ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Nieuwe vermogensbelasting Frankrijk: schulden beperkt aftrekbaar!

Het Franse parlement heeft definitief ingestemd met het wetsvoorstel voor een grondige hervorming van het fiscale systeem. Onderdeel van het belastingpakket is de invoering per 2018 van een nieuwe vermogensbelasting over onroerend vermogen: de Impôt sur la fortune Immobilière (IFI). De IFI komt in de plaats van de huidige Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ook bezitters van een tweede huis in Frankrijk hebben hiermee te maken. Zoals ik al concludeerde in een eerder blog, zullen de meeste tweedewoningbezitters er in de praktijk weinig van merken.

Maar zij die hun Franse vakantiehuis met een schuld hebben gefinancierd, kunnen in bepaalde gevallen weldegelijk financiële gevolgen ondervinden.

Waarde niet meer dan € 1,3 miljoen?

Net als bij de ISF geldt voor de nieuwe IFI dat men pas vermogensbelasting in Frankrijk hoeft te betalen als het totale belastbare Franse vermogen meer dan € 1,3 miljoen bedraagt. Dat wil zeggen de waarde van de Franse woning minus de aftrekbare schulden. Wanneer de waarde van de Franse woning niet meer bedraagt dan € 1,3 miljoen, is het niet van belang of hierop nog schulden in mindering komen. Want ook zonder aftrek van schulden hoeft u dan geen Franse vermogensbelasting te betalen.

Beperking aftrek schulden

Is de waarde van uw Franse vakantiewoning meer dan € 1,3 miljoen? Dan maakt het wél uit of er een financieringsschuld in verband met de Franse woning is. Omdat die de heffingsgrondslag voor de Franse vermogensbelasting kan verlagen. Waardoor u minder belasting in Frankrijk hoeft te betalen. De aftrekbaarheid van schulden wordt onder het nieuwe systeem van de IFI in bepaalde gevallen beperkt.

Schulden waarop wordt afgelost

Hebt u een lening voor uw Franse vakantiewoning waarop u tijdens de looptijd contractueel aflost (terugbetaalt)? Dan loopt het aftrekbare bedrag voor toepassing van de IFI lineair terug. Ook als de feitelijke terugbetalingen volgens een ander schema verlopen. Dat betekent dat elk jaar dat de contractuele looptijd verder verstrijkt een gelijk bedrag van de schuld afgaat (oorspronkelijke schuld gedeeld door de looptijd in jaren).

Aflossingsvrije leningen

De Franse regering wil voorkomen dat de eigenaar van een vakantiehuis de heffingsgrondslag voor de IFI langdurig laag kan houden door in het geheel niet af te lossen op de lening gedurende de looptijd. Daarom is bepaald dat bij aflossingsvrije leningen jaarlijks forfaitair een twintigste deel van de oorspronkelijke leensom afgaat. Oftewel voor toepassing van de IFI wordt de lening fictief in 20 jaar lineair afgelost. Ook als feitelijk geen aflossingen plaatsvinden.

Leningen bij BV of familie

Schulden die direct of indirect, via tussenkomst van een of meer vennootschappen, zijn aangegaan met de schuldenaar zelf, diens partner of minderjarige kinderen, zijn sowieso volledig van aftrek uitgesloten. Schulden die u bij uw eigen BV heeft afgesloten, zijn dus niet aftrekbaar.

Voor schulden bij (een vennootschap van) andere familieleden – zoals (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zusters – geldt dat aftrek alleen mogelijk is als er normale leningsvoorwaarden gelden. Naast een zakelijke rentevergoeding is daarbij in het bijzonder van belang dat afspraken zijn gemaakt over de aflossing van de schuld en ook daadwerkelijk aflossingen plaatsvinden.

Waarde meer dan € 5 miljoen?

Bij zeer dure woningen wordt de aftrekbaarheid van schulden nog verder ingeperkt. Bedraagt de waarde van uw Franse onroerend goed meer dan € 5 miljoen en is het totaal van de aftrekbare schulden meer dan 60% van die waarde? Dan wordt slechts de helft van het gedeelte dat uitkomt boven 60% van de waarde in aftrek toegelaten. Tenzij u kunt rechtvaardigen dat u de schulden niet voornamelijk met een fiscaal doel bent aangegaan.

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Nieuwe vermogensbelasting Frankrijk: schulden beperkt aftrekbaar!
4.5/5 score (2 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus