Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Erven in crisistijd II

Een erfenis krijgen is niet zonder risico’s. Per saldo kan een erfenis negatief zijn. De erfgenaam die niet uitkijkt, moet hier met zijn eigen vermogen voor opdraaien. Op deze plek schreven we eerder over dit vraagstuk. Daar leest u ook over de mogelijkheden die een erfgenaam heeft om zijn eigen vermogen te beschermen. De conclusie is dat beneficiaire aanvaarding het meest verstandig is.

Er ligt een wetsvoorstel om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden. Dat lost het probleem deels op, maar niet helemaal. Ook na invoering van het wetsvoorstel zal de conclusie zijn: beneficiaire aanvaarding is het meest verstandig.

Advies: beneficiaire aanvaarding moet de norm worden

De Raad van de rechtspraak heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Haar conclusie is dat het voor de hand ligt de beneficiaire aanvaarding als uitgangspunt te nemen. Een conclusie die wij onderschrijven.

Erfgenaam zijn levert stress op

Het advies van de Raad geeft ook een inkijkje in de praktijk van de ‘boedelafwikkeling’ vanuit het perspectief van de rechter. Dat levert geen zonnig beeld op. Een paar citaten:

  • “De ervaring van de rechtbanken is dat erfgenamen veel stress ervaren; zij durven een huis niet te ontruimen uit angst dat hiermee een daad van zuivere aanvaarding wordt begaan.”
  • “De regeling van de beneficiaire aanvaarding vindt in de huidige situatie ook reeds toepassing. Deze leidt in de praktijk tot onduidelijkheid: men weet niet of schuldeisers al uitbetaald mogen worden, men weet niet wat lichte en zware vereffening is, men weet niet wat een boedelbeschrijving is (…).”
  • “De wettelijke (lichte of zware) vereffening die na beneficiaire aanvaarding van toepassing is, wordt thans als een grote drempel ervaren.”

Beneficiaire aanvaarding de norm maken is dus maar de helft van het verhaal. Die procedure praktisch uitvoerbaar maken, is de andere kant van het verhaal. Het wetsvoorstel gaat daar nu niet op in. Maar wat niet is, kan nog komen. Het woord is nu weer aan de wetgever.

Beneficiair aanvaarden en de bank

De stress in de rechtbank kan ook plaatsvinden in het bankkantoor. Het gaat dan niet om het ontruimen van het huis, maar over het doen van betalingen door de erfgenamen van de rekening van de overledene. Bijvoorbeeld om een schuld van de overledene te betalen. Hebben de erfgenamen nog niet beneficiair aanvaard? Dan lopen zij door het betalen van de rekening het risico de nalatenschap zuiver te aanvaarden, met alle gevolgen van dien. Wordt beneficiair aanvaarden de norm, dan is dit probleem opgelost.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus