Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Kan een ondernemer straks zonder huwelijkse voorwaarden?

Een recent wetsvoorstel zorgt ervoor dat de afspraken over bezit en vermogen bij het sluiten van een huwelijk gemoderniseerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de DGA?

Binnenkort wordt er een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd dat de gemeenschap van goederen binnen het huwelijk moet moderniseren. Doel is om in de wet meer nadruk te leggen op het vermogen dat gezamenlijk wordt opgebouwd. Als de DGA op dit moment trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, gaat hij een algehele gemeenschap van goederen aan met zijn partner. Hierbij wordt al het aanwezige en toekomstige vermogen gemeenschappelijk eigendom. Om dat te voorkomen stellen de meeste ondernemers huwelijkse voorwaarden op. Dit heeft als voordeel dat de DGA bij een echtscheiding (de waarde van) zijn onderneming niet hoeft te delen. Voor de echtgenoot is dit doorgaans nadelig, maar deze partner heeft wel het voordeel dat zijn of haar vermogen bij een faillissement van de DGA buiten het bereik van de schuldeisers blijft. Hoeft de DGA door het nieuwe wetsvoorstel geen huwelijkse voorwaarden meer te laten opstellen?

Wetsvoorstel: alleen het toekomstige, gezamenlijk opgebouwde vermogen gemeenschappelijk

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is straks alleen het toekomstige, gezamenlijk opgebouwde vermogen gemeenschappelijk. Zowel het vermogen dat elke partner voor het huwelijk had, als schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk verkregen worden, vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Bestond de onderneming al bij aanvang van het huwelijk? Dan hoeft het vermogen niet gedeeld te worden. Voorwaarde daarbij is wel dat de DGA zichzelf jaarlijks een redelijk inkomen toekent.

Starten tijdens huwelijk: met wiens kapitaal?

Start de DGA zijn onderneming tijdens het huwelijk? Dan is het straks van belang met welk kapitaal hij dat doet. Doet hij dat met privévermogen, dan is de onderneming ook privé. Ook hier geldt de voorwaarde van een redelijk inkomen. Start hij met gemeenschappelijk vermogen, dan wordt de onderneming ook gemeenschappelijk. Bij een echtscheiding moet (de waarde van) de onderneming in dat laatste geval dus worden gedeeld.

Geen redelijk inkomen: risico dat de onderneming gedeeld moet worden

Wat gebeurt er als de DGA zichzelf geen redelijk inkomen toekent? Het wetsvoorstel stelt dat ondernemingswinsten die de ondernemer tijdens het huwelijk heeft gerealiseerd, in redelijkheid tot de gemeenschap van goederen gerekend moeten worden. Keert de DGA zichzelf geen redelijk inkomen uit, dan loopt hij bij echtscheiding het risico dat de waarde van (een gedeelte van) de onderneming toch gedeeld moet worden. Huwelijkse voorwaarden kunnen dit voorkomen.

De huidige situatie bij faillissement

Momenteel worden huwelijkse voorwaarden door ondernemers gebruikt om de partner te beschermen bij een onverhoopt faillissement. In uitzonderingsgevallen kan een schuldeiser van de onderneming nu nog zijn schuld bij de ondernemer in privé neerleggen. Is er sprake van gemeenschap van goederen, dan kan de schuldeiser de gemeenschap ook volledig aanspreken. Het wetsvoorstel stelt dat een schuldeiser nog steeds het privévermogen van de DGA, maar daarnaast slechts zijn aandeel in de gemeenschap, kan aanspreken. De helft van het totaal dus. Onder de huidige wetgeving kan het volledige gemeenschappelijke vermogen worden aangesproken. En dus moet de partner nog maar zien of hij zijn helft van de gemeenschap van de DGA terugkrijgt. Het wetsvoorstel is voor de echtgenoot van de DGA dan ook een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Huwelijkse voorwaarden blijven de norm

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan nog steeds het beste aan de wensen van veel ondernemers voldaan worden. Door het opstellen van de juiste huwelijkse voorwaarden hoeft de onderneming bij echtscheiding in geen geval gedeeld te worden. Ook kan een schuldeiser niet aan het vermogen van de niet-ondernemende partner komen. Het wetsvoorstel sluit beter aan bij deze tijd, maar voor ondernemers zullen huwelijkse voorwaarden echter de norm blijven.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus