Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

CO2-reductie doelstelling vergt ingrijpen in uw huis

In de Urgenda klimaatzaak van 24 juni 2015 en 9 oktober 2018 besliste de rechter dat de CO2 uitstoot in 2020 fors naar beneden moet. Het kabinet wil in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 bijna hebben gehalveerd. Dat betekent dat de Nederlandse Staat en u de komende paar jaar forse maatregelen moeten gaan nemen. Maatregelen aan uw woning zijn onvermijdelijk. Daar zijn kosten mee gemoeid.

CO2 uitstoot in Nederland hoog en daalt langzaam

In 2017 stootte Nederland 193 miljard kilo CO2-equivalenten uit. In de Urgenda zaak besliste de rechter dat Nederland in 2020 nog maar 166 miljard CO2 mag uitstoten. Een verschil van 27 miljard, oftewel 14% in nog geen 2 jaar tijd. Voor uw beeldvorming: in 2017 nam de uitstoot ten opzichte van 2016 met slechts 1% af. Dat kwam omdat er minder steenkool werd ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Per saldo een reductie van 1%. Het economisch bureau van ABN AMRO verwacht dat de economie ook in 2018 en 2019 groeit. Dat betekent dat vanuit die hoek geen CO2-daling te verwachten valt.

In het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot maximaal op 113 miljard CO2-equivalenten mag bedragen. Een reductie van 80 miljard oftewel 41% ten opzichte van 2017.

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de CO2-uitstoot in Nederland weer.

Economische groei en CO2-uitstoot

Kijken we naar de periode 1990–2017 dan zien we dat de Nederlandse economie met 73 procent is gegroeid terwijl de uitstoot van broeikasgassen licht daalde. Dat de uitstoot daalt bij een groeiende economie hangt vooral samen met de halvering van de uitstoot van de overige broeikasgassen, zoals lachgas. De CO2-uitstoot bleef binnen de perken door voortdurende energiebesparingen, meer hernieuwbare energie en een steeds groter aandeel van de dienstensector.

Uit onderzoek van PWC blijkt wel dat Nederland het al heel lang slechter doet dan bijna alle Europese landen. Nederland heeft na Luxemburg de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking.

De bebouwde omgeving

De bebouwde omgeving zorgt voor ongeveer 40% van de totale CO2-uitstoot. Een belangrijk aandeel dus in de totale CO2-uitstoot. Meer dan de helft daarvan kan worden toegeschreven aan de functie “wonen”.  Van de 7,7 miljoen woningen voldoen slecht een miniem gedeelte aan de eisen van 2050.

Willen we de CO2-reductie doelstellingen bereiken dan zijn maatregelen aan panden onvermijdelijk. Denk daarbij in eerste instantie aan isolatie. Doen we dat laatste niet en draaien we de gaskraan dicht, dan moeten we de elektriciteitsproductie verviervoudigen. Dat is geen optie.

40% van de totale CO2-uitstoot van de woningen wordt veroorzaakt door woningen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1995. Daar valt dus de meeste winst uit te halen. Het merendeel van deze (rijtjes)woningen is makkelijk en masse te verduurzamen. Denk daarbij met name aan isoleren (dak-, spouw-, vloerisolatie en dubbel glas). Woningen die vanaf 1995 zijn gebouwd zijn relatief eenvoudig te verduurzamen. Denk daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. Woningen die gebouwd zijn vóór 1950 vragen een meer complexere aanpak.

Bepaalde maatregelen (denk daarbij aan warmtepompen) zijn vanuit financieel oogpunt voor de “gewone” particulier vaak nog niet rendabel. Het verduurzamen van bijvoorbeeld een rijtjeswoning kost nu ongeveer € 70.000. Om de investering rendabel te maken moet de prijs naar € 45.000. Een reductie van zo’n 35%. Op dat moment kan bijvoorbeeld de gemeente de investering financieren en kan de bewoner met de energiebesparing de lening aflossen, zodat zijn maandlasten gelijk blijven.

De gewenste prijsdaling kan alleen worden gerealiseerd indien de verkochte aantal duurzame producten (bijvoorbeeld aantal warmtepompen) stijgen en indien de verduurzaming wordt geïndustrialiseerd. Dat laatste is ook nodig om vóór 2050 alle woningen te verduurzamen.

Terugverdientijd en rendement van een duurzame woning

Wilt u uw woning verduurzamen, dan is de eerste stap isoleren en aanschaffen van zonnepanelen. Voor zover dat natuurlijk al niet gedaan is. De terugverdientijd en het rendement op investeringen om uw woning te verduurzamen zijn meestal aantrekkelijk. Dat blijkt uit onderstaande tabel.

Investering Indicatie terugverdientijd in jaren

Rendement

(indicatie)

Vloerisolatie 9 6%
Dakisolatie 8 6%
Muurisolatie 4 9%
HR++ glas 13 5%
Zonnepanelen 8 4,5%*
Warmtepomp als vervanging van CV (i.c.m. zonnepanelen) Vaak nooit. Soms zeer lang (>= 17 jaar) Negatief (of nadert 0%)
Zonneboiler voor warm water 20 0%
Zonneboiler voor warm water & CV 9 4,5%
Zonneboiler voor warm water & CV plus warmtepomp plus zonnepanelen 12 2,5%

*De salderingsregeling wordt afgeschaft. Het rendement zal zeer waarschijnlijk dalen. Zelf houd ik rekening met een rendement van 3%.

De laatste stap, het echt energieneutraal maken van uw goed geïsoleerde woning met vloerverwarming is vaak op basis van de huidige technologieën en op basis van de huidige energieprijzen vanuit financieel oogpunt vaak niet rendabel. De prijzen van warmtepompen zullen ten minste 40% moeten dalen om de aanschaf rendabel te maken. Een andere oplossing is het (fors) laten stijgen van de aardgasprijs.

De combinatie van verschillende technologieën (zonneboiler voor warm water en CV plus eventueel warmtepomp en zonnepanelen in combinatie met uw bestaande gas-CV ketel of elektrische naverwarmer) kunnen wel interessant zijn voor het milieu en uw portemonnee.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...