uitgebreide notariële volmacht. Deze is zo uitgebreid als maar wenselijk is.

Leidend of niet?

Houd er wel rekening mee dat de wensen die u heeft laten vastleggen in het levenstestament niet zonder meer leidend zijn. Is er sprake van een bewind, dan is de rechter niet gehouden aan het levenstestament, maar het is (als het goed is) in ieder geval wel een factor bij beslissingen. Ook is een arts of zorgverlener niet altijd gehouden aan medische wensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor euthanasie.

Het alternatief is een ‘algemene’ notariële volmacht: men wijst een vertrouwenspersoon aan en laat het aan die persoon over om, afhankelijk van de situatie, de juiste beslissingen te nemen. Kort en krachtig, maar minder gedetailleerd.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus