Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Fiscale gevolgen van wonen in uw vakantiehuis

Stel dat u zo’n fijn vakantiehuis bezit, en dat u daar ook buiten de vakanties zou willen wonen. U neemt de beslissing: u gaat dit doen. Uw vakantiehuis wordt uw hoofdverblijf. Dan ‘verhuist’ dat huis fiscaal van box 3 naar box 1 van de inkomstenbelasting. Deze verhuizing kan ook gevolgen hebben voor de financiering.

Hieronder geef ik enkele voorbeelden van situaties in Nederland. Steeds vanuit de gedachte dat het wenselijk is om de financiering in box 1 te hebben of te houden.

Hoe heeft u de financiering nu geregeld?

Voor de fiscale gevolgen is het onder andere van belang hoe u uw vakantiehuis heeft gefinancierd: met eigen geld of met een geldlening. Bij een geldlening: gaat die dan ook naar box 1 als uw vakantiehuis uw hoofdverblijf wordt? En is de vorm van deze geldlening daarbij nog van belang?

Situatie 1: U heeft uw vakantiehuis gefinancieerd met een geldlening

Als uw vakantiehuis uw hoofdverblijf wordt, kan de daarop rustende financieringsschuld, net als het pand zelf, ook tot box 1 gaan behoren. Er moet in de nieuwe situatie dan wel sprake zijn van een ‘eigenwoningschuld’.

We nodigen u graag uit

We bieden u graag de kans tijdens een event live met specialisten in gesprek te gaan over een tweede huis in Spanje of Frankrijk. We zien er naar uit u eind september te ontmoeten.

Meld u vrijblijvend aan als u op de hoogte gehouden wilt worden over dit event. U hoort zo snel mogelijk weer van ons.

En u moet de financieringsschuld voor uw vakantiehuis destijds zijn aangegaan voor de aankoop daarvan. Daarnaast zijn de financiering op uw huidige hoofdverblijf en de eventuele overwaarde in dat huis belangrijk. Beide aspecten zijn namelijk bepalend voor de hoogte van uw eigenwoningschuld en de vorm van de geldlening in de nieuwe situatie.

Heeft u geen financiering op uw huidige hoofdverblijf?

Rust er geen financiering op uw huidige hoofdverblijf? Dan moet de financiering in de nieuwe situatie in ieder geval voldoen aan alle huidige fiscale regels voor het eigen huis, inclusief de extra fiscale regels in de eigenwoningregeling die per 2013 zijn ingevoerd in de wet.

Wat dat laatste betreft: u moet de nieuwe geldlening terugbetalen aan uw financier in maximaal 360 maanden, volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. Sluit u de geldlening niet af bij een bank in Nederland , maar bijvoorbeeld bij uw BV of bij een familielid, dan geldt ook  de informatieverplichting voor uzelf. In uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet u dan informatie over de geldlening aan de Belastingdienst geven. Doet u dat niet of niet tijdig? Dan kunt u de (rente)kostenaftrek voor deze geldlening mislopen. Sluit u deze geldlening af bij bijvoorbeeld een bank in Nederland? Dan zorgt de bank ervoor dat u aan deze informatieverplichting voldoet.

Heeft u wel een financiering op uw huidige hoofdverblijf?

Rust er wel een financiering op uw huidige hoofdverblijf? Dan kunt u in de nieuwe situatie mogelijk nog gebruikmaken van het overgangsrecht voor de eigenwoningregeling, als dat nu ook in uw situatie geldt. U hoeft dan niet te voldoen aan bovengenoemde fiscale aflossings- en informatieverplichting voor uw financieringsschuld in de nieuwe situatie. Natuurlijk wel aan de andere fiscale regels voor het eigen huis. Bij een financiering bij bijvoorbeeld een bank in Nederland kunt u dan ook te maken krijgen met de regels van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld minder aflossingsvrij lenen.

Situatie 2: U heeft uw vakantiehuis met eigen geld gefinancierd

Rust er geen financiering op uw vakantiehuis? Dan heeft u straks een huis in box 1 zonder financieringsschuld. Als u voor uw huidige hoofdverblijf wel een financiering was aangegaan die tot box 1 behoort, kunt u deze financiering na vertrek en zo lang het huis leeg staat en te koop staat, onder bepaalde voorwaarden nog enige tijd in box 1 aanhouden. Meestal gaat het om de rest van het kalenderjaar na vertrek en (eventueel) de daaropvolgende 3 kalenderjaren. Na deze periode gaat deze schuld naar box 3. Voor (oude) restschulden geldt een specifieke regeling.

U gaat uw nieuwe hoofdverblijf verbouwen

Stel dat u uw nieuwe hoofdverblijf wilt verbouwen en daarvoor een geldlening afsluit. Voor zover deze geldlening kan worden aangemerkt als ‘eigenwoningschuld’, heeft u daarvoor recht op (rente)kostenaftrek. Voor zover voor de financiering voor uw huidige hoofdverblijf nog overgangsrecht geldt (dus zonder dat bovengenoemde fiscale aflossings- en informatieverplichting gelden), kunt u dat overgangsrecht behouden, als u de geldlening voor de verbouwing afsluit vóór het einde van het volgende kalenderjaar, en na aflossing van de financieringsschuld op uw voormalige hoofdverblijf. U kunt daarvoor bijvoorbeeld mogelijk nog een aflossingsvrije geldlening afsluiten als dat wenselijk is. Anders gelden alle huidige (fiscale) regels voor het eigen huis (zie hiervóór).

Andere regels

Hierboven staan enkele voorbeelden van de toepassing van enkele regels bij verhuizing naar het vakantiehuis. Er kunnen daarnaast nog andere regels belangrijk zijn. Bijvoorbeeld die van de gemeente waar het vakantiehuis is gelegen. U leest er meer over op de pagina ‘Mag ik permanent in een recreatiewoning wonen?’ van de Rijksoverheid. Eind 2017 schreef minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer onder andere dat “het aan gemeenten is om in hun bestemmingsplan te bepalen waar permanente bewoning (van vakantiewoningen) is toegestaan, en waar vakantiewoningen alleen recreatief kunnen worden gebruikt.” De regels blijken in de praktijk in een aantal gevallen tot discussie tussen gemeente en eigenaar van zo’n vakantiewoning en tot rechtspraak daarover te leiden.

De keuze is aan u

Waar u gaat wonen, dat bepaalt u natuurlijk graag zelf. Maar let wel goed op de financiële, fiscale en andere regels. Goede begeleiding is raadzaam en laat u zich ook adviseren door een fiscaal en juridisch adviseur.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus