Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Belasting betalen over je aftrekbare hypotheekrente

Je verwacht het niet, maar in bepaalde situaties moet je inkomstenbelasting betalen over je aftrekbare hypotheekrente. Zelfs als die aftrek geen voordeel oplevert!

Het gaat daarbij niet alleen om hypotheekrente maar om alle aftrekbare (rente)kosten voor het hoofdverblijf. Dit raakt belastingbetalers die deze (rente)kosten volledig of gedeeltelijk in de hoogste belastingschijf in box 1 in aftrek brengen. Die belastingschijf begint bij een belastbaar inkomen van circa €67.000.

De SP heeft Kamervragen hierover gesteld. En demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft deze inmiddels beantwoord. Hieronder neem ik u mee in deze problematiek.

Correctie op aftrekbare hypotheekrente

Sinds 2014 moet u extra inkomstenbelasting betalen voor zover de aftrek van (rente)kosten voor het hoofdverblijf plaatsvindt in de hoogste belastingschijf in box 1. Deze aftrek is dan weliswaar tegen 52% maar naast deze aftrek staat sindsdien een belastingcorrectie over de aftrekbare (rente)kosten in het betreffende jaar. In 2017 is deze correctie 2%. Per saldo is de aftrek in 2017 daardoor maximaal 50%. Deze correctie loopt de komende jaren met 0,5%-punt per jaar verder op. Dat verklaart dan ook de extra aandacht hiervoor in de media. In 2018 gaat dat percentage van de aftrek naar maximaal 49,5%. Voor deze correctie is niet van belang wanneer en bij wie de geldlening is gesloten.

En deze correctie vindt plaats ongeacht of sprake is van een fiscaal voordeel van de aftrek. De belastingbetaler heeft alleen fiscaal voordeel voor zover de aftrekbare (rente)kosten meer zijn dan de bijtelling van het eigenwoningforfait. Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare (rente)kosten? Dan is er geen fiscaal voordeel. De ‘Hillen-aftrek’– genoemd naar de initiatiefnemer van het wetsvoorstel hiervoor, het toenmalige CDA-Kamerlid Hillen, de latere Minister van Defensie – vermindert het positieve saldo van eigenwoningforfait en aftrekbare (rente)kosten dan tot nihil. Maar ook dan zorgt de belastingcorrectie ervoor dat de belastingbetaler extra inkomstenbelasting moet betalen over de aftrekbare (rente)kosten.

Kamervragen belasting op aftrekbare hypotheekrente

De SP stelde eerder dit jaar Kamervragen hierover. Een van de vragen was of belastingbetalers deze correctie kunnen voorkomen door de hypotheekrenteaftrek niet in de belastingaangifte op te nemen. Als dat zou kunnen, dan zou dat onder andere interessant zijn voor belastingbetalers met een relatief geringe eigenwoningschuld die worden geconfronteerd met de belastingcorrectie. De ‘Hillen-aftrek’ voorkomt die correctie immers niet. Deze keuzevrijheid om deze aftrekbare (rente)kosten buiten beschouwing te laten, is er volgens staatssecretaris Wiebes niet.

Het is het gevolg van de renteaftrekbeperking die we al sinds 2014 kennen. Maar het is de vraag of deze uitkomst wenselijk is, vooral omdat het bedrag van de correctie de komende jaren toeneemt. De SP vroeg ook of fiscaal partners bovengenoemde correctie kunnen voorkomen door de hypotheekrente bij de fiscale partner in aftrek te brengen die niet in de vierde belastingschijf valt. Dat zou vooral ook interessant kunnen zijn voor belastingbetalers met een relatief geringe eigenwoningschuld. Volgens de staatssecretaris is er dan geen correctie omdat er ook geen aftrek plaatsvindt in de hoogste belastingschijf.

Kabinetsformatie

Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren. Het is immers formatietijd. En ook dan kunnen fiscale regels nog eens tegen het licht worden gehouden. Verandert er iets aan de ‘Hillen-aftrek’? Kan deze aftrekpost na een wetswijziging de correctie alsnog gaan opvangen? En hoelang blijft deze aftrekpost bestaan? In het verkiezingsprogramma van bijvoorbeeld D66 voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen staat het voorstel om deze ‘wet Hillen’ geleidelijk af te schaffen. Of dat gaat gebeuren, moeten we afwachten. En deze formatietijd herinnert ons eraan dat geduld een schone zaak is.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus