Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

6 mogelijkheden om uw kind te helpen aan een huis (1)

Geld schenken, korting geven en geld lenen


Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun kind financieel te helpen aan een huis dat hoofdverblijf van het kind wordt. Bijvoorbeeld omdat het kind dan een lagere hypotheek van de bank nodig heeft. Of het kind kan een huis in een hogere prijsklasse gaan zoeken. Er zijn daarvoor diverse financiële mogelijkheden met verschillende fiscale gevolgen.

Wat is de beste keuze?

In deze korte serie van 2 blogs noem ik 6 mogelijkheden. Wat is de beste keuze? Dat is die mogelijkheid die het beste aansluit bij uw wensen én bij uw financiële positie en die van uw kind. Ook een combinatie van verschillende mogelijkheden is denkbaar.

1. Geld schenken aan uw kind voor het kopen van een huis

Is uw kind minimaal 18 jaar oud en jonger dan 40 jaar? Dan is de eenmalige ‘schenkingsvrijstelling eigen woning’ misschien een goed idee. In 2019 kunt u uw kind tot maximaal €102.010 belastingvrij schenken. Voor deze vrijstelling gelden voorwaarden.

Desgewenst kunt u de schenking spreiden over 3 aansluitende kalenderjaren. Bijvoorbeeld 2019, 2020 en 2021.

2. Huis verkopen aan uw kind tegen een lagere waarde

Een andere mogelijkheid is om een huis met korting te verkopen aan uw kind. Of dan sprake is van een schenking, is afhankelijk van de situatie. Een belangrijke vraag daarbij is of het gaat om een schenking van geld of om een schenking van een huis.

In het laatste geval is de WOZ-waarde het uitgangspunt om te bepalen of sprake is van een schenking. Anders is de werkelijke waarde dat. In een vergelijkbare situatie met een gedeeltelijke kwijtschelding besliste de Hoge Raad in 2016 nog dat in die zaak sprake was van een schenking in geld. Maar geldt dat ook bij een korting op de koopsom? U kunt deze situatie (laten) voorleggen aan de Belastingdienst. U leest er meer over in het artikel Schenken van een woning en de WOZ-waarde.

3. Geld lenen aan uw kind voor de aankoop van een huis

U kunt ook geld lenen aan uw kind voor de financiering van een huis. Let u erop dat er sinds 2013 extra regels gelden voor een eigenwoningschuld als sprake is van een ‘fiscaal nieuwe hypotheek’. Dat is belangrijk als het de bedoeling is dat de (rente)kosten voor het huis aftrekbaar zijn in box 1 van de inkomstenbelasting. De nieuwe regels gelden bijvoorbeeld na verhuizing, voor zover de eigenwoningschuld hoger wordt. Ze kunnen ook gelden voor starters op de woningmarkt.

Het gaat om de fiscale aflossingsverplichting en de informatieverplichting voor uw kind. Zo moet uw kind dan in maximaal 30 jaar de hypotheek terugbetalen tijdens de looptijd, volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. En het gaat om de jaarlijkse informatieverplichting in de aangifte inkomstenbelasting van uw kind.

Als rente kunt u in principe een marktconforme rente aanhouden. Volgens de Belastingdienst is die rente vergelijkbaar met de hypotheekrente die uw kind zou moeten betalen aan een bank. In de praktijk is het vaak noodzakelijk dat uw kind de rente daadwerkelijk aan u betaalt en niet verrekent met een eventuele schenking van u aan uw kind.

Welke combinaties zijn mogelijk?

U kunt ook een combinatie van verschillende mogelijkheden overwegen. Bijvoorbeeld een combinatie van schenken en lenen. Ook een geldlening van u naast een geldlening van de bank is een mogelijkheid. Veel kan, maar het blijft maatwerk. Let u ook op de formaliteiten. Laat u dan ook vooraf goed adviseren over wat in uw situatie passend is.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus