Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Voorkom discussies bij uw overlijden

Overlijden van uzelf of uw partner levert al voldoende verdriet op. Onderstaande twee casussen laten zien dat veel financieel verdriet valt te besparen. Dat kan door nu 30 minuten aandacht te besteden aan wat de financiële gevolgen zijn van uw overlijden. Vinden er belangrijke mutaties plaats in uw leven? Bekijk dan óók wat de financiële gevolgen zijn als u komt te overlijden.

Casus 1: Met Pensioen

Een man nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Hij heeft een mooi pensioen opgebouwd. Het nabestaandenpensioen is minder goed geregeld. Maar daar is een praktische oplossing voor: een stukje ouderdomspensioen inleveren en daarvoor een goed nabestaandenpensioen terugkrijgen. Het pensioenfonds informeert de man en zijn partner uitvoerig. Man en vrouw besluiten te kiezen voor een hoog ouderdomspensioen en geen nabestaandenpensioen. De man gaat met pensioen. Binnen twee maanden komt de man te overlijden. De partner krijgt geen nabestaandenpensioen. Ze spant een rechtszaak aan, omdat ze vindt dat ze de financiële gevolgen niet voldoende heeft kunnen overzien. Maar ze verliest, omdat het pensioenfonds man en vrouw goed heeft geïnformeerd.

Komt u ook voor de keuze te staan van uitruil ouderdomspensioen in een beter nabestaandenpensioen? Reken dan de gevolgen goed door of schakel een deskundige in die dit voor u doet.

Casus 2: De overlijdensrisicoverzekering

Man heeft uit zijn eerste huwelijk twee kinderen. Hij woont samen met een andere partner. De relatie tussen vader en kinderen is niet goed. In zijn testament bepaalt hij dat alles voor zijn nieuwe partner is om haar verzorgd achter te laten. De begunstiging van de overlijdensrisicoverzekering luidt: echtgenote, indien deze niet aanwezig is: de kinderen. De man komt te overlijden. De partner claimt het verzekeringsgeld. De verzekeraar weigert uit te keren. Immers daar er geen echtgenote is, komen de kinderen in beeld als begunstigden. Het komt tot een rechtszaak. De vrouw wint. De bedoeling van de man was – zo redeneert de rechter – zijn partner verzorgd achter te laten en zijn kinderen zo min mogelijk te geven.

Heeft u een levensverzekering of bankspaarproduct? Kijk ten minste 1 keer per jaar of de begunstiging nog naar wens is. Zo niet pas dan de begunstiging aan of wijzig uw testament.

Hoe doet u de check?

Voorkom discussie tussen uw nabestaanden en/of voorkom financiële zorgen voor uw nabestaanden. Dit doet u door antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Welk inkomen of vermogen heeft mijn partner nodig als ik morgen kom te overlijden?
  2. Welk inkomen of vermogen heeft mijn partner als ik morgen kom te overlijden?
  3. Is 1) groter dan 2)? Zoek dan (eventueel samen met uw adviseur) naar een oplossing.
  4. Als ik morgen kom te overlijden zijn er dan voldoende liquide middelen aanwezig om bijvoorbeeld de erfbelasting te betalen?
  5. Wat zijn de financiële gevolgen voor uw onderneming? Met name als uw onderneming nabestaandenpensioen moet uitkeren aan uw partner. Is uw onderneming daartoe levenslang in staat?
  6. Is de begunstiging van uw polissen nog naar uw wens? Zo niet, pas ze aan.
  7. De overlijdensrisicopremies zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Wellicht kunt u besparen op de premie!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus