Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe passen zorgkosten in uw budget, nu en later?

Stel dat u op latere leeftijd langdurige zorg nodig heeft. Hoeveel geld moet u daarvoor reserveren? Dat is niet zo gemakkelijk te bepalen. De vraag is bijvoorbeeld welke zorg u nodig zult hebben en voor hoelang? Ook is van belang hoe u de zorg wilt vormgeven. Hierna geef ik u een aantal punten om te overwegen als u met zorgkosten rekening houdt in uw financiële planning.

Hoe wilt u de zorg organiseren?

We kunnen onderscheid maken tussen twee levensfases:

1. U woont thuis en u heeft zorg nodig
2. Het gaat thuis niet meer

Als u op de links klikt, kunt u lezen over de thema’s die tijdens deze fases spelen.

Zorgkosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u maakt. Heeft u zorgzame kinderen die de zorg op zich kunnen en willen nemen? Dan hoeft u geen hulp van derden in te huren en dat scheelt natuurlijk in de kosten. Gaat u ‘gewoon’ naar een regulier verzorgingshuis als het thuis niet meer gaat? Dan betaalt u maximaal ongeveer € 28.000 per jaar als eigen bijdrage. Dat wordt anders als u de hulp van derden gaat inschakelen, een zorgvilla overweegt of de zorg thuis wilt organiseren. In mijn blog “Zorg uit huis in 2018” leest u over de bedragen waar u rekening mee kunt houden.

Balanceren tussen nu en de toekomst

Financiële planning is niet alleen geld reserveren voor de toekomst. U leeft nu. En dat brengt ook kosten met zich mee. Het gaat erom dat u een balans vindt tussen nu prettig leven en dat ook in de toekomst kunnen doen. Schenken aan kinderen is een mooi voorbeeld. Een schenking kan aan de behoefte van uw kind op dit moment tegemoet komen. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Misschien wilt u daarbij graag helpen. Maar let wel op dat u voldoende vermogen voor uzelf blijft reserveren voor uw levensonderhoud. Zoek hierin een goede balans. Maak uw schenkingen en uw zorguitgaven een onderdeel van uw financiële planning.

Is uw geld vrij beschikbaar?

Gaat u niet aan uw kind schenken, maar leent u een bedrag uit voor aankoop van een woning? Dan wordt u daar niet armer van. Maar uw geld zit wel vast in de woning van uw kind. Dat is ook het geval als u uw geld belegt in onroerende zaken. Als u hoge zorguitgaven krijgt, moet u niet alleen het vermogen hebben, maar er ook vrij over kunnen beschikken. Iets om mee rekening te houden.

Heeft u uw wensen vastgelegd?

Ideeën vormen over uw toekomstige zorg is niet makkelijk. De of, hoe, en wanneer-vragen zijn vaak lastig te beantwoorden. Maar als u het voor u uitschuift, kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Weten zij van uw wensen? In de praktijk zien we hier vaak moeilijke situaties ontstaan. Het ene kind meent dat de ouder de zorg thuis wil organiseren, ongeacht de kosten. Het andere kind weet zeker dat de ouder dat, gezien de kosten, nooit zou hebben gewild. U kunt hierover vooraf duidelijkheid verschaffen door uw zorgwensen vast te leggen in een levenstestament.

Bent u bereid om geld uit te geven?

De kans bestaat dat u een vermogen heeft opgebouwd door elk jaar wat minder uit te geven dan u had kunnen doen. Dat vergt discipline. Na een periode van jaren is het waarschijnlijk uw gewoonte geworden. Dan kan het een hele stap zijn om ineens veel geld uit te geven. Zelfs al is het voor de zorg voor uzelf.
Hoe voorkomt u dit dilemma? Uw financiële planning moet niet alleen een reservering inhouden voor toekomstige kosten. U moet ook ‘mentaal’ bereid zijn om die uitgaven in de toekomst daadwerkelijk te doen. Een gedachte kan zijn om niet te rekenen in centen maar in procenten. Stel u reserveert 1% van uw vermogen per jaar voor zorgkosten. Daar wordt u niet snel arm van en welk budget levert u dat al niet op?

Financiële planning anno 2018

De kern van mijn betoog is dat zorgkosten een onderdeel moeten zijn van uw financiële planning. Hiervoor heb ik u enkele algemene richtlijnen gegeven. Het is verstandig om tijdig rekening te houden met de hoogte van uw toekomstige zorgkosten die passen bij uw zorgbehoefte. De echt belangrijke vragen zijn: welke keuzes wilt u maken en wat zijn daarvan de financiële gevolgen voor uw eigen budget?

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus