Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De financiële kant van het huwelijk

Er is een wetsvoorstel ingediend om wijzigingen door te voeren in ons huwelijksrecht. Welke verandering is er precies voorgesteld en waarom?

Beperkte gemeenschap van goederen

Het ingediende wetsvoorstel zal de basisregeling van ons huwelijksrecht veranderen. Nu is de basisregeling een algehele gemeenschap van goederen. Deze regeling geldt voor echtparen die geen huwelijkse voorwaarden opstellen.

Het uitgangspunt in de huidige situatie is dat alle huidige en alle toekomstige bezittingen gezamenlijk eigendom worden van de echtgenoten. Volgens het wetsvoorstel zal er geen sprake meer zijn van ‘alles delen’. Bezittingen (en schulden) die er vóór het huwelijk zijn, worden geen gezamenlijk eigendom meer.

Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Daardoor hoeven deze bezittingen niet gedeeld te worden bij een scheiding. Alleen wat de echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, wordt van hen samen. Zo wordt een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard.

Waarom deze verandering?

Volgens de indieners van het wetsvoorstel sluit een beperkte gemeenschap van goederen beter aan bij de wens van de meerderheid van de bevolking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de praktijk dat bijna altijd wordt bepaald dat erfenissen en schenkingen privé zijn van de ontvanger (via de ‘uitsluitingsclausule’). Daarmee wordt voorkomen dat de erfenis of schenking in de gemeenschap valt en gezamenlijk bezit wordt. Met een beperkte gemeenschap van goederen loopt Nederland internationaal ook meer in de pas. Hier vindt u de volledige toelichting.

Overigens blijft het mogelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen. Die kunnen ook een algehele gemeenschap van goederen inhouden. Deze regeling geldt eigenlijk ook voor mensen die geen administratie bijhouden. Kan men niet bewijzen dat een bezitting privé is? Dan zit het in de ‘grote pot’.

Voor wie is de beperkte gemeenschap van goederen relevant?

De nieuwe basisregeling gaat gelden voor huwelijken die worden gesloten nadat de wet in werking treedt. Voor bestaande huwelijken blijven de huidige regels gelden. Uitsluitingsclausules voor erfenissen en schenkingen blijven dan ook nog de standaard.

Is er verder nog wat te wensen?

Hoewel het wetsvoorstel goed in elkaar zit, zullen er bij nadere bestudering vast knelpunten naar voren komen. In een volgende column zal ik zelf een knelpunt noemen. Verder is van belang dat het wetsvoorstel niets wijzigt aan de alimentatie. Er wordt geregeld gediscussieerd over de vraag of de alimentatieduur moet worden beperkt. Het wetsvoorstel gaat om deze discussie heen.

Tot slot heeft het huwelijksrecht fiscale aspecten. Daar is niet op ingegaan.

Hoe verder?

Dit wetsvoorstel is eigenlijk een nieuwe versie van een wetsvoorstel uit 2003. Dat wetsvoorstel is na 5 jaar discussie in zeer afgezwakte vorm aangenomen. Ondanks de goede onderbouwing van het nieuwe voorstel, is het afwachten hoe het nu afloopt.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus