ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Uw fiscale woonplaats: wat bepaalt in welk land u belasting betaalt?

Woont u door het jaar heen op verschillende plekken in de wereld? Dan heeft u mogelijk te maken met meerdere landen die belasting van u willen zien. Van welk land bent u fiscaal inwoner? Wat zijn de regels omtrent uw fiscale woonplaats?

In Vermogens in Nederland vertelt Marc van der Chijs dat hij op veel verschillende plekken ter wereld woont en heeft gewoond. Hij voelt zich daardoor niet echt meer verbonden aan één land maar meer een wereldburger.

Wat bepaalt uw fiscale woonplaats?

Het land waar u woont is in beginsel ook het land waar u belasting betaalt. Bijvoorbeeld inkomstenbelasting over uw inkomen. En soms apart nog vermogensbelasting over vermogen dat u bezit. Vaak heft uw woonland ook schenk- en erfbelasting over vermogen dat u schenkt of nalaat.

Bent u ook een wereldburger?

Leeft u ook veel in het buitenland en wilt u weten op welke manieren ABN AMRO MeesPierson u met uw bankzaken daarbij van dienst kan zijn?

De belastingen die een land heft kunnen per land flink verschillen. Het is niet geheel toevallig dat bepaalde filmsterren, proftennissers, autocoureurs en dergelijke ervoor kiezen om zich in Monaco te vestigen. Wat bepaalt uw fiscale woonplaats? En hoe gaat het als ook een ander land dan uw woonland aanspraak maakt om belasting te heffen?

Fiscale woonplaats: onbeperkte belastingplicht

Het is eigenlijk vrij simpel: als een land u als fiscaal inwoner beschouwt, zal dat land normaliter belasting heffen over al uw inkomen. En over al het vermogen dat u bezit, schenkt of nalaat. Gesteld dat de belastingwet van dat land aanknopingspunten heeft om die belastingen te heffen.

Sommige landen hebben concrete, objectieve criteria in hun wet opgenomen om iemand (mede) als fiscaal inwoner aan te merken. Bijvoorbeeld als u ten minste 183 dagen van een jaar in dat land verblijft of daar ingeschreven staat in het bevolkingsregister.

Fiscaal inwoner van 2 landen?

Er kunnen dus situaties ontstaan waarbij 2 landen belasting willen heffen. Ofwel omdat u in het ene land woont en daar onbeperkt belastingplichtig bent, terwijl in het andere land een beperkte belastingplicht bestaat over hetzelfde inkomen of vermogen. Ofwel omdat beide landen u volgens hun eigen nationale wet als fiscaal inwoner beschouwen.

In veel gevallen zorgt een bilateraal verdrag ter voorkoming van dubbele heffing ervoor dat u niet in 2 landen tegelijk het volle pond betaalt. Zo’n verdrag bevat ook regels voor het bepalen van de fiscale woonplaats voor gevallen waarbij 2 landen u volgens hun eigen wet als fiscaal inwoner beschouwen.

Volgens die regels valt het muntje uiteindelijk 1 kant op. Dat land is voor de interpretatie van het verdrag het woonland. Het verdrag regelt vervolgens de verdeling van de heffingsbevoegdheid over bepaalde inkomens- en vermogensbestanddelen tussen dat woonland en het andere land.

Hoe zit dat met Nederland?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken bevat de Nederlandse wet niet zulke objectieve criteria. ‘Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld’, stelt onze wet kort maar krachtig. Het gaat om de vraag of het middelpunt van uw sociale en economische belangen in Nederland ligt. En zeker niet alleen om de vraag of u hier wel of niet ingeschreven staat in de basisadministratie en hoeveel dagen per jaar u in Nederland bent.

Beperkte belastingplicht buiten uw fiscale woonplaats

In bepaalde gevallen zal ook een ander land dan uw fiscale woonland belasting willen heffen. Het gaat dan om een beperkte belastingplicht. Bijvoorbeeld over specifieke bronnen van inkomen uit dat land. Zoals loon uit een dienstbetrekking die u (gedeeltelijk) in dat land vervult. Of dividend dat u ontvangt van een bedrijf uit een ander land. Vaak is het simpele feit dat vermogen in een land gelegen is, reden voor dat land om hierover belasting te heffen van niet-inwoners. Bijvoorbeeld vermogensbelasting of schenk- en erfbelasting. Dit speelt vaak bij een tweede huis in het buitenland.

Nationaliteit kan meetellen bij uw fiscale woonplaats

Soms kan (ook) de nationaliteit van een persoon reden zijn voor onbeperkte belastingplicht. De Verenigde Staten is daarvan het bekendste voorbeeld. Een Amerikaans staatsburger is in beginsel onbeperkt belastingplichtig in de Verenigde Staten, ongeacht waar hij of zij woont.

Specifiek voor de Nederlandse schenk- en erfbelasting kan de Nederlandse nationaliteit overigens ook onbeperkte belastingplicht opleveren. Dat is het geval als een Nederlander binnen 10 jaar na emigratie uit Nederland een schenking doet of vermogen nalaat.

Let op bij schenk- en erfbelasting

De meeste verdragen tussen landen regelen het voorkomen van dubbele heffing op het gebied van inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting en dergelijke. Schenk- en erfbelasting valt daar buiten. Dat wordt geregeld in aparte ‘successieverdragen’. Maar die zijn tamelijk schaars. Nederland heeft bijvoorbeeld slechts met 7 landen zo’n apart successieverdrag gesloten. Gelukkig hebben veel landen wel eenzijdig iets geregeld in hun eigen wet- en regelgeving om dubbele heffing van schenk- en erfbelasting te vermijden.

Ken uw rechten én plichten als fiscaal inwoner

De fiscale puzzel voor iemand die in verschillende landen woont en/of onderneemt kan behoorlijk lastig zijn. Het kan u geld kosten en problemen geven als u niet goed op de hoogte bent. Laat u daarom goed adviseren door uw fiscalist. Heeft u nog andere vragen over wonen in het buitenland? Neem dan eens contact met ons op.

De Daily Focus ontvangen?

Schrijf je in voor de Daily Focus en ontvang een update met het laatste nieuws, blogs en artikelen direct in jouw inbox.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus