ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wanneer loont lenen bij je ouders? – Serie Eigen huis kopen (4)

De meeste mensen die een huis kopen hebben niet veel keuze. Die moeten aankloppen bij de bank voor een hypotheek. Als je zelf of je familie – privé of in een BV – over vermogen beschikt, zijn er veel meer mogelijkheden om de aankoop van een woning te financieren. In een korte serie artikelen gaan we in op een aantal deelvragen:

  • Wat zijn de fiscale gevolgen van eigenwoningbezit?
  • Wanneer is het slim om (voor een deel) eigen middelen in te zetten?
  • Wanneer is het voordelig om van je eigen BV te lenen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van lenen bij je ouders?

In dit vierde en laatste deel kijken we naar de vraag wanneer het voordelig is om voor je eigen woning een lening bij je ouders af te sluiten.

Ouders kunnen op diverse manieren helpen

Er zijn diverse (combinaties van) manieren waarop ouders hun kind bij de aankoop van een eigen woning financieel kunnen helpen. Ouders kunnen bijvoorbeeld aan kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar onder bepaalde voorwaarden eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken. Mits het kind het bedrag besteedt aan zijn/haar eigen woning (hoofdverblijf) of aan het aflossen op de eigenwoningschuld (box 1). Ouders kunnen ook de rol van de bank overnemen en uit hun vermogen geld lenen aan hun kind. Hierna kijken we specifiek naar laatst genoemde mogelijkheid.

Rente gewoon aftrekbaar

Het maakt voor jou als kind fiscaal niet uit of je een lening voor je eigen woning bij de bank afsluit of bij je ouders. De rente is gewoon aftrekbaar van je inkomen in box 1. Wel moet je aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen. Zoals aflossen van de lening in maximaal 360 maanden volgens een (ten minste) annuïtair schema. En je moet, net als bij het lenen van een eigen BV, informatie over de lening verstrekken aan de Belastingdienst.

Minder beperkingen

Banken moeten zich houden aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Die heeft onder andere als doel dat consumenten niet meer hypotheek krijgen dan zij op basis van hun inkomen kunnen dragen. En beperkt ook het bedrag dat je maximaal kunt lenen tot 101% (2017) van de marktwaarde van de eigen woning. De beperkingen van de GHF gelden niet als je uitsluitend bij je ouders leent voor je eigen woning. Maar als je deels bij de bank en deels bij je ouders leent, ligt dat anders. Dan zal de bank bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag ook rekening houden met de lening bij je ouders.

Marktconforme rente

De rente die je aan je ouders betaalt over de lening moet marktconform zijn. Dat wil zeggen dat deze in lijn moet liggen met de rente die banken en andere geldverstrekkers onder vergelijkbare omstandigheden zouden rekenen. Waarbij in de praktijk wordt aangenomen dat een afwijking van maximaal 25% daarvan aanvaardbaar zou moeten zijn.

Mogelijk financieel voordeel

Als je ouders privévermogen aan je uitlenen, is dat voor hen een vordering in box 3 van de inkomstenbelasting. De box 3-belasting die je ouders over de vordering moeten betalen is niet afhankelijk van de rente die je betaalt. Als de rente die jij betaalt hoger is dan het rendement dat je ouders anders zouden maken, stijgt hun opbrengst zonder dat de box 3-belasting voor hen omhoog gaat.

Voor- of nadeel afhankelijk van rendement

Als je ouders aan jou geld lenen kan dit zowel voordeel als nadeel voor hen tot gevolg hebben. Dit hangt af van het rendement dat je ouders anders op hun geld zouden maken.

In de volgende voorbeeldberekeningen vergelijken we 3 situaties:

  1. kind leent bij de bank à 2,5%; ouders ontvangen 0,5% rente op hun spaarrekening
  2. kind leent bij de bank à 2,5%; ouders maken 5% rendement op hun beleggingsportefeuille
  3. kind leent bij zijn ouders à 2,5%; ouders ontvangen 2,5% rente op de lening aan hun kind

Er is steeds uitgegaan van een bedrag van €100.000. Aanname is dat de ouders hierover in box 3 (afgerond) 1,4% belasting betalen. En dat het kind (afgerond) 40% fiscaal voordeel heeft van de renteaftrek in box 1.

 

Situatie 1 levert op familieniveau een resultaat op van €2.400 negatief:

Ouder heeft spaargeld
0,5% rente spaargeld 500
1,4% belasting box 3 -1.400
-900
Kind leent bij bank
2,5% rente hypotheek bank -2.500
40% fiscaal voordeel 1.000
-1.500
Per saldo op familieniveau -2.400

 

In situatie 2 maken de ouders een relatief hoog rendement op hun vermogen. Wat leidt tot een positief resultaat van € 2.100 op familieniveau.

Ouder belegt
5% rendement beleggingen 5.000
1,4% belasting box 3 -1.400
3.600
Kind leent bij bank
2,5% rente hypotheek bank -2.500
40% fiscaal voordeel 1.000
-1.500
Per saldo op familieniveau 2.100

 

In situatie 3 leent het kind bij de ouders tegen dezelfde rente als bij de bank. Voor het kind blijft de netto rentelast gelijk. Maar voor de ouders verandert hun netto opbrengst.

Ouder leent aan kind
2,5% rente lening aan kind 2.500
1,4% belasting box 3 -1.400
1.100
Kind leent van ouder
2,5% rente lening ouder(s) -2.500
40% fiscaal voordeel 1.000
-1.500
Per saldo op familieniveau -400

Ten opzichte van situatie 1 (spaarrekening à 0,5%) levert dit per saldo een voordeel op van € 2.000. Maar in vergelijking tot situatie 2 (belegging à 5%) betekent dit juist een achteruitgang van €2.500.

Lenen combineren met schenken

In het voorbeeld zagen we dat de ouders die een zeer bescheiden rendement maakten op een spaarrekening er op vooruit gingen door het geld aan hun kind uit te lenen. Dat voordeel zouden zij eventueel geheel of gedeeltelijk kunnen doorgeven aan hun kind. Mogelijk kan dat binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van circa €5.300 helemaal belastingvrij. Of anders deels tegen een tarief van 10% schenkbelasting. Het kind kan de schenking gebruiken om (een deel van) de rente en aflossing te betalen. En zo zijn/haar woonlasten verlagen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds 1993 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen houdt hij zich onder andere bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. En de fiscaliteiten rondom de DGA en zijn BV.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Wanneer loont lenen bij je ouders? – Serie Eigen huis kopen (4)
4.4/5 score (14 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus