Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Kunst en de erfenis: voorkom afrekening met de fiscus

Bij vererving van vermogen rekent de fiscus bezit van kunst ‘gewoon’ af volgens de waarde in het economische verkeer. U kunt dit in natura laten afrekenen.

Kunst is in de eerste plaats aangeschaft om ervan te genieten. Maar op een dag gaat het bezit over naar de volgende generatie. Bij vererving rekent de fiscus bij de erfgenamen kunstbezit af volgens de waarde in het economische verkeer.

Voor een over een langere periode zorgvuldig opgebouwde collectie kan dat leiden tot gelijktijdige vreugde over de gestegen waarde van koper of canvas en vertwijfeling over de wijze hoe de aanslag in cash kan worden voldaan. Een mogelijke oplossing: de erfbelasting in natura voldoen, met de overdracht van kunstwerken aan het Rijk.

De kunst komt dan in een museum of universiteit te staan. Hiervoor moeten de aangeboden werken wel van ‘nationale kunsthistorische of cultuurhistorische waarde’ zijn. Of dat het geval is, bepalen deskundigen in opdracht van het Rijk. Andere kunstwerken staan bij voorbaat op een lijst van de Erfgoedinspectie.

Wie gebruikmaakt van de regeling ziet weliswaar een kunstwerk voorgoed verloren gaan voor de familie, maar weet dat het bewaard blijft voor Nederland. En de korting die de fiscus op de erfbelasting verleent, bedraagt 120 procent van de waarde van het kunstwerk. Collectioneurs doen er goed aan om tijdig contact op te nemen met de Belastingdienst voor overleg over de vraag of hun collectie voldoet aan de criteria.

Voor kunst die niet in aanmerking komt voor de Erfgoedregeling kan men fiscaal vriendelijk het heft in eigen hand nemen. Bijvoorbeeld in samenwerking met een museum dat graag een kunstwerk overneemt maar daar niet het budget voor heeft. In zo’n geval draagt de verzamelaar het werk tegen de getaxeerde waarde over zonder dat er geld wordt overgemaakt. Hij scheldt vervolgens in vijf jaarlijkse stappen de schuld van het museum kwijt.

Deze kwijtschelding is in feite een schenking die volledig aftrekbaar is in Box 1 als het museum een ANBI-status heeft. Dat is meestal het geval. Bij een werk met een waarde van een ton betekent dit een fiscale korting van maximaal vijftigduizend euro.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus