Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De financiële kant van het huwelijk (III)

Kan een DGA straks zonder huwelijkse voorwaarden?

Net voor de zomer is er een wetsvoorstel ingediend om de gemeenschap van goederen te moderniseren, zie artikel . Wat betekent dit voorstel voor de Directeur-Grootaandeelhouder? Hoeft de DGA nu geen huwelijkse voorwaarden meer te maken?

Wat gaat er veranderen?

Gaat u nu trouwen zonder huwelijkse voorwaarden? Dan is er sprake van een gemeenschap van goederen. Al het aanwezige en toekomstige vermogen wordt gemeenschappelijk eigendom. Het voorstel is dat alleen het toekomstige vermogen gemeenschappelijk wordt. Het vermogen dus dat u gezamenlijk opbouwt.

Waarom maken DGA’s ook al weer huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden voorkomen veelal dat vermogen gemeenschappelijk eigendom wordt. Dat heeft als voordeel dat de DGA bij echtscheiding zijn onderneming niet hoeft te delen. Voor de andere echtgenoot is dit doorgaans nadelig. Maar die echtgenoot heeft als voordeel is dat zijn/haar vermogen bij een faillissement van de DGA buiten de boedel valt. Dat vermogen kan de echtgenoot zelf opgebouwd hebben, maar ook verkregen hebben door verrekenafspraken in de huwelijkse voorwaarden.

Niet delen bij echtscheiding?

Door het wetsvoorstel is alleen vermogen opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. Bestond de onderneming al bij aanvang van het huwelijk? Dan hoeft die niet gedeeld te worden. Het wetsvoorstel voldoet dus aan deze wens van de DGA. Start de DGA zijn onderneming tijdens het huwelijk? Dan is van belang met welk kapitaal hij/zij dat doet. Met privé-vermogen? Dan is de onderneming ook privé. Met gemeenschappelijk vermogen? Dan wordt de onderneming ook gemeenschappelijk. Bij een echtscheiding moet de onderneming dus gedeeld worden.

Ondernemingswinsten gerealiseerd tijdens het huwelijk worden in redelijkheid tot de gemeenschap gerekend. Daarmee loopt de DGA bij echtscheiding het risico dat de waarde van (een gedeelte van) de onderneming toch gedeeld moet worden.

Wil de DGA zijn onderneming beschermen tegen echtscheiding? Huwelijkse voorwaarden blijven dan noodzakelijk voor de DGA.

Vermogen buiten de faillissementsboedel

In uitzonderlijke gevallen kan een schuldeiser van de onderneming zijn schuld bij de DGA zelf neerleggen. Het wetsvoorstel stelt dat daarvoor het privé-vermogen van de DGA maar ook zijn aandeel in de gemeenschap aangesproken kan worden. De helft van het totaal dus. Momenteel kan de schuldeiser de gehele gemeenschap aanspreken. Dit is voor de echtgenoot van de DGA een verbetering ten opzichte van de huidige situatie (voor de schuldeiser natuurlijk niet).

Wel is het zo dat de schuldeiser een gemeenschapsgoed kan verkopen, maar hij moet de halve opbrengst aan de echtgenoot geven. Dit wordt dan privé-vermogen voor hem/haar. Met huwelijkse voorwaarden kan de schuldeiser in het geheel niet aan het vermogen van de niet-ondernemer komen. Een reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Het wetsvoorstel sluit mogelijk beter aan bij deze tijd, maar voor ondernemers zullen huwelijkse voorwaarden de norm blijven.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus