Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Uitzending naar het buitenland en uw woning

Stel, u bezit een woning in Nederland en wordt door uw werkgever voor langere periode met uw gezin naar het buitenland uitgezonden. Misschien zou u de woning wel willen verkopen, maar gaat dat door omstandigheden op de woningmarkt niet zo vlot. Of u bent juist niet van plan om te verkopen en wilt u de woning bewust aanhouden. Hoe werkt dat belastingtechnisch? Hier leest u meer over uitzending naar het buitenland en uw woning.

 

Woont u in Nederland?

Zolang u in Nederland woont, bent u voor de inkomstenbelasting binnenlands belastingplichtige. Een eigen woning die uw hoofdverblijf is, valt dan in box 1. Jaarlijks moet u een bedrag bij uw inkomen in box 1 optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Voor 2014 is dat 0,70% van de WOZ-waarde van uw woning. Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000,-? Dan geldt over het meerdere een percentage van 1,80%. Heeft u een eigenwoningschuld? Dan mag u de rente onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1.

Verhuizen naar het buitenland

Als u te maken heeft met een uitzending naar het buitenland, beschouwt de belastingdienst u in principe als buitenlands belastingplichtige. Uw Nederlandse woning kan echter onder voorwaarden in box 1 blijven. Staat uw woning leeg en is deze bestemd voor verkoop? Dan kan de woning nog tot 3 jaar na het jaar van vertrek in box 1 blijven. U hoeft in dat geval geen eigenwoningforfait meer bij uw inkomen in box 1 te tellen. Maar u mag wel de rente blijven aftrekken. Resulteert daardoor een negatief inkomen in box 1? Dan mag u dat negatieve inkomen verrekenen met positieve inkomens die u had in box 1 in de 3 voorgaande jaren. Op die manier kunt u de renteaftrek toch nog te gelde blijven maken. Blijft de woning ook na afloop van de periode van uw uitzending naar het buitenland onverkocht? Dan verschuift deze naar box 3. U betaalt vanaf dat moment jaarlijks 1,2% belasting over de WOZ-waarde, verminderd met de schuld in verband met de woning.

Aanhouden woning

Wilt u de woning niet verkopen? Dan kan deze gedurende uw uitzending naar het buitenland onder voorwaarden in box 1 blijven. U kunt de rente dan blijven aftrekken. Maar in dat geval moet u wél een eigenwoningforfait bij uw inkomen in box 1 optellen: 1,15% over de waarde tot € 1.040.000,- en 1,95% daarboven. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat u de woning niet aan derden ter beschikking mag stellen. Een kind dat tot het moment van uitzending naar het buitenland tot uw huishouden behoorde, wordt niet als derde beschouwd. Maar alleen zolang het kind jonger is dan 27 jaar. En als het kind gratis in de woning verblijft. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het laten verblijven van een kraakwacht in een woning niet als ‘ter beschikking stellen’ van de woning geldt. Mits deze geen huur betaalt en op ieder moment de woning op verzoek weer verlaat.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus