Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

“Gemachtigde, wilt u even op het matje komen?”

Stel dat uw ouder steeds meer moeite heeft met het regelen van financiële zaken. U wilt graag helpen. Vaak wordt hiervoor een volmacht gebruikt. Uw ouder geeft u een volmacht, waarna u namens uw ouder mag handelen. Zonder tussenkomst of bemoeienis van derden kunt u dan uw ouder helpen. Makkelijk en comfortabel? Zeker, maar let erop dat u achteraf mogelijk verantwoording moet afleggen aan uw broers en zussen. U moet wellicht ‘op het matje komen’.

Bewind, curatele, volmacht en levenstestament

Als iemand niet meer zelf kan handelen, zal een ander dat namens hem moeten doen. Via de rechter kan een bewind of curatele worden ingesteld. Het is ook mogelijk iemand een volmacht te geven. Elke mogelijkheid heeft zijn voors en tegens. Nu stel ik de volmacht centraal.

Een volmacht kan specifiek zijn (‘je mag betalingen doen van mijn bankrekening’) of algemeen (‘je mag alles namens mij doen’). Algemene volmachten worden vaak vastgelegd in een notariële akte. Legt u niet alleen de volmacht vast, maar ook uw wensen en richtsnoeren voor de gemachtigde? Dan promoveert zo’n akte tot levenstestament. Een dergelijke regeling kan overigens in elke verhouding worden getroffen. Dus niet alleen in de verhouding ouders-kinderen zoals ik hiervóór noemde.

Wie houdt een oogje in het zeil?

Een belangrijke vraag bij een volmacht is wie erop toeziet dat de gemachtigde binnen de lijntjes blijft. De volmachtgever is de eerst aangewezene, maar wat als die dat niet meer kan? Tegenwoordig wordt in levenstestamenten ruim aandacht besteed aan deze vraag. Maar in oude notariële volmachten / levenstestamenten is dat vaak niet gebeurd. En bij specifieke volmachten gebeurt het vaak nog steeds niet. Hoe zit het dan?

De kwestie concreet gemaakt

Terug naar mijn voorbeeld uit de inleiding. U krijgt een machtiging op de bankrekening van uw ouder. U kan betalingen doen van deze bankrekening. Dit blijft ook de situatie nadat uw ouder zelf niet meer kan handelen. Praktisch en informeel opgelost. Precies wat veel mensen willen. Na het overlijden van uw ouder kloppen echter uw broer(s) en/of zus(sen) bij u aan. Of u even inzage wilt geven in alle betalingen die in de afgelopen jaren zijn gedaan. Welke betalingen zijn er gedaan en waarvoor? Over de vraag of u verplicht bent deze informatie te geven, worden veel rechtszaken gevoerd. Steeds vaker wordt beslist dat u dit als gemachtigde moet doen.

Wordt die eenvoudige oplossing toch ellende?

Er kan van alles in een dergelijke discussie aan de orde zijn. Wellicht is er twijfel over de oprechtheid van u als gemachtigde. Wellicht wil een broer of zus u het leven zuur maken. Waar het mij om gaat, is dat u niet verrast wordt. Zelfs als u ruim binnen de lijntjes bent gebleven, is het niet leuk om onverwacht nog een administratie van de afgelopen jaren te moeten fabriceren.

4 principes om ellende te voorkomen

Heeft u een volmacht namens uw ouder? Houd u dan in ieder geval de volgende principes in gedachten:

  1. Zorg ervoor dat de volmacht overwogen tot stand komt
  2. Blijf binnen de bevoegdheden die de volmacht u geeft
  3. Handel alleen in het belang van de volmachtgever
  4. Hou een administratie bij zodat duidelijk is wat u heeft gedaan en waarom

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus