ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2018

Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen voor de aankoop van een nieuwe woning gaat  volgend jaar omhoog. Naar verwachting zal de Tweede Kamer met dit voorstel van het ministerie van Financiën instemmen.

Hypotheekplafond opnieuw vastgesteld

De minister van Financiën stelt elk jaar per inkomensgroep een hypotheekplafond vast na nieuwe berekeningen van het budgetinstituut Nibud. Het Nibud berekent jaarlijks per inkomensgroep hoeveel een huishouden maximaal verantwoord kan lenen voor de aankoop van een woning, waarbij nog voldoende geld overblijft voor de overige kosten van levensonderhoud. Deze maximale leensom is gebaseerd op met name de hoogte van de hypotheekrente, de samenstelling van het huishouden en de ontwikkeling van de koopkracht.

Berekening maximale hypotheek

Een maximale hypotheek wordt op twee manieren berekend:

  • op basis van de marktwaarde van de woning en
  • op basis van het inkomen.

De laagste uitkomst is bepalend voor de vaststelling van de maximale leenruimte.

Maximum marktwaarde/hypotheek daalt naar 100%

De maximale verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de hypotheek daalt met ingang van 1 januari 2018 van 101% naar 100%. Op basis van deze norm wordt straks de maximale hypotheek gelijk aan de marktwaarde van de woning.

Meer leenruimte tweeverdieners

Ook moet het inkomen hoog genoeg zijn om een hypotheek te kunnen dragen. Onlangs heeft het ministerie van Financiën een nieuw voorstel gedaan voor de berekening van de maximale leensom voor tweeverdieners. Het ministerie stelt voor om vanaf 1 januari 2018 het inkomen van de minst verdienende partner voor 70% mee te tellen voor het bepalen van de leencapaciteit. In 2017 wordt het laagste inkomen van tweeverdieners nog voor 60% meegeteld. Overigens kan het verstandig zijn om minder te lenen dan maximaal is toegestaan, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld de inrichting van de woning, een hobby of een vakantie.

Netto inkomen tweeverdieners hoger

De belangrijkste reden om tweeverdieners meer leenruimte te geven, is dat zij netto meer overhouden van hun gezamenlijke bruto inkomen dan eenverdieners. Dit komt door belastingmaatregelen die tot doel hebben om mensen te stimuleren te gaan werken.

Met deze verruiming voor tweeverdieners zijn de leennormen voor eenverdieners en tweeverdieners met hetzelfde inkomen nog steeds ongelijk. Maar het is de verwachting dat in de toekomst het tweede inkomen volledig gaat meetellen bij de berekening van de maximale leensom.

Uitzonderingen mogelijk

Hoewel banken verplicht zijn om het nieuwe beleid toe te passen, zijn uitzonderingen mogelijk. Met name hogere inkomens kunnen hiervan profiteren. Banken mogen alleen afwijken van de vastgestelde hypotheeknormen, als zij dat goed kunnen motiveren. Volgens het Nibud is een hogere verstrekking mogelijk als er bijvoorbeeld sprake is van een aantoonbare inkomensstijging op korte termijn. Ook is het mogelijk om bij het oversluiten van een bestaande hypotheek van de inkomensnormen af te wijken, als men in dezelfde woning blijft wonen.

Meer maatwerk nodig

Toch is de roep om meer maatwerk bij de verstrekking van hypotheken nog luid. Met name senioren en starters op de koopwoningmarkt lopen tegen belemmeringen aan. In juli heeft de regering de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Inmiddels is een werkgroep van toezichthouders en hypotheekverstrekkers  bezig om  knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart te brengen en hiervoor oplossingen te vinden.

Meer kansen voor tweeverdieners

Verruiming van de leennormen is goed nieuws voor tweeverdieners. Hierdoor kunnen zij een hogere hypotheek afsluiten, waardoor hun kansen verbeteren om een passende woning aan te kopen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus