Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Deze veranderingen hebben in 2019 gevolgen voor huizenbezitters

In dit blog leest u meer over enkele belangrijke (fiscale) veranderingen in 2019 voor huizenbezitters. Het gaat hier om eigenaren-bewoners van een huis in Nederland, dat zij als hoofdverblijf gebruiken. Hoeveel belasting gaat ú betalen?

Eigenwoningforfait omlaag: WOZ-waarde € 75.000 – € 1.080.000

Het eigenwoningforfait is kortweg een bijtelling bij het belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor de eigenaar-bewoner van een hoofdverblijf. Ligt de WOZ-waarde van uw eigen huis (in privé) tussen € 75.000 en € 1.080.000? In 2019 is het percentage van het eigenwoningforfait 0,65% van deze WOZ-waarde. Vorig jaar was dit percentage 0,70%, voor een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000. Voor het belastingjaar 2019 gaat het om de WOZ-waarde die is bepaald per 1 januari 2018.

In het overzicht ‘Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019‘ van het Ministerie van Financiën staat dat het eigenwoningforfaitpercentage is gekoppeld aan de prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Nu de prijzen van koopwoningen sneller zijn gestegen dan de huren, is dit eigenwoningforfaitpercentage voor 2019 gedaald. Het percentage in deze categorie daalt de komende jaren stapsgewijs verder naar 0,45% in 2023.

WOZ-waarde hoger dan € 1.080.000

Is de WOZ-waarde van uw eigen huis hoger dan € 1.080.000? Dan profiteert u ook van bovengenoemde verlaging van het eigenwoningforfait. Voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan € 1.080.000, is het percentage van het eigenwoningforfait hoger, namelijk 2,35% in 2019 (2018: idem). De inkomstenbelasting over deze hogere inkomensbijtelling noemt men ook wel ‘villataks’, ook al gaat het niet alleen om villa’s. Vooralsnog blijft het percentage van 2,35% gelden tot en met 2023.

Gemiddeld hogere WOZ-waarde

Tegenover een lager eigenwoningforfait voor huizenbezitters in 2019 staat een gemiddeld hogere WOZ-waarde dan in 2018. Volgens de Waarderingskamer stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen voor 2019 met 7,5% tot 9,5%.

Eerste beperking ‘Hillen-aftrek’

Sinds 1 januari 2019 wordt de ‘Hillen-aftrek’ beperkt. Dit gebeurt in stappen van 3 1/3%-punt per jaar, gedurende 30 jaar. Dat is van belang als u als eigenaar-bewoner van een huis geen of een geringe financieringsschuld (ten opzichte van de WOZ-waarde) voor uw eigen huis heeft. Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare (rente) kosten voor uw eigen huis? Dan vermindert de ‘Hillen-aftrek’ dit positieve saldo in 2019 met 96 2/3% (2018: 100%).

Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

In 2019 zijn de (rente)kosten voor uw eigen huis tegen maximaal 49% (2018: 49,50%) aftrekbaar in box 1. Dit is van belang voor belastingbetalers met een belastbaar inkomen in box 1 dat hoger is dan circa
€ 68.500 in 2019. Dit geldt ongeacht de hoogte van uw financieringsschuld en ongeacht wanneer u deze schuld bent aangegaan.

Het percentage van 49% gaat vanaf 2020 versneld omlaag met stappen van (afgerond) 3%-punten: in 2020: 46%, in 2021: 43%, in 2022: 40%, in 2023: 37,05%. De budgettaire opbrengst van deze versnelde afbouw van het aftrektarief voor de aftrekbare kosten van het eigen huis gebruikt de regering om de verlaging van het eigenwoningforfait te betalen (zie hierboven). Heeft u een belastbaar inkomen dat lager is dan circa
€ 68.500? Dan raakt deze (versnelde) afbouw van de hypotheekrenteaftrek u niet.

Hogere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Het bedrag van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is in 2019 hoger dan in 2018, al gaat het alleen om indexatie. Deze vrijstelling is € 102.010 in 2019 per schenker. In 2018 was dit
€ 100.800. Voor deze vrijstelling gelden strikte voorwaarden, zoals een bestedingseis voor de schenking en een leeftijdseis voor de ontvanger. De ontvanger, of fiscaal partner als de ontvanger zelf ‘over de datum is’, is minimaal 18 jaar en maximaal 39 jaar oud. Voor deze regeling geldt dat iemand op zijn 40e verjaardag nog 39 jaar is.

Nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten

De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting voor kosten voor onderhoud van rijksmonumenten is vervallen. Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuwe subsidieregeling. Uit deze regeling blijkt onder andere dat het in 2019 om een subsidie gaat van 38% van de subsidiabele onderhoudskosten. Hiervoor gelden strikte regels, zoals voor het aanvragen van de subsidie. Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie dus voor het eerst aangevraagd worden (over het jaar 2019).

Hoger btw-tarief op werkzaamheden aan ‘oudere’ huizen

Voor bepaalde werkzaamheden aan woningen geldt het verlaagde btw-tarief. Dat tarief is per 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het gaat met name om het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Op de pagina ‘Werkzaamheden aan woningen’ van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Hogere energiebelasting op gas, lagere energiebelasting op elektriciteit

Per 1 januari 2019 is het tarief van de energiebelasting voor aardgas in de eerste schijf (0 – 170.000 m3) verhoogd met 3 cent per m3. Daarnaast is het tarief voor elektriciteit in de eerste schijf (0 – 10.000 kWh) verlaagd met 0,72 cent per kWh.

De belastingvermindering in de energiebelasting is per 1 januari 2019 verlaagd van € 308,54 naar € 257,54. Het gaat om een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. Dit blijkt ook uit bovengenoemd overzicht
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019‘ van het Ministerie van Financiën.

Andere aspecten (1): hypotheekregels

Naast fiscale veranderingen kunnen er nog andere aspecten belangrijk zijn voor huizenbezitters. Denk aan de voorwaarden voor de verkrijging van een hypotheek. Zo geldt er een maximum voor de hoogte van de hypotheek. Dit is afhankelijk van de waarde van het koophuis en het inkomen van de huiseigenaren. In 2019 kunt u een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van uw koophuis (2018: idem). Overige kosten, zoals advies-, notaris- of taxatiekosten, kunt u dan niet meefinancieren uit de hypotheek. Energiebewuste huiseigenaren kunnen in bepaalde situaties wel meer lenen voor hun huis. Er gelden ook regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen. Tweeverdieners mogen het tweede inkomen in 2019 voor 70% (2018: idem) meetellen. In de brief van minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van november 2018 over de leennormen 2019 leest u hier meer over.

Andere aspecten (2): verwachtingen op woningmarkt

De verwachtingen voor de woningmarkt voor 2019 kunnen voor u als huizenbezitter belangrijk zijn, bijvoorbeeld als u wilt verhuizen. U leest er meer over in de woningmarktmonitor van ABN AMRO van januari 2019.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus