Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Geld en kinderen: enkele overwegingen

Heeft uw kind kennis van uw vermogen?

Uit onderzoeken blijkt dat ouders en kinderen nauwelijks weet hebben van elkaars inkomen. En al helemaal niet van elkaars vermogen. Tel daar de generatiekloof bij op en er ontstaan gemakkelijk misverstanden. Sommige ouders en kinderen worstelen daar hun leven lang mee.

Financiële kwesties op scherp

Uw kinderen zullen wel uw vermogen erven, maar niet uw ervaring in het omgaan met dat geld. Hoe kunt u de overdracht van uw vermogen dan toch in goede banen leiden? Kinderen maken niet altijd de keuzes wat geld betreft die u zou maken. Per definitie niet, omdat elk mens uniek is. Maar er is ook een generatiekloof van meer dan 25 jaar tussen ouders en hun volwassen kinderen. Dat kan financiële kwesties op scherp zetten. Een goede communicatie helpt dan om misverstanden te voorkomen. Maar dat advies is in familieverhoudingen niet altijd makkelijk op te volgen. Er zijn geen ‘gouden vuistregels’ waarmee u gegarandeerd problemen voorkomt.

Wanneer start u met vermogensoverdracht?

Normaal gesproken zullen uw kinderen vroeger of later uw vermogen ontvangen. Het goed beheren van een vermogen is geen vanzelfsprekendheid. In de ideale situatie zijn kinderen daarop voorbereid. En heeft u uw inzichten en levenslessen aan hen doorgegeven. Maar wat is een goed moment om daar mee te beginnen? Starten met sparen van geld voor een studie of woning als de kinderen nog jong zijn, kan fiscaal voordelig uitpakken. Maar uw kinderen kunnen dan wel over dat geld beschikken zodra zij 18 jaar zijn. Maken zij dan de keuzes die u zou maken? Of is het juist goed dat ze een keer hun neus (kunnen) stoten? Is die wereldreis verspilling van geld of een onbetaalbare levenservaring? Het was toch bedoeld voor de studie of een woning? Wilt u niet dat uw kinderen op hun 18e aan het geld kunnen komen? Dan kunt u werken met een bewind. Maar geeft het ‘juridisch dichttimmeren van het geld’ ook het gewenste opvoedkundige signaal? Toch wil 90% van de ouders ook na de 18e verjaardag van hun kind zeggenschap hebben over het geld. Dat moet u echter al vanaf de eerste schenking regelen. Dat doet nog geen 10% van de ouders.

Is gezamenlijk optrekken een goed idee?

In een onderneming werken ouders en kinderen geregeld op een natuurlijke wijze samen. Kan dat ook in andere situaties? Soms beheren ouders samen met hun kinderen een effectenportefeuille. Dat kan praktisch, educatief en leuk zijn. U overlegt dan geregeld met hen over bijvoorbeeld aan- en verkopen. Dat kan een mooie mogelijkheid zijn om uw ervaring met uw kinderen te delen. Of uitgedaagd te worden door uw kinderen over de ideeën die zij inbrengen. En bent u voor langere tijd in het buitenland? Dan kunnen uw kinderen wellicht het contact met de bank voor u waarnemen. Maar samen beleggen is niet altijd een geschikte oplossing. Hebben uw kinderen hier wel interesse in? En komt u wel (makkelijk) tot een gezamenlijk besluit? Een andere mogelijkheid om gezamenlijk met de kinderen op te trekken, is geld schenken aan goede doelen. Sommige families ontwikkelen een eigen ‘filantropisch beleid’. Zij stellen vast welke thema’s voor hen belangrijk zijn en op welke wijze zij die willen ondersteunen.

Spelen deze of soortgelijke kwesties bij u?

De vragen over geld en kinderen zijn universeel, de antwoorden afhankelijk van uw eigen situatie. Bespreekt u dit daarom eens met uw private banker.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus